Anda di halaman 1dari 3

Maktab Perguruan Kuala Terengganu Batu Rakit, Kuala Terengganu

EDU 3525 GIMNASTIK


TAJUK TUGASAN : Imbangan Dekam PUSAT : Maktab Perguruan Kuala Terengganu, Batu Rakit Disediakan le! :

J NNA AK RAND G "#$%&'%( Ba)* Pend* "Pendidikan Jasmani( PKPG PJ +&&,-&' P.NS/ARA0 MPKTBR Tn* 01* Abdulla! B* M2!d Taib Pn* 01! 3* 0ameda! Bt* 3* .nd2k Jabatan Pendidkan Jasmani MPKTBR

Imbangan Dekam

Tugasan

#* +*

Mula dari kedudukan dekam* Kedua4dua siku ra5at dengan lutut dan )uba imbangkan badan*

Butiran Mengajar

#* +*

Pastikan 52stur 5elaku betul a( b( )( S2k2ngan di atas + bela! tangan* Ra5atkan lutut 5ada siku dan imbangkan badan* Kedudukan ke5ada meng!ada5 ke de5an*

Imbangan Dekam

Keselamatan #* Membuta akti6iti 5ersediaan k!ususn7a di ba!agian tangan sebelum melakukan akti6iti tersebut*

Konsep Pusat graviti dengan keseimbangan badan.

A
Peringatan Kedudukan badan mendatar se5erti A bukan se5erti B*

Latihan ansur maju #* +* $* Akti6iti menguatkan 2t2t lengan dan ba!u, tekan tubi* Se)ara ber5asangan, melakukan akti6iti kereta s2r2ng* S2k2ngan de5an, badan ke ba8a! ke5ala ke atas diikuti dengan badan ke atas dan ke5ala ke ba8a!* %* ,* '* T2lak dan bergerak ke !ada5an* Mengangkat bebanan, untuk menguatkan 2t2t ba!u dan lengan* Berga7ut di 5alang*

Anda mungkin juga menyukai