Anda di halaman 1dari 1

Fasilitator - guru sebagai pembimbing/ pemudahcara. guru mengamalkan pembelajaran secara aktif, berfikir, membuat keputusan asli.

kasih sayang dan persefahaman menjadi pemusatan dalam pendidikan ( Peter Kline) Cth: Galakkan kanak- kanak mencuba dan beri bantuan hanya diperlukan.

Instruktur - menyediakan bahan konkrit serta menggunakan bahan sedia ada untuk membuat penerangan. - mengehadkan penggunaan perkataan semasa menerang serta mengehadkan masa memberi penerangan. Cth : menetapkan peraturan dalam kelas dan rutin seperti sambutan hari jadi untuk kanak- kanak prasekolah dan sebagainya.

Penyediaan Permainan -penggabungjalinan kurikulum serta sesuaikan kemahiran dalam PDP ( apa yang ingin dicapai) Cth : Merancangkan aktiviti asas air dan seni ( mengadakan aktiviti di pantai, kolam, catan, tampak tangan)

Pengurus -Beri peluang kanakkanak membuat keputusan, menerapkan elemen setiakwan dan bekerjasama dalam membentuk persekitaran kelas. -Peka kepada keperluan dan minat kanak- kanak dengan menselangselikan aktiviti yang difikirkan menarik dan kurang menarik. -Menghentikan semua aktiviti seketika dan memberi arahan ataupun perbincangsn kelas semula sekiranya suasana dalam kelas tidak terkawal. Cth : Dari segi fizikal ( tandas, perabot, kemudahan dalam prasekolah), PDP ( pengurusan prasekolah, aktiviti kurikulum) dan lain- lain.

Peranan Guru Penyayang


Pemerhati -guru melihat maksud yang tersirat dan peka kepada perasaan yang diluahkan dan mesej sebenar yang cuba disampaikan oleh murid. -mengetahui latar belakang murid dan mengambil berat tentang peribadi murid. -sentiasa mengadakan perbincangan dengan murid tentang masalah masalah yang dihadapi oleh mereka. Cth: berjumpa secara perseorangan dengan murid yang memerlukan perhatian peribadi, mengadakan dialog dengan murid

Penilai -Mengadakan aktiviti susulan untuk menilai sesuatu aktiviti. -Menyeimbangi perkembangan dalam kelas tanggungjawab keseluruhan murid. antara individu dengan kepada

Perancang -Menguruskan bilik darjah yang berpusatkan pelajar. -Menggunakan kurikulum bersepadu perlu dirancang dengan teliti sebelum dilaksanakan. Cth : Guru merancangkan jamuan hari jadi bagi murid prasekolah. Reflektif -berkongsi kepentingan dan emosi dengan murid. Guru menerangkan perasaan dan perkara penting kepada diri guru. Kongsi dengan murid perasaan guru. Cth : Penilaian kendiri bagi setiap PDP yang dijalankan untuk mengenalpasti kelebihan, kelemahan dan penambahbaikan supaya dapat merancang PDP yang lebih kondusif.

Cth: Teknik menilai boleh dirumuskan dengan pelbagai bentuk seperti ujian, formal, pemerhatian tidak formal dan aktiviti pembelajaran.