Anda di halaman 1dari 16

JURNAL PRAKTIKUM Nama Pelajar : .. Kursus & Ambilan : . Tempoh Praktikum : . Pengkhususan : Nama Guru Pembimbing : ..

. Nama Pensyarah Pembimbing : . Catatan Minggu ke: (1).Tarikh : 14 JULAI hingga 18 JULAI 2013 Masalah/Isu/Peristiwa yang difokuskan Sepanjang minggu ini saya berdepan dengan pelbagai gelagat murid-murid yang agak merisaukan. Antara masalah yang paling ketara adalah berkaitan dengan hal kebersihan diri; merangkumi kebersihan pakaian, dan diri sendiri. Kebanyakan murid memandang enteng akan hal ini. Mereka tidak begitu mengambil berat tentang isu penjagaan diri. Ada di antara murid yang memakai pakaian sekolah yang tidak berbasuh selama 5 hari (Ahad hingga Khamis) dan tidak menyerika pakaian dan lain-lain. Pada pandangan saya, ini tidak sepatutnya berlaku kepada seorang murid sekolah. Mereka sewajarnya berpakaian kemas dan bersih. Namun, ia amat mendukacitakan apabila ada di kalangan mereka yang mempunyai masalah bau badan yang agak kuat sehingga boleh menyesakkan nafas orang di sekelilingnya. Masalah kebersihan ini bukan sekadar berlaku kepada murid Tahap 1, malahan ianya berlaku kepada murid di Tahap 2. Lebih menyedihkan apabila murid Tahun 6 yang sepatutnya menjadi contoh kepada mrid-murid lain juga berkeadaan yang sama. Sebagai seorang guru, saya menyifatkan keadaan ini dalam fasa membimbangkan dan perlu diatasi segera. Murid-murid sepatutnya berada dalam keadaan bersih dan selesa. Setelah itu, baru mereka boleh belajar dalam keadaan tenang dan bersemangat. Bau yang tidak menyenangkan akan mengganggu guru-guru dan rakan-rakan lain. Oleh yang demikian, masalah ini mesti diambil tindakan dan perlu diselesaikan secepat mungkin.

Analisis masalah/Isu/peristiwa

Kebersihan diri adalah antara elemen terpenting yang perlu dititikberatkan oleh setiap individu khususnya murid-murid sekolah. Lagipun, di sinilah mereka sepatutnya menjadikan ia suatu tabiat untuk berpakaian bersih dan kemas. Sekiranya murid-murid bersikap tidak endah dengan hal ini, mereka sememangnya boleh dianggap melanggar peraturan sekolah kerana setiap sekolah meletakkan syarat agar murid berpakaian kemas ketika ke sekolah. Ini membuktikan bahawa kebersihan sangat penting bagi murid-murid. Ahmad Sulaiman (2008) menyatakan: Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan higiene yang baik. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sihat, tidak bau, tidak menyebarkan kotoran, atau menularkan kuman penyakit terhadap diri sendiri mahupun orang lain. Kebersihan badan meliputi kebersihan diri sendiri, seperti mandi, menggosok gigi, mencuci tangan, dan memakai pakaian yang bersih. Sementara itu, seperti yang kita semua sedia maklum, agama Islam juga menitikberatkan soal kebersihan. Justeru, Islam meletakkan kebersihan sebagai sebahagian daripada Iman. Sahari Akim (2008) menyatakan dalam penulisannya bahawa: Dalam isu menjaga kebersihan ini, setiap masyarakat perlu mempunyai kesedaran dan sikap bertanggungjawab. Masyarakat perlu mematuhi amalan menjaga kebersihan dari lunas-lunas agama, mempunyai kesedaran sivik yang tinggi dan mematuhi undang-undang serta peraturan yang ditetapkan. Isu kebersihan sememangnya dititikberatkan dalam ajaran agama Islam sendiri. Islam memandang kebersihan itu sebagai sebahagian daripada iman. Kita yakin agamaagama lain juga memberi penekanan terhadap penjagaan kebersihan. Kita juga sedar bahawa kebersihan dapat menghindarkan diri dari terkena jangkitan penyakit. Maka, berdasarkan analisa dan pendapat ini, adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk terus menjaga kebersihan terutamanya kebersihan diri sendiri. Setelah itu, barulah kita dapat menjaga kebersihan persekitaran. Cadangan Penyelesaian Usaha membendung masalah ini (tidak menjaga kebersihan diri) patut dipertanggungjawabkan kepada semua individu. Guru-guru perlu memberi nasihat dan bimbingan kepada murid-murid tentang kepentingan menjaga kebersihan diri. Guru-guru boleh menganjurkan kempen-kempen seperti Personaliti Indah, Diri Bersih dan Sihat dan lain-lain. Melalui kempen seperti ini, murid-murid secara tidak langsung akan menyedari kesilapan mereka dan akan mula berfikir untuk melakukan perubahan demi menjaga kesihatan mereka. Untuk menyuntik kesedaran murid-murid tentang peri pentingnya kebersihan, guru bimbingan boleh mengadakan bimbingan kelas terutamanya yang dikenalpasti mempunyai masalah kebersihan yang serius. Melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang bermodulkan aspek/ tajuk kebersihan, murid-murid akan

memahami kepentingan menjaga kebersihan diri dan pengaruh kebersihan tersebut kepada diri sendiri , juga persepsi masyarakat terhadap mereka. Walaubagaimanapun, ibubapa di rumah adalah antara individu yang paling bertanggungjawab untuk menyedarkan anak-anak tentang hal ini kerana mereka individu pertama yang berinteraksi secara terus dengan anak-anak. Kesedaran ini sepatutnya bermula dari rumah. Ibubapa perlu memantau dan memberi perhatian kepada anak-anak mereka dari segi amalan kebersihan. Walau bagaimanapun, murid-murid yang dewasa juga sewajarnya boleh berfikir secara rasional dan bertindak untuk kebaikan mereka. Tempoh penyelesaian 16/08/2009 hingga 03/08/2009 iaitu selama 12 hari. Tindakan susulan Murid-murid harus diberi nasihat yang berterusan. Guru-guru bertanggungjawab untuk memastikan masalah ini tidak berterusan. Kempen-kempen mesti dilakukan secara berterusan (seminggu sekali-diselitkan ketika perhimpunan pagi sekolah). Guru disiplin harus memantau keadaan ini dari semasa ke semasa. Kesimpulan Kebersihan diri adalah elemen penting yang perlu diterapkan dalam diri setiap murid. Keadaan bersih akan membantu mereka meningkatkan potensi diri dan sememangnya mempengaruhi keselesaan mereka ketika belajar. Selain itu, kebersihan diri juga mempamerkan personaliti murid-murid, juga mencerminkan keperibadian guru-guru dan sekolah. Semuanya akan saling mempengaruhi antara satu sama lain.
Pandangan / komen guru pembimbing .................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................... ........ .................................................................................................................................................. Tarikh : ............................................. Tandatangan : ............................................. Nama : ......................................................... Pandangan / komen pensyarah pembimbing .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... Tarikh : .............................................. Tandatangan : .............................................. Nama : ........................................................

JURNAL PRAKTIKUM Nama Pelajar : .. Kursus & Ambilan : . Tempoh Praktikum : . Pengkhususan : Nama Guru Pembimbing : .. Nama Pensyarah Pembimbing : . Catatan Minggu ke - Tarikh : .. hingga Masalah/Isu/Peristiwa yang difokuskan Dalam era kemodenan dan negara yang pesat membangun ini, seharusnya setiap individu bersaing untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan, khususnya murid-murid sekolah. Sewajarnya tiada lagi budaya lepak, malas belajar dan masalah-masalah disiplin lain yang berlaku di sekolah. Muridmurid seharusnya tahu bahawa pada merekalah disandarkan harapan negara untuk menjadi contoh tauladan terbaik kepada generasi akan datang. Namun begitu, adalah sedikit mendukacitakan apabila hal ini dipandang enteng oleh segelintir murid-murid SKDWK (Tahun 5). Sikap sambil lewa terhadap pelajaran menjadi perkara biasa bagi mereka. Walaupun kehadiran ke sekolah hampir seratus peratus, namun prestasi akademik dan sahsiah mereka masih berada di tahap lemah dan membimbangkan. Apa yang lebih menyedihkan, ada di kalangan murid-murid ini yang masih tidak tahu membaca dan menulis sedangkan pada usia 10 tahun mereka sewajarnya telah menguasai sepenuhnya kemahiran-kemahiran asas ini. Saya berpendapat berkemungkinan natijah kepada masalah ini (tidak tahu membaca dan menulis), murid-murid tersebut menjadi tidak berminat untuk belajar dan sering merasa bosan setiap kali proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Masalah ini adalah masalah yang serius dan harus diberi perhatian dan memerlukan tindakan segera. Ini kerana kemahiran membaca, menulis dan mengira adalah kamahiran asas yang mesti dikuasai oleh semua murid. Sekiranya masalah ini tidak diberi perhatian lanjut, visi dan misi sekolah adalah suatu yang sia-sia. Lebih malang lagi seandainya akibat dari masalah ini murid-murid tidak mendapat peluang untuk memajukan diri pada masa akan datang. Sebagai seorang guru, saya melihat masalah ini adalah isu yang perlu ditangani segera. Murid-murid yang berdepan dengan masalah ini seharusnya ditempatkan di kelas khas bagi proses pemulihan dan pengayaan. Murid-murid harus diajar mengikut kebolehan mereka, supaya mereka dapat menguasai kemahiran asas dalam belajar dalam tempoh masa yang ditetapkan. Melalui program ini, diharapkan murid-murid tersebut

mendapat peluang meneruskan pelajaran seperti murid-murid lain. guru kaunseling, guru pemulihan dan semua guru-guru harus mengembling tenaga untuk memastikan murid-murid ini mendapat sesuatu yang berguna sepanjang persekolahan mereka. Analisis masalah Tidak boleh menguasai kemahiran asas dalam pembelajaran; membaca, menulis dan mengira adalah masalah yang sering berlaku di mana-mana sekolah baik di sekolah pinggir bandar apatah lagi di sekolah pedalaman. Maka, kelas pemulihan diwujudkan bagi membantu murid-murid yang berdepan dengan masalah ini. Menurut Mook Soon Sang (2003) dalam penulisannya menyatakan: Pendidikan pemulihan merupakan satu rancangan khas untuk membantu murid-murid menguasai kemahiran-kemahiran asas itu... Beliau turut menjelaskan bahawa: Mengikut kajian pakar-pakar pendidik, kanak-kanak pada keseluruhannya mempunyai daya intelek dan kecerdasan yang rendah serta kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa dengan sepenuhnya. Mereka kurang mampu membuat kesimpulan dan kurang memahami tentang pelajaran yang abstrak. Oleh itu, ramai murid yang menghadapi masalah dalam aktiviti pembelajaran mereka. Bagi membantu murid-murid mengatasi masalah ini, program pemulihan merupakan satu-satunya aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang paling berkesan. Selain dari itu, murid-murid ini sememangnya memerlukan perhatian dan bimbingan berterusan dari pihak guru. Sekiranya dibiarkan, mereka akan mencetus satu demi satu masalah bagi mendapatkan perhatian. Murid-murid dalam golongan ini biasanya tidak bermotivasi untuk belajar, tidak tahu cara belajar dan cara menyelesaikan masalah serta tidak berdisiplin ketika belajar. Mereka mudah terganggu dan mudah berputus asa. Murid-murid ini memerlukan banyak perhatian dan bimbingan guru samada secara kumpulan kecil atau individu. (Mook Soon Sang, 2003) Cadangan Setelah menganalisa masalah di atas, saya berpendapat bahawa murid-murid ini harus diberi perhatian segera. Beberapa cadangan perlu diusulkan. Antaranya adalah tindakan guru bimbingan dan kaunseling serta kolaborasi bersama guru pemulihan dalam menganjurkan aktiviti-aktivi yang bersesuaian dengan keperluan murid-murid tersebut. Sebagai guru bimbingan, saya rasa ada baiknya murid-murid yang manghadapi masalah ini dirujuk dan dihantar ke sesi kaunseling. Di sini, mereka dapat meluahkan apa yang terbuku di hati, juga dapat menyatakan keinginan dan kehendak sebenar mereka. Kebiasaannya, ketika sesi kaunseling murid-murid akan

menunjukkan personaliti mereka yang sebenar. Semasa sesi kaunseling, guru bimbingan dapat meneroka masalah sebenar murid tersebut dan dapat membuat analisa masalah tersebut. Guru juga boleh melaksanakan program-program yang boleh menyuntik semangat dan motivasi seperti Program Bina Insan, Program Jati Diri, Program Kerjaya dan sebagainya. Program- program ini dapat menyedarkan murid-murid tentang kepentingan ilmu serta cara menjadi murid yang cemerlang. Selain itu, melalui cara ini, insyaAllah murid akan sedar akan kelemahan mereka dan cuba mencari jalan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi khususnya masalah yang melibatkan kemahiran asas belajar; membaca, menulis dan mengira. Kemudian, masalah murid boleh dirujuk kepada guru pemulihan dan masalah ini dapat diatasi dengan berkesan. Bersama guru pemulihan, murid-murid yang berdepan dengan masalah tidak dapat menguasai tiga kemahiran asas ini akan menjalani proses pengayaan dan pemulihan khas. Aktiviti-aktiviti yang bakal dilaksanakan adalah mengikut kebolehan dan prestasi murid. Justeru, besar kemungkinan minat belajar akan wujud dari semasa ke semasa. Ini kerana murid akan merasa dihargai dan diberi perhatian oleh guru. Di samping itu, guru pemulihan harus memainkan peranan dan melaksanakan tanggungjawb mereka semaksimum mungkin. Melalui kelas-kelas pemulihan yang dijalankan, guru pemulihan dapat mengenal pasti masalah masalah 3M (membaca,menulis dan mengira) melalui pemerhatian, pentafsiran rekod prestasi, profil, ujian kertas dan pensel, latihan harian serta soal jawab/kuiz. Guru pemulihan juga dapat menyenaraikan masalah pembelajaran yang dikenal pasti serta dapat mengesan punca masalah dengan menggunakan ujian diagnostik. Sementara itu, guru-guru lain juga perlu bersama-sama mengembleng tenaga dan menyuarakan pendapat dalam menangani masalah ini. Sekiranya semua pihak bersatu, insyaAllah masalah murid yang keciciran akan segera dapat diatasi. Tempoh penyelesaian 10/08/2009 hingga 20/08/2009 iaitu selama 11 hari. Tindakan susulan Saya yakin sekiranya semua usaha-usaha yang dicadangkan di atas diaplikasi dan diambil perhatian oleh semua pihak, masalah ini dapat diatasi dengan segera. Murid-murid juga harus dibantu agar menyedari kelemahan diri dan sanggup berusaha untuk mempertingkatkan prestasi diri.

Kesimpulan Masalah 3M ini adalah isu besar dan semakin meningkat dewasa ini di mana ia memerlukan perhatian dan pertimbangan untuk diatasi segera. Murid-murid adalah generasi yang bakal menaungi kesejahteraan bangsa dan negara pada masa akan datang. Mereka juga yang akan menerajui tampuk pimpinan Negara suatu hari nanti. Maka, setiap masalah yang melibatkan murid (khususnya akademik) harus dipantau

dari semasa ke semasa agar generasi yang akan datang bukan sahaja kental bersaing malah mempunyai kepakaran yang tidak kurang hebatnya berbanding negara-negara di luar sana.
Pandangan / komen guru pembimbing .................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................... ........ .................................................................................................................................................. Tarikh : ............................................. Tandatangan : ............................................. Nama : ......................................................... Pandangan / komen pensyarah pembimbing .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... Tarikh : .............................................. Tandatangan : .............................................. Nama : ........................................................

JURNAL PRAKTIKUM Nama Pelajar : .. Kursus & Ambilan : . Tempoh Praktikum : . Pengkhususan : Nama Guru Pembimbing : .. Nama Pensyarah Pembimbing : . Catatan Minggu ke - Tarikh : .. hingga Masalah/Isu/Peristiwa yang difokuskan Sepanjang saya mengendalikan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) khususnya dalam matapelajaran Bimbingan Kelompok dan Pendidikan Jasmani, saya berpendapat bahawa kebanyakan murid kurang memberi perhatian terhadap pelajaran. Ada di kalangan murid yang tidak mengendahkan arahan guru, membuat bising dan berbual dengan rakan disebelah dan membuat hal sendiri. Masalah ini kebarangkalian berpunca dari kelemahan guru sendiri dalam mewujudkan komunikasi berkesan dalam hubungan interpersonal. Sebagai guru, saya tidak menafikan bahawa guru seharusnya memilih corak kepimpinan yang bersesuaian dan menggunakan teknik yang pelbagai dalam mewujudkan interaksi berkesan dengan muridmurid seterusnya mempengaruhi pembentukan minat murid terhadap pelajaran. Analisis masalah Komunikasi berkesan seringkali terjejas ekoran dari gangguan-gangguan yang berlaku dalam bilik darjah seperti kebisingan, perhubungan guru dan murid, keadaan bilik darjah yang kurang kondusif, murid kurang berminat untuk belajar dan sebagainya. Kebisingan bilik darjah misalnya menyebabkan guru menghadapi kesukaran dalam menyampaikan pelajaran supaya jelas didengar oleh murid-muridnya. Antara faktor lain berlakunya komunikasi kurang berkesan adalah sikap murid-murid sendiri yang kurang berminat untuk belajar. Mok Soon Sang menyatakan : Kekurangan minat belajar pun boleh menjejaskan komunikasi dalam bilik darjah. Murid-murid yang mempunyai pemikiran tertutup tidak akan menumpukan perhatian terhadap pelajaran. Corak kepimpinan guru dalam bilik darjah juga mungkin mempengaruhi corak interaksi guru dengan murid. Guru mungkin mengamalkan kepimpinan autokratik di mana murid-murid hanya mengikut arahan dan kehendak guru serta tidak diberi peluang menyuarakan pendapat atau memberi cadangan

mereka. Akhirnya, interaksi di antara murid tidak digalakkan dan bersifat pasif. Cadangan Sebagai guru, saya bersedia untuk membuat perubahan untuk memastikan masalah yang dihadapi dapat diatasi. Saya akan cuba mengaplikasikan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran yang disarankan seperti melaksanakan corak kepimpinan demokratik. Mok Soon Sang (2003) juga menyatakan bahawa corak kepimpinan guru ketika berada di dalam bilik darjah juga mempengaruhi keberkesanan komunikasi yang berlangsung (samada berkesan atau tidak berkesan). Guru yang mengamalkan kepimpinan demokratik akan meninggalkan kesan berikut ke atas interaksi di antara guru dengan murid-muridnya: 1. Interaksi antara guru dan murid adalah dua hala. Murid cergas bertindak balas terhadap aktiviti pengajaran guru. 2. Interaksi di antara murid dengan murid dapat digalakkan. Murid-murid melibatkan diri secara aktif dan bekerjasama dalam segala aktiviti kumpulan dalam bilik darjah. Selain itu, guru wajar mengaplikasikan kemahiran komunikasi berkesan. Kemahiran berkomunikasi berkesan boleh dikenal pasti dari ciri-ciri pertuturan yang baik seperti berikut: Bertutur dengan penggunaan kepelbagaian nada. Suara yang bertenaga, tatabahasa yang betul, perkataan yang tepat, mudah difahami, penghentian sejenak yang efektif, serta nadanya penuh dengan perasaan yang menarik perhatian orang yang berkomunikasi. Mok Soon Sang (2003) Untuk menarik minat dan perhatian murid-murid terhadap pelajaran yang diajar, guru juga disaran agar merancang dan melaksanakan aktiviti P&P bercorak permainan. Pengaplikasian teknik menyoal untuk menggalakkan murid-murid menyertai aktiviti pembelajaran secara aktif juga boleh membantu. Tempoh penyelesaian 03/08/2009 hingga 13/08/2009 iaitu selama 11 hari. Tindakan susulan Saya percaya kaedah yang pelbagai dapat membantu saya dalam menyampaikan P&P dengan berkesan. Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Reed dan Kirkpatrick (1998), mereka menyatakan: Seorang guru perlu mengaplikasikan pelbagai kaedah pengajaran bagi menarik minat murid untuk belajar.

Selain itu, saya juga akan cuba menggunakan kaedah peneguhan positif dan peneguhan negatif dalam usaha mengawal murid-murid semasa aktiviti P&P berlangsung. Kesimpulan Saya amat percaya guru yang kreatif dan bersedia dengan pelbagai teknik pengajaran dapat mempengaruhi suasana P&P yang bakal berlaku di dalam kelas. Murid akan lebih bersemangat sekiranya guru tampil dengan pelbagai kaedah dan perubahan dari semasa ke semasa. Maka, sebagai guru, adalah menjadi tanggungjawabnya untuk senantiasa membuat pembaharuan sekaligus menjadikan proses P&P berkesan.
Pandangan / komen guru pembimbing .................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................... ........ .................................................................................................................................................. Tarikh : ............................................. Tandatangan : ............................................. Nama : ......................................................... Pandangan / komen pensyarah pembimbing .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... Tarikh : .............................................. Tandatangan : .............................................. Nama : ........................................................

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN

06000 JITRA KEDAH

JURNAL PRAKTIKUM Nama Pelajar : .. Kursus & Ambilan : . Tempoh Praktikum : . Pengkhususan : Nama Guru Pembimbing : .. Nama Pensyarah Pembimbing : . Catatan Minggu ke - Tarikh : .. hingga Masalah Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani bagi murid-murid tahun 5 Smart sebagai subjek minor. Majoriti murid dalam kelas ini adalah murid lelaki. Apa yang menjadi masalah ialah mereka cenderung untuk bermain bola sepak dan tidak mahu mengikuti aktiviti dalam P&P yang telah saya rancang. Saya tidak boleh membenarkan mereka bermain bola sepak semata-mata kerana ada sukatan pelajaran yang perlu diikuti. Selain itu, ia akan mendatangkan masalah kepada saya apabila Pensyarah Pembimbing Minor datang membuat penyeliaan dan murid-murid tidak menjalani pembelajaran seperti yang ada di dalam sukatan pelajaran. Pada permulaan kelas, itulah yang saya hadapi. Mereka meminta dan kadang-kadang berkeras untuk tetap bermain bola sepak. Analisis masalah Saya telah mengajar Pendidikan Jasmani bagi kelas tersebut sejak dari awal fasa praktikum. Pada permulaan, memang agak sukar untuk mendapatkan kerjasama semua murid terutamanya murid lelaki untuk terlibat dalam aktiviti P&P yang saya jalankan. Mereka berkeras untuk bermain bola sepak sahaja dan aktiviti yang saya rancang hanya dipandang sepi. Saya akui, pada awal fasa praktikum, saya tidak begitu mahir dan kurang yakin untuk mengajar subjek ini. Ini kerana ketika di maktab, saya tidak mempelajari sukatan pelajaran yang akan diajar di sekolah. Saya hanya diberikan sukatan pelajaran dan belum tahu murid sasaran yang akan diajar dan fokus pengajaran terhadap tahun berapa yang harus ditekankan. Setelah saya selidiki, memang menjadi kebiasaan bagi murid-murid lelaki terutamanya dari tahap 2 dibenarkan bermain bola sepak. Ada waktu, mereka bermain bergandingan dengan murid berlainan kelas jika waktu PJ adalah sama.

Selain itu, mungkin juga guru kurang menguasai kandungan dalam kurikulum Pendidikan Jasmani kerana seorang guru pelatih minor. Guru Pendidikan Jasmani hendaklah menguasai kandungan yang terdapat di dalam kurikulum Pendidikan Jasmani. Menurut Rink (2002), kandungan adalah bahagian yang penting dalam kurikulum, iaitu apa yang akan dipelajari oleh pelajar. Mengenal pasti dan menguasai sesuatu kandungan kurikulum akan memudahkan guru Pendidikan Jasmani merancang pengajaran sesuai dengan kumpulan pelajar tertentu. Cadangan Mengikut prinsip-prinsip pengajaran, guru perlu merancang pengajaran mereka terlebih dahulu sebelum memulakan pengajaran (Zaidatol Akmaliah & Habibah, 2000). Namun, apabila guru tidak menguasai kandungan di dalam kurikulum Pendidikan Jasmani, maka guru tidak dapat menyediakan satu rancangan pengajaran yang baik. Oleh itu, guru perlu mendapatkan bimbingan dan pandangan orang yang mahir contohnya Pensyarah Pembimbing bagi mendapatkan penjelasan yang sewajarnya berkenaan kandungan pelajaran, rancangan strategi pengajaran dan pembelajaran, bahan dan sumber pengajaran, dan hasil pembelajaran. Perancangan adalah kunci kepada pembentukan pengajaran yang baik (Schempp, 2003). Aktiviti pengajaran yang akan dijalankan juga mestilah dapat menarik perhatian pelajar untuk belajar (Schempp, 2003). Guru boleh memasukkan elemen muzik dan permainan bagi menarik minat murid untuk terus terlibat dalam aktiviti yang dirancang. Jangan biarkan ada waktu senggang yang akan menyebabkan mereka berasa bosan. Isikan setiap detik masa dengan aktiviti yang dirancang. Strategi demonstrasi merupakan cara yang paling sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Ini kerana sebahagian besar objektif Pendidikan Jasmani boleh dicapai melalui aktiviti fizikal. Oleh yang demikian guru Pendidikan Jasmani perlu membuat demonstrasi dengan cara betul dan selamat tentang sesuatu pergerakan fizikal agar pelajar dapat mengikuti dan memahami setiap kemahiran fizikal yang diberikan. Untuk memastikan murid boleh menguasai sesuatu kemahiran yang diajar, guru membuat demonstrasi dengan ansur maju. Murid juga wajar diberi peluang untuk melakukan lakuan berulang kali bagi mereka menguasai kemahiran tersebut. Dalam masa yang sama, guru boleh membuat penilaian penguasaan murid tentang kemahiran tersebut berdasarkan objektif P&P yang telah ditentukan. Selain itu, dengan adanya rancangan pengajaran yang baik belum dapat memastikan pelaksanaannya dilakukan dengan baik. Guru boleh meminta pensayarah pembimbingan atau guru bimbingan membuat pemerhatian dan memberikan komen dan pendapat membina tentang P&P yang telah dijalankan bagi memastikan P&P seterusnya dapat dilakukan dengan lebih baik mengambil kira kelemahan-kelemahan di dalam P&P yang lepas-lepas. Tempoh penyelesaian 26/07/2009 hingga 05/08/2009 iaitu selama 11 hari.

Tindakan susulan Jika memilih subtajuk tertentu yang mana guru belum begitu mahir dan tidak yakin untuk mengajarnya kepada murid-murid, guru wajar meminta pandangan dan bimbingan orang lain agar P&P yang berkesan tetap dapat dijalankan. Rujukan haruslah dibuat kepada orang yang mahir dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani seperti pensyarah atau guru panitia. Pemilihan tajuk yang sesuai dan dapat menarik minat murid juga penting. Catatan Guru Pendidikan Jasmani perlu terlebih dahulu mengenal pasti aspek-aspek tertentu yang akan digunakan dalam membuat persediaan untuk melaksanakan pengajaran Pendidikan Jasmani. Dengan demikian guru Pendidikan Jasmani dapat membuat satu rancangan kerja dengan teliti dan sempuma. Menurut Mok Soon Sang (2008), dengan adanya rancangan kerja ini, guru boleh melaksanakan program pengajaran dan pembelajarannya berdasarkan sukatan pelajaran secara sistematik serta mengikut pemeringkatan yang sesuai. Objektif yang hendak dicapai pula perlu ada kaitan dengan potensi yang ada pada pelajar (Stillwell & Willgoose, 1997). Dengan demikian ini akan dapat membantu guru Pendidikan Jasmani melaksanakan pengajaran Pendidikan Jasmani dengan lebih sistematik.
Pandangan / komen guru pembimbing .................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................... ........ .................................................................................................................................................. Tarikh : ............................................. Tandatangan : ............................................. Nama : ......................................................... Pandangan / komen pensyarah pembimbing .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... Tarikh : .............................................. Tandatangan : .............................................. Nama : ........................................................

JURNAL PRAKTIKUM Nama Pelajar : .. Kursus & Ambilan : . Tempoh Praktikum : . Pengkhususan : Nama Guru Pembimbing : .. Nama Pensyarah Pembimbing : . Catatan Minggu ke - Tarikh : .. hingga Masalah Saya mengajar murid-murid tahun 5 Smart untuk bimbingan kelas. Dalam kelas minggu ini saya dapati terdapat dua orang murid yang sangat nakal. Mereka mengganggu rakan-rakan lain yang sedang melaksanakan aktiviti yang saya berikan. Lalu, saya telah mendenda mereka berdua dengan diasingkan dari rakan-rakan lain dengan berasingan di hadapan kelas. Walau bagaimanapun, dendaan tersebut tidak menyekat atau memberhentikan mereka dari mengulangi tingkah laku yang sama. Mereka berdua tetap membuat bising dan mengusik rakan-rakan lain yang sedang melakukan tugasan yang saya berikan. Analisis masalah Saya telah memasuki kelas ini sebanyak empat kali iaitu untuk bimbingan kelas. Kelas ini merupakan kelas kelima jika menurut pencapaian akademik murid-muridnya. Tingkah laku mereka juga agak nakal berbanding empat kelas yang ke hadapan. Namun, bukan semua murid di kelas tersebut bertingkah yang sama. Hanya ada segelintir daripada mereka yang bersikap agak nakal. Kedua murid ini bukanlah dalam kalangan murid yang tidak tahu menulis dan membaca jika ingin dikaitkan tingkah laku mereka dengan keupayaan akademik. Saya perhatikan mereka tiada masalah pembelajaran seperti tidak tahu membaca dan menulis. Menurut guru kelas mereka, dua murid ini datang keluarga yang berpendapatan sederhana dan mempunyai adik-beradik yang lebih daripada 4 orang. Berkemungkinan kedua murid ini hanya ingin mendapatkan perhatian dari saya yang merupakan guru baru yang memasuki kelas mereka sementelah lagi saya seorang guru perempuan. Selain daripada itu, mungkin juga mereka tidak memahami pengajaran saya pada hari tersebut. Cadangan Bagi mengelakkan kedua murid ini mengganggu rakan sekelas ketika proses pengajaran dan pembelajaran yang akan dijalankan kelak, guru boleh memanggil kedua murid tersebut untuk sesi kaunseling individu. Menurut Mizan Adiliah Ahmad

Ibrahim dan Halimatun Halaliah Mokhtar (2006) manusia itu unik. Tidak akan ada dua individu yang sama bahkan kembar seiras sekalipun. Setiap manusia mempunyai nilai, persepsi, dan hasrat yang berbeza. Saya perlu cuba bina hubungan yang baik bersama mereka dengan bertanyakan tentang diri mereka, keluarga mereka dan minat mereka ke sekolah dengan harapan makin banyak yang diketahui tentang seseorang, lebih mudah untuk memahami sikapnya. Saya membuat penerokaan untuk mengetahui sebab-sebab mereka selalu mengacau rakan sekelas semasa P&P dijalankan. Setelah mengetahui dan memahami seseorang murid dengan lebih dekat, mungkin dapat dikenalpasti punca mereka berkelakuan tertentu. Oleh itu, saranan yang sesuai boleh diberikan agar murid tersebut tidak terus berkelakuan yang kurang menyenangkan guru. Selain itu, selalu berinteraksi dengan bertanya khabar atau menegur murid bila mana bertemu dengannya akan menambahkan lagi rasa senang hati di dalam diri murid. Murid akan rasa ada orang mengambil berat tentang dirinya. Jika sebelum ini, murid itu hanya dimarahi kerana berbuat nakal, kali ini dia rasa dihargai. Kebarangkalian untuk murid tersebut bertingkah yang kurang menyenangkan kelak akan berkurangan. Tempoh penyelesaian 19/07/2009 hingga 29/07/2009 iaitu selama 11 hari. Tindakan susulan Guru memantau kelakuan murid terbabit ketika dalam P&P setelah sesi kaunseling individu dijalankan. Dari situ, guru dapat mengenalpasti sama ada saranan yang diberikan setelah mengetahui masalah murid terbabit diaplikasikan oleh murid atau tidak. Selain itu, selalunya akan ada sedikit perubahan dalam tingkah laku murid apabila telah dipanggil untuk menjalani sesi bersama guru kerana guru selalu berinteraksi dengannya dan mengetahui maklumat peribadi yang jarang dikongsikan dengan orang lain. Kesimpulan Menurut Shertzer dan Stone (1974) kaunseling individu sebagai proses interaksi yang memudahkan kefahaman bermakna mengenai diri dan alam sekitarnya lalu menyebabkan penentuan matlamat-matlamat dan nilai-nilai untuk tingkah laku masa hadapan. Sesi kaunseling individu yang dijalankan bersama klien seperti murid di atas bermatlamat untuk memperbaiki imej diri klien yang negatif (Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim dan Halimatun Halaliah Mokhtar 2006). Imej diri yang negatif merupakan halangan bagi klien untuk mencapai cita-cita atau membuat sebarang tindakan. Klien belajar memupuk ciri-ciri yang baik dan mengurangkan ciri-ciri yang negatif.
Pandangan / komen guru pembimbing .................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................... ........

.................................................................................................................................................. Tarikh : ............................................. Tandatangan : ............................................. Nama : ......................................................... Pandangan / komen pensyarah pembimbing .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... Tarikh : .............................................. Tandatangan : .............................................. Nama : ........................................................