Anda di halaman 1dari 33

MEDIA PENGAJARAN

OBJEKTIF

Menghuraikan konsep media dan media pengajaran Merumuskan fungsi media pengajaran Menghuraikan pengkelasan media pengajaran Menghuraikan faktor dan cara pemilihan media pengajaran Menghuraikan langkah penyediaan media pengajaran

PENGENALAN
Media pengajaran menjadi salah satu domain utama dalam bidang ini. Perbincangan ini diharapkan dapat memberi gambaran yang umum, tetapi jelas tentang media pengajaran yang biasanya disamakan pengertiannya dengan teknologi pengajaran.

MEDIA

Pelbagai alatan fizikal teknopen Pelbagai saluran komunikasi massa

Percival dan Elington (1984)

Sebarang cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan

Reiser dan Gagne (1983)

Mesej Bentuk mesej Saluran mesej

Torkelson (1972)

Saluran mesej

Bentuk mesej Mesej

Rajah 4.1: Konsep media menurut Torkelson

MEDIA PENGAJARAN

Media yang membawa mesej tentang pengajaran

Heinich (2002)

Audio visual dan bahan yang berfungsi dalam pengajaran

Kemp dan Smellie (1994)

Segala sesuatu dapat diguna menyalur pesanan drp pengirim kpd penerima dapat merangsang fikiran, perasaan, minat & perhatian pelajar hingga terjadi proses pembelajaran

Definisi yang lebih kemas

MEDIA PENGAJARAN
Dari sudut penggunaan media pengajaran adalah
satu pengalaman melibatkan penglihatan pendengaran teknik pengajaran, proses pengalaman, persediaan dan perasaan.
Ngui Kuan Sang (1989)

Ini adalah satu proses pengalaman yang total.

Istilah ABM dibubar (60-an)

kerana kurang beri perhatian kpd:


1.

2.
3.

Pelajar Pengembangan pelajaran Aspek penilaian

1.

Konotasi membantu guru semakin kurang diterima?

KELEBIHAN MP

Memperjelas penyampaian mesej Mengatasi masalah ruang, waktu, pancaindera Penggunaan mp secara betul dan bervariasi Pengalaman dan persepsi yang sama

FUNGSI MEDIA PENGAJARAN


1. Pengajaran Bersama Pengajar 2. Pengajaran Tanpa Bergantung Kepada Pengajar 3. Folio bermedia 4. Pengajaran tematik 5. PJJ 6. Pendidikan bagi pelajar istimewa

PENGKELASAN MEDIA PENGAJARAN


Klasifikasi media pertama berasaskan kepada kepercayaan bahawa nilai sesuatu bahan pandang dengar terletak pada tahap realismenya. Semakin realistik sesuatu bahan, semakin tinggilah nilainya kepada pembelajaran. Hoban dan Zissman (1937)
MEDIA PERKATAAN GAMBAR RAJAH PETA GAMBAR/LUKISAN FILEM/VIDEO MODEL 3D OBJEK/REALIA UJIKAJI/DEMONSTRASI KOMPUTER[SIMULASI] SITUASI SEBENAR

PENGALAMAN

ABSTRAK

KONKRIT

Rajah 4.2: Model Hoban dan Zissman

KON PENGALAMAN DALE


Edgar Dale (1946) pengalaman konkrit dimulakan dengan pelajar sendiri pengalaman abstrak dialami apabila pelajar mentafsir simbol visual dan lisan yang mewakili peristiwa tersebut. Kon - menganalisis ciri-ciri media pengajaran dan bagaimana ia boleh dimanfaatkan.

Abstrak

Persimbolan
Simbol/Verbal

Simbol Visual
Rakaman audio Gambar kaku Gambar bergerak Bahan Pameran Lawatan Tunjuk Cara Pengalaman Melalui Lakonan Pengalaman Tiruan Pengalaman Sebenar

Pemerhatian

Penglibatan Konkrit

Rajah 4.3: Kon Pengalaman Dale

PENGKELASAN MEDIA BRUNNER (1966)

ABSTRAK (perkataan)
Simbol/Verbal

Simbol Visual
Rakaman audio Gambar kaku Gambar bergerak Bahan Pameran Lawatan Tunjuk Cara Pengalaman Melalui Lakonan Pengalaman Tiruan Pengalaman Sebenar

IKONIK (visual)

ENAKTIF (sebenar/langsung)

Rajah 4.3: Kon Pengalaman Dale menurut Brunner

KLASIFIKASI MEDIA
Kategori media berdasarkan rangsangan fizikal yang dihasilkan oleh setiap media.
1. 2. 3. 4. 5. 6. perkataan yang diucapkan; bunyi selain daripada perkataan yang diucapkan; perkataan bercetak; gambar pegun; gambar bergerak; dan sampel sebenar. Gagne dan Briggs (1974)

Daripada sifat fizikal ini, ia dikaitkan dengan peralatan yang memiliki ciriciri ini. Misalnya, gambar pegun boleh disampaikan melalui slaid, filem, video, CD dan sebagainya. Bagi Gagne dan Briggs, mengenali ciri ini adalah lebih penting dalam membuat pemilihan media, daripada terus kepada menentukan peralatan dan bahan.

PENGKELASAN MEDIA OLEH GAGNE DAN BRIGGS


Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Jenis Media Media Tayang Kaku Media Tayang Bergerak Bahan Grafik Bahan Kaku Bahan Pameran Tiga Dimensi Papan Pameran Media Audio Media Cetak Contoh Transparensi, slaid, mikrofilem Pita video, cakera padat digital, filem Lukisan, poster, kartun, carta, graf Gambar foto, kad imbasan, poskad Model,boneka, diorama, puppet Papan kapur, papan putih, papan flanel, papan buletin Pita kaset, cakerapadat, komputer Modul, buku teks, surat khabar, majalah,dan risalah

PEMILIHAN MEDIA PENGAJARAN


Persoalan padan dalam konteks pengajaran Media bertepatan dengan kehendak objektif Sesuatu media pengajaran dipilih berasaskan potensinya melaksanakan objektif pembelajaran dengan berkesan

PRINSIP PEMILIHAN MEDIA

kepentingan

Keberkesanan kos

FAKTOR MEMPENGARUHI PEMILIHAN MEDIA


Isi pelajaran dan tahap pencapaian yang dikehendaki Populasi sasaran

Objektif pembelajaran
Pemilihan Perwatakan pelajar Penggunaan media Sikap dan kemahiran guru

Kekangan dalam pelaksanaan

Pengajaran, ruang dan kemudahan

Penggunaan

FAKTOR ASAS PEMILIHAN MEDIA


Objektif Pelajar Kaedah Praktikal

PERKAITAN MP DAN OBJEKTIF


memilih media berasaskan objektif
Kemahiran Mental Maklumat lisan Kemahiran motor Sikap

Media Pengajaran: -Alatan mudah alih -Perkakasan latihan

Media Pengajaran : -Carta -Filem -OHP -Slaid/pita -Kit latihan -Video

Media Pengajaran :

Media Pengajaran:

-carta -filem jalur -filem -OHP -alatan mudah Alih -Slaid -Kit latihan -Video

-filem -slaid/pita -video

KON PENGALAMAN DALE DAN PEMILIHAN MEDIA


Go as low the scale as you need to, in order to ensure

learning for your group, but go as high as you can for most efficient learning.

Ini bermakna untuk memastikan pembelajaran terjadi dengan sempurna, media yang patut dipilih adalah daripada kumpulan di tapak kon.

- Pendekatan ini dikatakan sebagai Slow but sure. - Pendekatan ke-2 ialah Fast but risky.

CIRI SIFAT FIZIKAL MEDIA


i. ii. iii. iv.

v.
vi.

Visual Perkataan bercetak Bunyi dan suara Pergerakan Warna dan Bahan sebenar

Objektif : Pelajar dapat menyenaraikan tiga sumber elektrik. Apakah ciri media yang sesuai?

FAKTOR PELAJAR
- Dapat memastikan media terbaik - Model ASSURE menunjukkan 3 aspek utama dalam aspek ini iaitu; a. Ciri-ciri umum b. Keperluan khusus c. Stail pembelajaran

STAIL PEMBELAJARAN

PELAJAR VISUAL

Perlu lihat Sangat peka Bakat seni Bermasalah dgn arahan lisan Tindak balas berlebihan Bermasalah utk menyukai syarahan Kerap salah tafsir

STAIL PEMBELAJARAN

PELAJAR AUDIOTORI

Dapatkan maklumat secara mendengar Perlu dengar untuk faham Bermasalah dgn arahan bertulis Susah membaca Bermasalah menulis Tidak upaya baca body language

STAIL PEMBELAJARAN

PELAJAR KINESTATIK

Suka hands-on Boleh cantum bahagian alat tanpa baca panduan Susah duduk diam Belajar lebih baik jika ada gerakan fizikal Mungkin ada koordinasi badan yg baik dan kemahiran athletic

FAKTOR KAEDAH
Elton(1977) membahagikan tiga kumpulan pengajaran dan pembelajaran
1.
2. 3.

Pengajaran beramai-ramai - kuliah konvensional, ekspositori, tv, radio, filem Pengajaran kendiri - PJJ, PBK, mediated

self-instruction

Pengajaran berkumpulan - tutorial, seminar, group-work, projek, permainan, simulasi,

self-help groups

FAKTOR PRAKTIKAL
-Berkaitan dengan isu dan sama ada pilihan ini dapat dilaksanakan. -Beberapa persoalan yang perlu dijawab;
1. 2. 3. 4. Adakah MP mudah diperoleh? Adakah mudah digunakan ? Berapa kos dan masa yang diperlukan ? Adakah pihak pentadbir meluluskannya?

PENYEDIAAN MEDIA PENGAJARAN (bina carta alir)


-

Langkah dalam proses penyediaan atau penerbitan media


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Cetusan idea Nyatakan objektif Analisis pelajar Kumpul dan susun bahan Tukarkan idea ke dalam bentuk visual Rancangkan penglibatan pelajar Semak perancangan Penerbitan

Rumusan
-Media yang baik membantu proses p&p berjalan dengan lancar dan berkesan. -Selepas penggunaan media pengajaran, haruslah dianalisis semula media tersebut, sama ada ia berkesan atau tidak.

Terima kasih

Anda mungkin juga menyukai