Anda di halaman 1dari 17

Dr Kim Teng Siang

Pengenalan
Lihat pada satu pembaris, apa anda dapat perhatikan?
Apakah kegunaannya? Bagaimana diguna?

Apa itu Pengukuran?

Peta Minda Pengukuran


Lukiskan peta minda mengenai apa yang anda faham

tentang pengukuran
Apakah bezanya dengan bilangan? Nilai diskrit dan nilai bersenambungan (contineous)

Komponen Utama
Pengukuran = Menentukan kuantiti kepada sesuatu

perkara /atribut/sifat Perlu Alat mengkuantitikan / membahagikan kepada saiz yang tertentu / unit sesuatu benda Unit= saiz kuantiti yang ditetapkan untuk pengukuran sesuatu perkara Cara menggunakan alat/mengukur / menentukan unit secara tepat (atau jitu) (bilangan ada kejituan?) Penukaran antara unit
Nilai diskrit atau nilai kesinambungan (continuous)?

Contoh Perkara /Atribut/Sifat


FIZIKAL
Panjang Berat /Massa Isipadu cecair /pepejal Masa Suhu Tekanan

Bukan Fizikal
Atribut afektif: Emosi & Kecerdasan Sifat kimia: reaktif

Apa itu Panjang?

Peta Minda Panjang?

Aktiviti 1
Terangkan konsep panjang melalui pengalaman anda,

bagaimana?
Lakukan anggaran panjang antara anda sendiri:

secara pasangan buatlah anggaran terhadap panjang beberapa benda di bilik darjah. Ukur benda itu untuk mendapat kepastian ukuran.

Ukur panjang dgn unit sebarangan


Bagaimana? Contoh?
Lakukan ukuran dengan unit yang anda cadangkan

itu. (sekurang-kurangnya dua contoh unit)


Ulangi pengukuran yang sama dengan unit yg lain

atau oleh kawan anda (jika bahagian angota digunakan sebagai unit)
Apa pandangan anda dengan pengukuran ini?

Kenapa Unit Piawai diperlukan?


Beri sebab-sebab anda

Nama imbuhan (Prefix) SI


Faktor
1024

Nama
yotta

Simbol
Y

Faktor
10-1

Nama
deci

Simbol
d

1021
1018

zetta
exa

Z
E

10-2
10-3

centi
milli

c
m

1015
1012

peta
tera

P
T

10-6
10-9

micro
nano

109
106 103 102 101

giga
mega kilo hecto deka

G
M k h da

10-12
10-15 10-18 10-21 10-24

pico
femto atto zepto yocto

p
f a z y

Alat mengukur: pembaris


Bagaimana anda mengajar murid anda

menggunakannya?
Apakah unit-uint piawainya? Bagaimana memilih unit piawai?

Alat ukur panjang yang lain


Pita
Tali Skop mengukur Roda ukur Laser Caliper Bila dan dalam keadaan apakah alat tersebut

digunakan?

Tutorial 3.1
Jawab soalan dalam tutorial ini.

Tutorial 3.1 (kerja rumah)


Mencari Maklumat dari internet tentang:
Sejarah pengukuran untuk

- panjang - berat - isipadu cecair


* Pertukaran antara Unit Imperial dan Unit SI

Pengukuran (Measurement)
Anggaran secara intuitif terhadap konsep matematik Aktiviti yang dilakukan dengan menggunakan bahan yang pelbagai Pengalaman langsung Instrument yang tidak piawai dan tidak biasa seperti

kaki dan tangan Unit metric dan pertukarannya Pengajaran kontektual: mengambil pengukuran dengan menggabungkan data semasa menyelesaikan masalah seharian