Anda di halaman 1dari 34

NO

NAMA BARANG

MERK/SPESIFIKASI

SATUAN

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.3
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.4
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.5
1.51
NO

ASBES
Asbes Akustik
Asbes Akustik
Asbes Akustik
Asbes
Asbes
Asbes
Asbes
Asbes Datar EG
Asbes Datar EG
Asbes Datar EG
Asbes Datar EG
Asbes Datar HF
Asbes Datar HF
Asbes Datar
Asbes Datar
Asbes Datar
Asbes Datar HF
Asbes Gelombang Besar
Asbes Gel. Mini
Asbes Gel. Mini EG / EF
Asbes Gel. Mini EG / EF
Asbes Gel. Mini EG / EF
Asbes Gel. Mini EG / EF
Asbes Gel. Mini EG / EF
Asbes Gel. Mini EG / EF
Asbes Gel. Mini Jabesmen
Asbes Gel. Mini Jabesmen
Asbes Gel. Mini Jabesmen
Asbes Gel. Mini Jabesmen
Asbes Gel. Mini Jabesmen
Asbes Gel. Mini Jabesmen
Asbes Gel. Mini UF netto)/ EF
Asbes Gel. Seng EG / H
Asbes Gel. Seng EG / H
Asbes Gel. Seng EG / H
Asbes Gel. Seng EG / H
Asbes Gel. Super HF
Asbes Plat Gresik
Asbes Plat Karang Pilang
Asbes Wuwung Gelombang Besar
Asbes Wuwung Gelombang Kecil
Asbes Gelombang
Asbes Gelombang
Asbes Gelombang
Asbes Gelombang
Asbes Gelombang
Asbes Gelombang
Asbes Gelombang
Asbes Gelombang
Asbes Gelombang
Asbes Gelombang
NAMA BARANG

(30 x 30) cm
(30 x 60) cm
(60 x 120) cm
(1,00 x 1,00) m x 3,5 mm
(1,00 x 1,00) m x 4 mm
1,00 x 1,00) m x 5 mm
(1,00 x 1,00) m x 6 mm
uk. 100 x 100 x 03 mm Exel
uk. 100 x 50 x 03 mm Djabesm
uk. 100 x 50 x 03 mm Kerang
uk. 100 x 50 x 03 mm Sakura
uk. 100 x 100 x 04 mm
uk. 200 x 50 x 04 mm
Tebal 4 mm (60x180)
Tebal 5 mm (60x180)
Tebal 6 mm (40x180)
uk. 200 x 60 x 04 mm
uk. (305 x 180) Tebal 5 mm
uk. (305 x 105) Tebal 4 mm
uk. 150 x 105 x 04 mm
uk. 180 x 105 x 04 mm
uk. 210 x 105 x 04 mm
uk. 240 x 105 x 04 mm
uk. 270 x 105 x 04 mm
uk. 300 x105 x 04 mm
uk. 150 x 105
uk. 180 x 105
uk. 210 x 105
uk. 240 x 105
uk. 270 x 105
uk. 300 x 105
uk. 300 x 105 x 04 mm
uk. 150 x 80 x 035 mm
uk. 180 x 80 x 035 mm
uk. 210 x 80 x 035 mm
uk. 240 x 80 x 035 mm
uk. 150 x 108 x 05 mm
uk. 90 cm x 180 cm
90 cm x 180 cm
tebal 5 mm
tebal 4 mm
(3.00 x 1.05) m x 4 mm
(2.70 x 1.05) m x 4 mm
(2.40 x 1.05) m x 4 mm
(2.10 x 1.05) m x 4 mm
(1.50 x 1.05) m x 4 mm
(2.50 x 0.92) m x 5 mm
(2.25 x 0.92) m x 5 mm
(2.00 x 0.92) m x 5 mm
(1.80 x 0.92) m x 5 mm
(3.00 x 1.08) m x 6 mm
MERK/SPESIFIKASI

Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
SATUAN

1.52
1.53
1.54
1.55

Asbes Gelombang
Asbes Gelombang
Asbes Gelombang
Atap Polycarbonat

(2.70 x 1.08) m x 6 mm
(2.10 x 1.08) m x 6 mm
(1.80 x 1.08) m x 6 mm

Lembar
Lembar
Lembar
M2

HARGA SATUAN (Rp)

29,610
32,655
39,375
17,955
18,690
21,000
26,250
16,590
20,895
21,420
21,420
23,730
29,610
53,340
59,220
65,205
29,610
99,750
80,535
41,580
47,460
56,280
65,205
71,085
77,070
44,415
50,400
59,220
68,145
74,025
80,010
103,635
32,655
39,900
44,415
49,245
88,830
63,000
65,205
65,205
52,185
113,085
104,475
90,405
80,115
63,420
114,870
99,435
88,095
69,930
141,645
HARGA SATUAN (Rp)
135,765
100,380
94,500
221,865

1.56
1.57
1.58
1.59
1.6
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.7
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.1
2.11
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
NO

Atap Poli Carbonat


Atap Poli Carbonat
Atap Poli Carbonat
Bubung Paten
Bubung Paten
Bubung Paten
Bubung Stel Gelombang
Bubung Stel Gelombang
Bubung Stel Gelombang
Bubung Stel Rata
Bubung Stel Rata
Eternit Gresik
Kalsiboard
Kalsiboard
Kalsiboard
Kalsiboard
Karet Kusen Aluminium
Nok Stel Gelombang Rata Stel Mini
Nok Stel Gelombang Rata Stel Seng
Harplek 4 mm
List Gypsum
Soft Board
Gypsum Board
Plat Asbes Tebal 3,5 mm
Plat Asbes Tebal 4 mm
ASPAL
Aspal Curah
Aspal Drum @ 155 kg
Aspal Curah
Asbuton (Termasuk Angkutan)
Aspal Cutback
Aspal Panas Ac 60/70 (termasuk Angkutan)
Chemecrete
Lapis Pengikat (Tack Coat)
Minyak Aspal
Hotmix ATB
Hotmix AC
FIBER GLASS
Fiber Glass Gelombang
Fiber Glass Plat
Fiber Glass Gelombang
Fiber Glass Gelombang
Fiber Glass Gelombang
Fiber Glass Gelombang
Roof Light Fibreglass
GENTENG
Genteng Beton
Genteng Bubung Kodok
Genteng Flam Pres Jawa
NAMA BARANG

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.1
4.11
4.12
4.13

Genteng
Genteng
Genteng
Genteng
Genteng
Genteng
Genteng
Genteng
Genteng
Genteng

Kaca
Kaca
Kaca Beton
Karang Pilang / Wisma
Karang Pilang / Nglayur
Kodok ex Bambe
Kodok ex Nglayur
Nok Pekalongan
Wuwung Jawa
Wuwung Karang Pilang / Wisma

Tebal 4 mm
Tebal 5 mm
Tebal 6 mm
0,92 m
1,05 m
1.08 m
0,92 m
1,05 m
1,08 m
0,92 m
1,05 m
uk.
uk.
uk.
uk.

244
244
244
244

x
x
x
x

122
122
122
122

x
x
x
x

0,35 mm
0,45 mm
0,6 mm
0,9 mm

(105) HF
(80) EG
Tebal 4 mm

Tebal 3,5 mm
Tebal 4 mm
Import
Pertamina
Pertamina

M2
M2
M2
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
M2
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
M
Stel
Stel
M2
M
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar

(180
(210
(240
(300

x
x
x
x

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Liter
Liter
Ton
Ton

80)
80)
80)
80)

MERK/SPESIFIKASI
/5 meter
/8 meter

46,620
46,200
49,770
52,185
55,650
55,965
55,965
44,520
46,200
59,220
88,830
106,575
159,915
153,930
49,350
32,655
59,220
22,365
78,960
84,210
9,975
9,765

Kg
Drum

uk. (8 x 1,5)
uk.
uk.
uk.
uk.

288,750
266,280
295,890

M
M
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
M2
Buah
Buah
Buah
SATUAN
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

7,508
1,669,500
141,750
1,365
4,200
147,000
66,407
7,875
10,500
866,250
789,600
44,415
47,460
61,635
67,515
77,070
85,260
85,680
5,460
8,925
8,400
HARGA SATUAN (Rp)
26,250
47,460
41,580
3,675
3,570
4,305
5,355
8,400
4,305
11,865

4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.2
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.3
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.4
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
4.48
4.49
4.5
4.51
4.52
4.53
4.54
5
5.1
NO

Nok Genteng Beton


Genteng Mantili / Nglayur
Genteng Gelombang Nlayur
Genteng Garuda Nlayur
Genteng Baseke Nlayur
Genteng orando Nlayur
Genteng Morando Glazor Jatiwangi
Genteng KIA, Kanmuri M Class
Genteng KIA, Kanmuri M Class
Genteng Bambe, Good Year, Abadi
Genteng Garuda Beton
Genteng Maestro Beton
Genteng Mardinal Beton
Genteng Press Super Kluntung
Genteng Bubung Bulat
Genteng Bubung Super Kotak
Genteng Lisplang Kanan Kiri
Genteng Biasa ex Malang
Genteng Press ex Trenggalek
Genteng Karang Pilang ex Malang
Genteng Karang Pilang ex Trenggalek
Genteng Karang Pilang ex Surabaya
Bubung Genteng Biasa ex Malang
Bubung Genteng Press ex Trenggalek
Bubung Genteng Karang Pilang ex Malang
Bubung Genteng Karang Pilang ex Trenggalek
Bubung Genteng Karang Pilang ex Surabaya
Bubung Genteng Beton
Genteng Pelentong Kecil
Genteng Kodok Glazuur
Genteng Pelentong Super /Besar
Bubung Genteng Pelentong Kecil
Bubung Genteng kodok Glazuur
Bubung Genteng Pelentong Super /Besar
Genteng Aspal
Genteng Metal
Atap sirap
Bubung Genteng Aspal
Bubung Genteng Metal
Bubung Atap Sirap
Plastik Aerator
SENG
Bubung Seng Gelombang
NAMA BARANG

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.1
5.11
5.12
5.13
5.14
6
6.1
6.2

Seng Datar
Seng Gelombang
Seng Gelombang
Seng Gelombang
Seng Gelombang
Seng plat
Seng plat
Seng plat
Seng plat
Seng Plat BJLS 24 (90 x 180) cm
Atap Seng Gelombang
Atap Seng Galvalum
Bumbung Atap Sel Gavalum
BATU, BATA DAN BETON BLOCK
Batu Belah Gunung
Batu Belah Kali

Buah

9,660
37,800
37,800
37,800
50,295
70,665
98,805
81,585
10,185
25,200
37,800
37,800
34,020
19,635
19,635
16,485
4,200
1,365
1,470
3,150
3,150
4,200
2,310
3,780
5,145
5,670
7,560
8,715
2,520
4,725
4,935
4,515
8,085
8,610
7,350

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
Buah
M2
M2
M2
M2
M2
M
M
M
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

MERK/SPESIFIKASI
BJLS
BJLS
BJLS
BJLS
BJLS
BJLS
BJLS
BJLS
BJLS

30 uk. (90 x 1,80)


(180 x 80)
(210 x 80)
(240 x 80)
(300 x 80)
28 (90 x 180) cm
30 L = 0.45 M
30 L = 0.60 M
30 L = 0.90 M

110,250
3,150
49,455
110,250
133,455
7,560

Lembar
SATUAN

90,615
HARGA SATUAN (Rp)

meter
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar

50,505
94,500
110,250
126,000
144,900
73,920
38,010
43,365
54,390
76,755
90,615

M
M
M
Lembar
Lembar
M2
M2

117,915
114,660

M3
M3

122,640
146,895

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.1
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.2
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.3
6.31
6.32
6.33
6.34
6.35
6.36
6.37
6.38
6.39
NO

Batu Kali
Stenslah/batu pecah tangan
Stenslah/batu pecah tangan
Stenslah/batu pecah tangan
Stenslah/batu pecah tangan
Batu pecah mesin
Batu pecah mesin
Batu pecah mesin
Batu pecah mesin
Batu pecah mesin
Agregat Klas A
Kerikil
Batu Kali Belah
Batu Kali Pecah
Batu Kali Pecah
Batu Kali Pecah
Batu Koral Beton
Bata Merah
Batu Bata Merah
Batu Bata Merah
Batu Bata Merah
Bata Tahan Api
Bata Berongga
Batu Pelapis
Batu Marmo Merah
Batu Brobos
Batu Marmo Putih
Batu Gilang ex Cirebon
Batu Gilang ex Jember
Batu Alur Hijau, Kuning
Batu Kambang
Batu Candi
Batu Marmer Bakar
Batu Bali Green
Kerikil Hias
Batako
Rooster Biasa
NAMA BARANG

6.4
6.41
6.42
6.43
6.44
6.45
6.46
6.47
6.48
6.49
6.5
6.51
6.52
6.53
6.54
6.55
6.56
6.57
6.58
6.59
6.6
6.61

Rooster Keramik
Batu Granito
Batu Teraso
Batu Palimanan
Batu Tempel Hitam
Hollow Block
Hollow Block
Hollow Block
Concrete Block
Concrete Block
Concrete Block
Paving Block Segi Empat biasa
Paving Block Segi Empat warna
Paving Block Segi Enam biasa
Paving Block Segi Enam warna
Paving Block Tiga Berlian biasa
Paving Block Tiga Berlian Warna
Paving Stone Abu-abu
Paving Stone Abu-abu
Paving Warna
Paving Warna
Curbing Beton

1/2
2/3
3/5
4/6
1/1
1/2
2/3
3/5
4/6

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
kg
M3
M3
M3

cm
cm
cm
- 5/7 cm
cm
cm
cm
cm
-5/7 cm

20/55 cm
5/7 cm
15/20 cm
3/5 cm

uk. 22 x 11 x 5
Kelas 1
Kelas 2

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

20 x 20 cm
MERK/SPESIFIKASI

Kg
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
Bungkus
Buah
Buah
SATUAN

20 x 20 cm

Buah

10/20 cm
10 x 20 cm
10/20 cm

10/20 cm
10/20 cm
10/20 cm
20/20 cm
10 kg

Kg
Kg
M2
M2
HB.20
HB.15
HB.10
CB.20
CB.15
CB.15

Tebal 6 cm Kw 1
Tebal 8 cm Kw 1
Tebal 6 cm
Tebal 8 cm
dia 15 cm

149,940
229,320
223,335
183,750
159,285
256,200
220,395
221,454
200,340
185,010
169,995
141,750
195,405
155,190
154,140
147,630
248,535

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
M2
M2
M2
M2
Buah

1,050
1,575
630
525
14,490
1,838
54,915
78,435
84,000
94,500
63,000
94,500
109,830
5,460
78,750
94,500
94,500
42,000
5,775
10,710
HARGA SATUAN (Rp)
63,000
18,900
10,500
87,885
86,625
5,670
4,935
4,200
36,750
42,000
42,000
1,260
1,470
2,310
2,415
1,575
1,785
42,420
47,355
47,250
57,750
39,270

6.62
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.1
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.2
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
NO

Curbing Beton
BESI BETON DAN ALUMINIUM
Besi Beton Polos
Besi Beton Ulir
Besi
Besi
Besi
Besi
Besi
Besi Strip
Besi Beton
Besi Beton
Besi Beugel/Kawel
Baja Profil
Plat baja
Angker Bar
Kabel prestressed
Pintu Besi Baja
Pintu Gulung Besi
Pintu Lipat
Rolling Door
Pagar Besi
Pintu Pagar besi
Pagar Model BRC
Pintu Pagar Model BRC
Kusen Alumunium Putih
Kusen Alumunium Coklat
Sunscream Aluminium
Pintu Aluminium
Pintu Fiber KM
Atap Aluminium
NAMA BARANG

7.3
7.31
7.32
7.33
7.34
7.35
7.36
7.37
7.38
7.39
7.4
7.41
7.42
7.43
7.44
7.45
7.46
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.1

Bubung Atap Aluminium


Aluminium Foil/Sesalation
Baja Ringan
Profil Aluminium " T "
Wire Mesh
Sealant
Aluminium Strip
Profil Kaca
Venetion Blinds dan Vertical Blinds (tirai)
Atap Seng Galvalum
Bubung Atap Seng Galvalum
Kawat Bronjong
Baja Struktur
Aluminium Braket
Plat Aluminium
Profil Aluminium
Slimar Aluminium
MATERIAL CURAH DAN PONDASI
Grass Block
Marerial Tanah Timbunan
Material pilihan
Pasir Cor /Beton
Pasir Pasang
Pasir Hitam
Pasir Silika
Pasir Urug
Tanah Katel
Tanah Liat

dia 20 cm

Buah

47,250
Kg
Kg

6 mm (5 x 11)
8 mm (5,7 x 12)
9 mm
10 mm (9,2 x 12)
12 mm (11,2 x 12)
U-24
U-23

22 mm

tinggi 1 m
tinggi 1 m

MERK/SPESIFIKASI

11,235
17,325
19,950
29,400
52,500
63,000
91,875
11,025
13,965
18,165
21,000
21,525
18,585
31,500
33,285

Lonjor
Lonjor
Lonjor
Lonjor
Lonjor
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M
M
M
M
M2
M2
Unit
M2
SATUAN
M2
M2
Kg
M
Kg

824,250
2,266,320
1,778,805
1,317,645
787,500
789,915
360,570
442,680
95,550
114,660
343,455
1,131,165
367,290
112,560
HARGA SATUAN (Rp)
109,935
34,335
44,940
26,250
18,375
11,970
21,000
21,000

Tube
M
M
M2
M2
M2
Kg
Kg

591,675
117,915
114,660
18,375
35,070
20,370
63,000

Buah
Tebal 2 mm
Uk. 2 x 4 m

M2
M
M

137,235
152,880

Buah
M3
M3
M3
M3
M3
Kg
M3
M3
M3

25,095
57,750
69,300
160,230
150,150
154,665
10,815
98,490
81,690
63,525

8.11
8.12
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.1
9.11
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.1
NO

Tanah Urug
Tasirtu /Sirtu
SEMEN
Semen / PC 40 Kg
Semen / PC 40 Kg
Semen / PC 50 Kg
Semen / PC 50 Kg
Portland Cement (PC)
Portland Cement (PC)
Portland Cement (PC)
Portland Cement (PC)
Kapur
Gamping
Semen Merah
BUIS BETON
Buis Beton
Buis Beton
Buis Beton
Buis Beton
Buis Beton Bulat
Buis Beton Bulat
Buis Beton Bulat
Buis Beton Bulat
Buis Beton
Buis Beton
NAMA BARANG

M3
M3

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.1
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.2
11.21
11.22
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.1

PAKU
Baut Segala Ukuran
Paku Asbes Segala Ukuran
Paku Beton
Paku Kait Segala Ukuran
Paku Kayu atau Triplek
Paku Kayu atau Triplek
Paku Keling
Paku Klem Kabel
Paku Klem Pipa Listrik
Paku Klem PVC
Paku Klem PVC
Paku Klem PVC
Paku Klem PVC
Paku Reng
Paku Sekrup
Paku Sekrup
Paku Seng Segala Ukuran
Paku Sumbat Segala Ukuran
Paku Triplek / Eternit
Paku Usuk
Wire Mesh
Sealant
KAWAT
Kawat Bendrat /Baja
Kawat Duri
Kawat Galvanis
Kawat Galvanis
Kawat Harmonika
Kawat Harmonika Gas
Kawat Nyamuk/Kasa Besi
Kawat Nyamuk Kasa Aluminium
Kawat Nyamuk/Kasa Plastik
Kawat Bronjong

40
40
50
50

kg
kg
kg
kg

Zak
Kg
Zak
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
M3
Kg
M3

Tahan Api
Putih
Warna
Grouting

20 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm, 1m
80 cm, 1m
90 cm, 1m
100 cm, 1m
U 0,20 m
U 0,30 m
MERK/SPESIFIKASI

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
SATUAN

Kg
Buah
Kg
Buah
panjang 1 - 4 cm
panjang 5 - 12 cm

Kg
Kg
Buah
Dos
Pak
Biji
Biji
Biji
Biji
Kg
Dos
Dos
Kg

5/8 "
1/2 "
2"
3/4 "
3-4 "
3,5 "
5/8 "
Buah

Kg
Kg
M2
1 tube
20 cm
2 mm
3 mm

Kg
Rol
Kg
Kg
M2
M2
M2
M2
M2
Kg

82,950
136,710
59,850
3,150
74,550
3,150
6,300
3,150
15,750
15,750
1,565,235
8,925
207,690
41,055
54,915
69,615
86,835
126,000
211,470
230,475
294,945
36,645
46,305
HARGA SATUAN (Rp)

21,525
735
41,265
1,575
22,575
24,990
3,675
21,945
15,750
1,365
3,255
1,680
5,145
14,490
47,250
10,500
31,185
1,050
24,990
18,795
34,335
31,605
19,110
97,545
47,565
69,720
50,505
47,250
21,000
31,500
22,470
50,295

12.11
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.1
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
NO

Kawat Beton/Bendrat RRT


TRIPLEK
Triplek Tebal
Triplek Tebal
Triplek Tebal
Triplek Tebal
Triplek Tebal
Triplek
Triplek
Triplek
Triplek
Triplek
Triplek
Multiplek
Multiplek
Multiplek
Multiplek
Multiplek
Plywood Lapis Aluminium
NAMA BARANG

13.18
13.19
13.2
13.21
13.22
13.23
13.24
13.25
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.1
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
14.17
14.18
14.19
14.2
14.21
14.22
14.23
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7

Plywood
Plywood
Plywood
Plywood
Plywood
Teakwood
Teakwood
Teakwood
KACA
Jendela Nako + Accessories
Krepyak Kaca Nako
Kaca Glass Block Polos
Kaca Glass Blok Motif
Kaca Polos tebal
Kaca Polos tebal
Kaca Polos tebal
Kaca Polos tebal
Kaca Rayben tebal
Kaca Rayben tebal
Kaca Rayben tebal
Kaca Rayben tebal
Kaca Buram tebal
Kaca Buram tebal
Kaca Buram tebal
Kaca Buram tebal
Kaca Cermin tebal
Kaca Cermin tebal
Kaca Cermin tebal
Painting Glass
Kaca "Wireglass"
Kaca Patri 5 mm
Kaca Film (Sunblast) *)
ALAT-ALAT PENGGANTUNG
Kunci Tanam Antik
Kunci Tanam
Kunci Pintu Kamar Mandi
Kunci Silinder
Engsel Pintu
Engsel Jendela
Hak Angin

Kg

19,215
56,805
71,190
47.46
77.07
82.95

MERK/SPESIFIKASI

Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
M2
M2
M2
M2
M2
Lembar
SATUAN

(30 x 60) cm x 4 mm
(30 x 60) cm x 6 mm
(60 x 120) cm x 4 mm
(60 x 120) cm x 6 mm
(120 x 240) cm x 4 mm
(30 x 60) cm x 4 mm
(60 x 120) cm x 4 mm
(120 x 240) cm x 4 mm

Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar

3 mm (1,20 x 2,40)
4 mm (1,20 x 2,40)
4 mm (0,9 x 2,00)
4 mm (1,10 x 2,10)
4 mm (1,22 x 2,44)
Uk. 120 x 240 x 18 mm
Uk. 120 x 240 x 15 mm
Uk. 120 x 240 x 12 mm
Uk. 120 x 240 x 9 mm
Uk. 120 x 240 x 8 mm
Uk. 120 x 240 x 6 mm
6 mm
9 mm
10 mm
12 mm
18 mm

Set

254.52
207.165
171.675
120.855
112.455
91.77
90.825
138.81
157.815
195.615
271.32
91,875
HARGA SATUAN (Rp)
89,250
105,000
105,000
136,500
168,000
47,250
68,250
89,250
257.565

Daun
Buah
Buah
3 mm
5 mm
8 mm
12 mm
3 mm
5 mm
8 mm
12 mm
3 mm es
5 mm es
8 mm es
12 mm es
5 mm
6 mm
8 mm

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
m

5 mm

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

21.42
26,250
20.895
87.99
133.56
258.3
373,695
131.46
192.78
394.695
630.315
130.305
195.405
220,500
356,160
218,925
280,035
381,570
586.635
658.35
1,435,770
236.775
103,740
123.27
98.805
162.54
37,695
26.88
29,925

15.8
15.9
15.1
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
16
16.1
16.2
NO

Spring Knip
Kait Angin
Grendel Pintu
Grendel Jendela
Door Closer
Slot/Kunci Pintu
Door Holder
Door Stop
Rel Pintu Dorong
Kunci Lemari
PERLENGKAPAN LANTAI
Batu Ampyangan Granit
Ubin pc abu-abu
NAMA BARANG

16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.1
16.11
16.12
16.13
16.14
16.15
16.16
16.17
16.18
16.19
16.2
16.21
16.22
16.23
16.24
16.25
16.26
16.27
16.28
16.29
16.3
16.31
16.32
16.33
16.34
16.35
16.36
16.37
16.38
16.39
16.4
16.41
16.42
16.43
16.44
16.45
16.46
16.47
16.48

Ubin pc abu-abu
Ubin pc abu-abu
Ubin pc warna
Ubin pc warna
Ubin pc warna
Ubin Terasso
Ubin Terasso
Ubin Granito
Ubin Granito
Plint ubin pc abu-abu
Plint ubin pc abu-abu
Plint ubin pc abu-abu
Plint ubin pc warna
Plint ubin pc warna
Plint ubin pc warna
Plint Ubin Terasso
Plint Ubin Terasso
Plint Ubin Granito
Plint Ubin Granito
Lantai keramik artistik
Lantai keramik artistik
Lantai keramik artistik
Plint keramik artistik
Plint keramik artistik
Plint keramik artistik
Internal cove
Bahan Teraso Cor
Keramik Lantai putih
Keramik Lantai warna/motif
Keramik Lantai putih
Keramik Lantai warna/motif
Keramik Lantai putih
Keramik Lantai warna/motif
Keramik Lantai KM
Plint Keramik Lantai
Plint Keramik Lantai
Plint Keramik Lantai
Keramik Dinding
Keramik Dinding
Porselin putih
Porselin warna
Porselin warna
Porselin warna
Gymflour
Parquet
Karpet

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

26,250
15,750
23,940
13,545
189,735
149,100
135,450
40,215
146,265
13,125

40 x 40 cm
MERK/SPESIFIKASI

Kg
Buah
SATUAN

30 x 30 cm
20 x 20 cm
40 x 40 cm
30 x 30 cm
20 x 20 cm
40 x 40 cm
30 x 30 cm
40 x 40 cm
30 x 30 cm
15 x 20 cm
10 x 30 cm
10 x 40 cm
10 x 20 cm
10 x 30 cm
10 x 40 cm
10 x 30 cm
10 x 40 cm
10 x 40 cm
10 x 30 cm
10 x 20 cm
10 x 10 cm
5 x 20 cm
10 x 20 cm
10 x 10 cm
5 x 20 cm
5 x 5 x 20 cm

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

40
40
30
30
20
20
20
10
10
10
20
20
15
15
10
20

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

2,205
1,470
3,675
2,310
1,575
4,515
3,255
46,515
24,885
3,255
3,570
3,885
1.995
2.52
3,885
4,515
6,510
14,070
9,555
9,555
9,555
9,555
19,110
19,110
19,110
24,360
m3

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

40
40
30
30
20
20
20
20
30
40
25
20
15
15
20
20

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

7.035
2,940
HARGA SATUAN (Rp)

228,900
14,070
16,800
5,040
6,510
2,100
2,310
2,205
9,555
9,555
17,850
4,515
3,255
1,050
1,050
1,050
2,205

M2
M2
M2

253,050
236,775
105,000

16.49
16.5
16.51
16.52
16.53
16.54
16.55
NO

Lantai Marmer
Porselin putih
Porselin warna
Wall Paper
Ubin Teralux Kerang
Ubin Teralux Kerang
Ubin Teralux Kerang
NAMA BARANG

16.56
17
17.1

Ubin Teralux Marmer


KAYU DAN BAMBU
Kayu Borneo
Reng
Usuk
Balok
Papan
Papan
Papan
Kayu Meranti
Reng
Usuk
Balok
Papan
Papan
Papan
Kayu Kruing
Reng
Usuk
Balok
Papan
Papan
Papan
Kayu Bengkirai
Reng
Usuk
Balok
Papan
Papan
Papan
Kayu Kamper
Reng
Usuk
Balok
Papan
Papan
Papan
Kayu Lain-lain
Balok Kayu Kelas III
Papan Kayu Kelas III
Sirap
Bakar
Kayu Albasiah
Kayu Ramin
Bambu
Dolken Kayu
List Kayu Profil
List Kayu
Gedeg
Bilik Bambu
Kayu Jati Ex. Malang
Reng

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

100 x 100 cm
11 x 11 cm
11 x 11 cm

M2
1M2
1M2
M2
bh
bh
bh
SATUAN

945
1,260
68,250
44,940
38,430
77,070
HARGA SATUAN (Rp)

40 x 40 cm

bh

57,750

2/3, 3/5 cm
5/7 cm

M3
M3
M3
M3
M3
M3

9,664,935.000
9,584,295.000
9,584,295.000
11,714,010.000
12,246,465.000
12,246,465.000

M3
M3
M3
M3
M3
M3

5,509,350.000
5,509,350.000
6,177,150.000
7,345,800.000
7,401,450.000
8,301,195.000

M3
M3
M3
M3
M3
M3

6,622,350.000
6,622,350.000
6,956,250.000
7,512,750.000
7,512,750.000
7,512,750.000

M3
M3
M3
M3
M3
M3

8,925,000
9,450,000
9,450,000
9,975,000
9,975,000
11,025,000

M3
M3
M3
M3
M3
M3

10,017,000
10,295,250
10,573,500
12,243,000
12,521,250
12,799,500

M3
M3
M3
M3
M3
M3

3,672,900
6,511,050
6,136,935
6,511,050
7,919,520
9,144,135

40 x 40 cm
30 x 30 cm
60 x 60 cm
MERK/SPESIFIKASI

(2x20) cm
(3x20) cm
(3x30) cm
2/3, 3/5 cm
5/7 cm
(2x20) cm
(3x20) cm
(3x30) cm
2/3, 3/5 cm
5/7 cm
(2x20) cm
(3x20) cm
(3x30) cm
2/3, 3/5 cm
5/7 cm
(2x20) cm
(3x20) cm
(3x30) cm
2/3, 3/5 cm
5/7 cm
(2x20) cm
(3x20) cm
(3x30) cm

10 cm
8 cm

Batang
Batang

2/4 cm
2.00 x 3.00 m

M1
M3
Lembar
M2

2/3, 3/5 cm

M3

431,865

26,460
30,660
16,590
3,895,500
50,715
105,000
14,695,905

NO

Usuk
NAMA BARANG

17.9
17.1
17.11
17.12
17.13
17.14
17.15
17.16
17.17
17.18
17.19
17.2
17.21
17.22
17.23
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
18.1
18.11
18.12
18.13
18.14
18.15
18.16
18.17
18.18
18.19
NO

Balok
Papan
Papan
Papan
Kayu Jati Ex. Madiun/Ngawi
Reng
Usuk
Balok
Papan
Papan
Papan
Kayu Jati Ex. Bojonegoro
Reng
Usuk
Balok
Papan
Papan
Papan
Bambu
Bambu Bongkotan
Bambu Ori
Bekisting
Gedeg Guling
Bambu Reng
Kayu Waru
Kayu Sengon
Kayu Sengon
Kayu Besi (balok)
Kayu Besi (papan)
Kayu
Kayu Cetakan
List kayu
List kayu Propil
CAT DAN PELITUR
Kertas Gosok
Plamir Kayu
Plamir Tembok
Plamir Besi
Dempul Impra
Dempul Jadi
Minyak Cat
Cat meni kayu
Cat meni besi
Cat Dasar Kayu
Cat Dasar Tembok
Cat Dasar Besi
Cat Kayu
Cat Tembok
Cat Tembok Interior
Cat Tembok Eksterior
Cat Besi
Cat Genting
Waterproofing
NAMA BARANG

18.2
18.21
18.22

Vernis
Politur Jadi
Kuas

17.8

5/7 cm
MERK/SPESIFIKASI

M3
SATUAN

(2x20) cm
(3x20) cm
(3x30) cm
2/3, 3/5 cm
5/7 cm
(2x20) cm
(3x20) cm
(3x30) cm
2/3, 3/5 cm
5/7 cm
(2x20) cm
(3x20) cm
(3x30) cm
3m
10 12 cm Pj. 3,00 m
10 12 Pj. 4,00 m
2 x 2,5 m
2/3 cm isi 25 batang
8/12 cm

5/7 cm
2/4 cm

MERK/SPESIFIKASI

M3
M3
M3
M3

14,175,000
15,750,000
15,750,000
16,800,000

M3
M3
M3
M3
M3
M3

21,000,000
29,400,000
26,250,000
17,358,075
17,358,075
17,358,075

M3
M3
M3
M3
M3
M3

21,653,205
21,653,205
21,653,205
21,653,205
21,653,205
21,653,205

Batang
Batang
Batang
Batang
Lembar
Buah
Set
Buah
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
Lbr
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Ltr
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
SATUAN
Ltr
Ltr
Buah

14,695,905
HARGA SATUAN (Rp)

12,600
25,410
11,865
19,005
68,250
3,150
157,500
84,000
2,100,000
1,312,500
1,575,000
4,462,500
3,150,000
5,250,000
6,300,000
5,250
23,625
21,945
58,485
36,750
35,070
21,315
37,905
39,375
51,555
33,075
58,485
78,645
90,615
94,605
108,570
79,590
139,125
162,330
HARGA SATUAN (Rp)
63,000
81,375
21,000

18.23
18.24
18.25
18.26
18.27
18.28
18.29
18.3
18.31
18.32
18.33
18.34
18.35
18.36
18.37
18.38
18.39
18.4
18.41
18.42
18.43
18.44
18.45
18.46
18.47
18.48
18.49
18.5
18.51
18.52
18.53
18.54
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
19.1
19.11
19.12
19.13
19.14
19.15
19.16
19.17
NO

Lem Kayu
Lem Pipa PVC
Lem vinyl
Residu atau Teer
Teak oli
Kalkarium
Kapur Sirih
Vinyl (30x30) cm
Batu Apung
Alang-alang
Celerek
Clear Doof Impra Melamine
Dempul
Dempul Plamir
Minyak Tanah
Pewarna
Plitur Untuk Daun Pintu
Politur
Sabun
Shanding
Sirlak
Soda Api
Spiritus
Teak Oli
Teer
Thiner
Thiner A Special
Thiner A Special
Vernis
Water Proofing
Wood Filter Filler
Wood Filter Impra
LISTRIK
Kabel NYA
Kabel Engkel NYA
Kabel NYA
Kabel NYY
Kabel NYYHY 3 x 4 mm
Kabel NYYHY 3 x 1,5 mm
Stop Kontak
Saklar Tunggal
Saklar Ganda
Las doof
Isolator
T dos PVC
Pipa PVC 5/8"
Fiting Flafond
Zekering Kast Lokal
Zekering Kast Lokal
Zekering Kast Lokal
NAMA BARANG

5/8 "

Buah
Lonjor
Buah

1 group
2 group
3 group
MERK/SPESIFIKASI

Unit
Unit
Unit
SATUAN

19.18
19.19
19.2
19.21
19.22
19.23
19.24
19.25
19.26

Lampu
Lampu
Lampu
Lampu
Lampu
Lampu
Lampu
Lampu
Lampu

20 watt
40 watt
5 watt
8 watt
14 watt
18 watt
23 watt
5-40 watt
50-100 watt

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

TL Komplit
TL Komplit
XL (Lilin)
XL (Lilin)
XL (Lilin)
XL (Lilin)
XL (Lilin)
Pijar
Pijar

putih

Kg
Kg
Kg
Ltr
Ltr
Kg
Kg

43,575
39,690
63,315
34,440
5,250
9,555
8,925
78,750
42,525
5,250

Buah
Kg
Ikat
Kg
Kg
Liter
Kg
Liter
Sct
M2
Liter
Kg
Kg
Kg
Kg
Liter
Liter
Kg
Liter
Liter
Liter
Liter
Kg
Kg
Kg
2,5 mm
2,5 mm Pilos
4.0 mm
4 x 4 mm

M
Roll
M
M
m1
m1

143,535
47,250
44,310
21,525
10,815
20,160
91,770
33,390
44,310
47,250
180,075
25,095
15,750
34,755
53,550
27,510
22,890
25,305
63,000
52,500
36,015
36,750
5,565
236,250
8,820
136,500
14,595
8,820
29.19
35.595
40.74
840
945
1,575
7.875
11,655
71.085

Buah
Buah
Buah
Buah
M

103.32
141.96
HARGA SATUAN (Rp)
67.935
136,500
32,865
33,390
37,695
40,530
47,250
19,530
32,445

19.27
19.28
19.29
19.3
19.31
19.32
19.33
19.34
19.35
19.36
19.37
19.38
19.39
19.4
19.41
19.42
19.43
19.44
19.45
19.46
19.47
19.48
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.1
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16
20.17
20.18
20.19
20.2
20.21
NO

Lampu Pijar
Lampu Pijar
Lampu PL Lilin
Lampu PL Lilin
Lampu PL Lilin
Tambah Daya
Pasang Baru PLN
Pipa Arde
Splits Dia
Timah
Kawat BC
Klemp
Box Sekering
Box Sekering Tanam
Box sekering Tanam
Box Sekering Biasa
Kabel Tustet
Fiting Tempel Merk
Lampu Down Light
Lampu Taman Lengkap
T doos PVC
Las Doof
SANITASI
Kloset Jongkok Porselin Kw. A
Kloset Duduk Porselin Kw. A
Kloset Jongkok Lux
Kloset Duduk Lux
Kloset Jongkok Teraso
Kran Air
Kran Air
Bak Mandi Teraso
Bak Mandi Fibre
Bak Mandi Plastik
Bak Mandi Porselin
Kran Bathub Panas dan dingin
Bak Cuci Piring Teraso
Bak Cuci Piring Stainless
Badkip Porselen
Urinoir Porselin
Urinoir Keramik
Wastafel Komplit (Kran + Sipon ) Lux
Wastafel Komplit (Kran + Sipon ) Kw. A
Tempat Sabun Keramik
Afor Stainless
NAMA BARANG

20.22
20.23
20.24
20.25
20.26
20.27
20.28
20.29
20.3
20.31
20.32
20.33
20.34
20.35
20.36

Afor Plastic
Kaca Wastafel
Kaca Wastafel
Pipa /Stang Spiral Saluran Kran
Pompa Air
Septic Tank Asbes Kotak
Septic Tank Asbes Kotak
Sifon Wasser
Sumur Peresap
Sumur Pompa Tangan Lengkap
Talang Hitam
Talang M /H
Tandon Air PVC V = 0.5 m3
Tandon Air PVC V = 1.0 m3
Tandon Air Stainless V = 0.5 m3

25 watt
60 watt
9 watt
11 watt
20 watt
2200 watt

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

1"

Buah

15,750
21,000
28,875
31,500
36,750
Ls
Ls
M
K
M

184 grup

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

3,895,500
5,565,000
367,500
273,000
460,530
47,565
2,310
63,000
78,750
367,500
78,750
47,250
31,500
36,750

M
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

409,080
1,155
840
Unit
Unit
Unit
Unit

1/2 "
3/4 "

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

78,750
47,250
52,500

Unit
Unit

MERK/SPESIFIKASI

Buah
Buah
SATUAN
Buah
Buah
Buah

Buah
Buah
Set
M
Unit
M
M

V = 0,5 m3
V = 1,0 m3
V = 0,5 m3

Buah
Buah
Buah

157,500
368,865
232,260
2,346,855
475,440
308,595
334,530
1,683,045
1,173,480
1,206,975
1,475,145
487,410
36,750
68,250
HARGA SATUAN (Rp)
27,930

Set
Unit
(10 pemakai) 1000 : 1
(5 pemakai) 500 : 1

167,790
1,676,220
525,000
1,782,165

262,500
630,000
157,290
834,750
2,166,360
1,098,300
78,750
1,583,295
208,110
9,660
12,705
765,450
1,354,395
2,116,905

20.37
20.38
20.39
21
21.1
21.2
21.3
21.4
22
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
24.1
24.11
24.12
24.13
24.14
24.15
NO

Tandon Air Stainless V = 1.0 m3


Wastafel Besar /Warna
Watermur
GOT TALANG
Got Talang
Curbing Beton
Got Talang
Curbing Beton
BAHAN LAS
Electrode Las
Electrode Las Keni
Electrode Las Baja
Electrode Las Stainlesteel
Las SGP
Las SGP
BAHAN PENDUKUNG
Aluminium
Eternit Gresik
Karet 20 mm
Karet 30 mm
Kulit Imitasi
Tanki air Fiber Glass 4 m3
GYPSUM
Gypsum
Plywood Lap Aluminium
Plywood Lap Aluminium
Taekwood
Taekwood
Taekwood
Taekwood
Plywood Lapis Aluminium
Plywood
Plywood
Plywood
Plywood
Plywood
Taekwood
Taekwood
NAMA BARANG

25
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
25.1
25.11
25.12
25.13
26
26.1
26.2
27
27.1
27.2
28

HAK ANGIN
Door Closer
Door Holder
Door Stop
Grendel Jendela
Grendel Pintu
Hak Angin (sikutan biasa)
Hak Angin 4 mm (lurus biasa)
Hak Angin Kuningan Lurus Maju /Mundur
Hak Angin Lurus Kuningan (disetel maju /mundur)
Kait Angin
Rel Pintu Dorong
Slot /Kunci Pintu Royal
Spring Knip
ISOLASI
Isolasi Karet
Isolasi Plastik
KERTAS GOSOK
Kertas Gosok no. 150
Kertas Gosok no. 280
KAWAT DINDING

V = 1,0 m3

R.15 (1 /2 Lingkaran)
Type A Panj. 60 cm
R.25 (1 /2 Lingkaran)
Type B Panj. 50 cm

Buah
Buah
Buah

15,750

Buah
Buah
Buah
Buah

68,250
110,250
63,000
73,500
Pak
Pak
Kg

1 1/2 dim

2 mm x 350 mm
6 mm x 350 mm

3,544,905
367,500

Buah
Buah
Buah
Lembar
M2
Buah
Buah
Meter
Unit

Tebal 9 mm
Uk. (40 x 80) 4 mm
Uk. (40 x 80) 6 mm
Tebal 4 mm
Uk. 110 x 210 x 4 mm
Uk. 120 x 240 x 4 mm
Uk. 4 x 8 x 3 mm
(30 x 60) cm x 4 mm
(30 x 60) cm x 6 mm
(60 x 120) cm x 4 mm
(60 x 120) cm x 6 mm
(120 x 240) cm x 4 mm
(30 x 60) cm x 4 mm
(60 x 120) cm x 4 mm
MERK/SPESIFIKASI

M2
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
Lembar
SATUAN

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Lembar
Lembar

142,065
157,500
124,740
470,295
63,000
189,000
73,500
18,375
152,250
86,310
81,585
9,091,005
55,860
126,000
189,000
99,750
92,505
131,145
90,090
134,190
10,080
15.33
35.385
42
120.75
11.655
41.16
HARGA SATUAN (Rp)

193,725
179.655
40,845
18,900
31,605
8.925
6.09
23.73
26.775
10,500
261,030
65.205
78,750
6,090
11,970
3,570
3,675

28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9
28.1
28.11
28.12
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9
29.1
29.11
29.12
29.13
29.14
29.15
30
30.1
30.2
30.3
NO

Bahan Praktek (Tembaga)


Bahan Praktek (Kawat Dinamo)
Kawat Baja Hitam 10 mm
Kawat Burung
Kawat Dinamo
Kawat Duri Pagar
Kawat Harmonika
Kawat Ikat Beton
Kawat Loket
Kawat Nyamuk Kasa Aluminium
Kawat Nyamuk Kasa Plastik
Kawat Bonsai
KRAN AIR
Kran Air 1 /2 dim Alicon
Kran Air 3 /4 dim Alicon
Kran Putar Untuk Tanaman
Kran Bebek (Swinging Sink Tap) A 10 JC
Kran Bebek (Swinging Sink Tap) A 26 JRN
Kran Taman (Sink Tap W/Coupling) Y 30 C
Kran Wastafel (Basin Tap) Y 51 C
Kran Shower Double (Two Way Sink Tap) F 1
Kran Shower (Shower Valve) V 24 C
Kran Shower (Shower Valve) V 10 C
Shower Tembok (Wall Shower) S 11
Shower Set S 361 C
Toilet Shower Set S 75 C
Lubang Got (Floor Stainer) H 51
Kran Gas (Gas Cock) G 51
KUNCI
Kunci Tanam 808
Kunci Gembok Besar
Kunci Gembol Kecil
NAMA BARANG

30.4
30.5
30.6
30.7
31
31.1
31.2
31.3
31.4
31.5
31.6
31.7
31.8
31.9
31.1
31.11
32
32.1
32.2
32.3
32.4
32.5
32.6
32.7
32.8
32.9
32.1

Kunci Tanam Besar 2 x Putar (kuningan)


Kunci Pintu Kamar Mandi
Kunci Silinder
Kunci Lemari
PAGAR & PINTU BESI
Pagar BRC diameter 6 mm, panjang 240 cm, tinggi
Pagar BRC diameter 6 mm, panjang 240 cm, tinggi
Pagar BRC diameter 6 mm, panjang 240 cm, tinggi
Pagar BRC diameter 6 mm, panjang 240 cm, tinggi
Pintu Rolling Door Aluminium Komplit dgn Kunci
Pintu Rolling Door Plat Seng Komplit dgn Kunci
Pintu Besi Baja
Pintu Gulung Besi
Pintu Lipat
Pintu Besi
Pintu Pagar Besi
PIPA
Pipa PVC tipe AW
Pipa PVC tipe AW
Pipa PVC tipe AW
Pipa PVC tipe AW
Pipa PVC tipe AW
Pipa PVC tipe AW
Pipa PVC tipe AW
Pipa PVC tipe AW
Pipa PVC tipe AW
Pipa PVC tipe AW

Lembar
Kg
Kg
m2
Kg
m1
M2
Kg
Rol
M2
M2
Kg

120,120
88,515
157,500
16,800
262,500
60,165
63,000
26,250
108,885
30,135
15,750
333,900

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

MERK/SPESIFIKASI

Buah
Buah
Buah
SATUAN

10,500
63,000
47,460
HARGA SATUAN (Rp)

Buah
Buah
Buah
Buah

134,715
100,800
166,005

90 cm
120 cm
150 cm
175 cm

1/2 "
3/4 "
1"
1,5 "
2"
2,5 "
3"
4"
5"
6"

31,500
36,750
47,250
73,500
120,960
50,610
47,250
367,500
40,845
72,240
91,245
81,270
102,375
68,250
108,360

19,215
Unit
Unit
Unit
Unit
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

351,960
433,230
451,500
667,800
2,377,935
2,377,935
1,260,000
2,822,820
1,312,500
1,050,000
1,575,000
10,290
15,225
19,950
26,775
34,020
43,575
61,530
96,180
167,475
167,475

32.11
32.12
32.13
32.14
32.15
32.16
32.17
32.18
32.19
32.2
32.21
32.22
32.23
32.24
32.25
32.26
32.27
32.28
32.29
32.3
32.31
32.32
32.33
32.34
32.35
32.36
NO

Pipa PVC tipe AW


Pipa PVC tipe D
Pipa PVC tipe D
Pipa PVC tipe D
Pipa PVC tipe D
Pipa PVC tipe D
Pipa PVC tipe D
Pipa PVC tipe D
Pipa PVC tipe D
Pipa PVC tipe C
Pipa PVC tipe C
Pipa PVC tipe C
Pipa PVC tipe C
Pipa PVC tipe C
Pipa PVC tipe C
Pipa PVC tipe C
Pipa PVC tipe C
Shock PVC
Shock PVC
Shock PVC
Shock PVC
Shock PVC
Shock PVC
Shock PVC
Shock PVC
Knee PVC
NAMA BARANG

8"
1/2 "
3/4 "
1"
1,5 "
2"
2,5 "
3"
4"
1/2 "
3/4 "
1"
1,5 "
2"
2,5 "
3"
4"
1/2 "
3/4 "
1"
1,5 "
2"
2,5 "
3"
4"
1/2 "
MERK/SPESIFIKASI

32.37
32.38
32.39
32.4
32.41
32.42
32.43
32.44
32.45
32.46
32.47
32.48
32.49
32.5
32.51
32.52
32.53
32.54
32.55
32.56
32.57
32.58
32.59
32.6
32.61
32.62
32.63
32.64
32.65
32.66
32.67

Knee PVC
Knee PVC
Knee PVC
Knee PVC
Knee PVC
Knee PVC
Knee PVC
Pipa Galvanis
Pipa Galvanis
Pipa Galvanis
Pipa Galvanis
Pipa Galvanis
Pipa Galvanis
Pipa Galvanis
Pipa Galvanis
Besi Pipa Galvanish
Besi Pipa Galvanish
Besi Pipa Galvanish
Besi Pipa Galvanish
Besi Pipa Galvanish
Besi Pipa Galvanish
Besi Pipa Galvanish
Besi Pipa Galvanish
Besi Pipa Galvanish
Besi Pipa Galvanish
Besi Pipa Galvanish
Shock Galvanis
Shock Galvanis
Shock Galvanis
Shock Galvanis
Shock Galvanis

Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium

3/4 "
1"
1,5 "
2"
2,5 "
3"
4"
1/2" tebal 1,8 mm
3/4" tebal 1,8 mm
1" tebal 2 mm
1,5" tebal 2 mm
2" tebal 2,3 mm
2,5" tebal 2,5 mm
3" tebal 2,5 mm
4" tebal 2,8 mm
1 1/2" panjang 4 m
1 1/4" panjang 4 m
1" panjang 4 m
1/2" panjang 4 m
2 1/2" panjang 4 m
2" panjang 4 m
3" panjang 4 m
3/4" panjang 4 m
4" panjang 4 m
5" panjang 4 m
6" panjang 4 m
1/2 "
3/4 "
1"
1,5 "
2"

m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
SATUAN

222,810
4,410
6,720
8,715
13,440
13,965
23,835
34,545
42,210
3,360
5,040
6,615
8,820
13,545
17,220
20,370
25,935
4,410
4,200
5,670
7,875
8.505
12.18
13.755
16.695
3,150
HARGA SATUAN (Rp)

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
Lonjor
Lonjor
Lonjor
Lonjor
Lonjor
Lonjor
Lonjor
Lonjor
Lonjor
Lonjor
Lonjor
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

4,830
5,460
8,400
11.97
13.755
15.33
19.215
45,255
58,485
79,695
117,705
167,370
233,730
249,585
340,095
414.225
355.11
295.89
177.555
914.445
680.4
1,198,785
217.455
1,739,430
1,412,250
1,277,955
5,250
7,875
13,125
15,750
26,250

32.68
32.69
32.7
32.71
32.72
32.73
32.74
32.75
32.76
32.77
32.78
32.79
32.8
32.81
32.82
32.83
32.84
32.85
32.86
32.87
32.88
NO

Shock Galvanis
Shock Galvanis
Shock Galvanis
Knee Galvanis
Knee Galvanis
Knee Galvanis
Knee Galvanis
Knee Galvanis
Knee Galvanis
Knee Galvanis
Knee Galvanis
Knee Galvanis
Pipa Screen PVC tipe AW
Pipa Screen PVC tipe AW
Pipa PVC RRJ
Pipa PVC RRJ
Pipa PVC RRJ
Pipa PVC RRJ
Pipa PVC RRJ
Pipa PVC RRJ
Pipa PVC Moof
NAMA BARANG

2,5 "
3"
4"
1/2 "
3/4 "
1"
1,5 "
2"
2,5 "
3"
4"
8"
6"
5"
6 m S- 10 2 "
6 m S- 10 2,5 "
6 m S- 10 3 "
6 m S- 10 4 "
6 m S- 10 6 "
6 m S- 10 8 "
6 m S- 12,5 2 "
MERK/SPESIFIKASI

32.89
32.9
32.91
32.92
32.93
32.94
32.95
32.96
32.97
32.98
32.99
32,100
32,101
32,102
32,103
33

Pipa PVC Moof


Pipa PVC Moof
Pipa PVC Moof
Pipa PVC Moof
Pipa PVC Moof
Besi Pipa Hitam SCH
Besi Pipa Hitam SCH
Besi Pipa Hitam SCH
Besi Pipa Hitam SCH
Besi Pipa Hitam SCH
Besi Pipa Hitam SCH
Klem PVC
Rol TBA
Rol TBA
PVC Cros Dos
SEKRUP
Sekrup
STAINLESS STELL
Bola Stainless StellDiameter 10 cm
Sainless Stell Braket
Bola Stainless StellDiameter 15 cm
LAIN - LAIN
Alang Alang
Semak Hias
Bahan Teraso Cor
Batacote
Batu Apung
Bensin Umum
Bensin Industri
Solar Umum
Minyak Pelumas
Minyak Begisting
Bonbeam 40 x 20 x 20 cm
Pohon peindung
Formika (90 x 120) cm
Formtie
Grease
Jendela Aluminium Coklat

6 m S- 12,5 2,5 "


6 m S- 12,5 3 "
6 m S- 12,5 4 "
6 m S- 12,5 6 "
6 m S- 12,5 8 "
40 Gas 1 1/2" tebal 1,8 m
40 Gas 1 1/4" tebal 1,8 m
40 Gas 1" tebal 1,8 mm
40 Gas 1/2" tebal 2 mm
40 Gas 2 1/2" M
40 Gas 2" tebal 2,3 mm

34
34.1
34.2
34.3
35
35.1
35.2
35.3
35.4
35.5
35.6
35.7
35.8
35.9
35.1
35.11
35.12
35.13
35.14
35.15
35.16

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

40,110
60,165
170,625
5,880
8,715
13,125
24,570
30,660
56,175
86,835

Lonjor
Lonjor
Lonjor
Lonjor
Lonjor
Lonjor

114,450
238,875
178,290
146,895
171.99
222.285
310.59
463.365
962.115
1,565,130

m1
SATUAN

33,495
HARGA SATUAN (Rp)

m1
m1

m1
m1
m1
m1
m1
m
Lonjor
m
Lonjor
Lonjor
Lonjor
Lonjor
Lonjor
Buah
Roll
Slop
Buah

46,725
69,510
102,060
220,395
356,895
147,000
136,500
105,000
84,000
266,595
241,500
3,675
3,675
14,280
1,260

Buah

525

Buah
Buah
Buah

157,500
241,500
220,500
Ikat
M2
M3
Kg
Kg
Liter
Liter
Liter
Liter
Liter

4,515
13,335
269,535
8,925
40,740
5,355
9,713
7,875
52,080
3,045
44,940

buah
btg
Lembar
Buah
Kg
M

202,965
177,555
9,975
36,750
91,560

35.17
35.18
35.19
35.2
35.21
35.22
35.23
35.24
35.25
35.26
35.27
35.28
35.29
35.3
35.31
NO

Jendela Aluminium Putih


Kawat BC
Klemp
Kolom Beton Pracetak Untuk Pagar
Minyak Pelumas
Mud Pump
Pagar Model BRC Tinggi 1 m
Panel Beton Pracetak Untuk Pagar
Patok Besi untuk Batas Tanah
Patok Beton untuk Batas Tanah
Pintu Pagar Model BRC Tinggi 1 m
Plastik Aerator
Puzzdith 100 XR
Rapidrant
Rumput Commond bermuda Grass
NAMA BARANG

35.32
35.33
35.34
35.35
35.36
35.37
35.38
35.39
35.4
35.41
35.42
35.43
35.44
35.45

Obat Tanaman
Splits dia. 1
Strorox 100
Sunscream Aluminium
Timah
Venetion Blinds
Vertikal Blinds
Wall Paper
Waterstop Lebar 150 mm
Waterstop Lebar 200 mm
Waterstop Lebar 230 mm
Waterstop Lebar 250 mm
Waterstop Lebar 300 mm
Waterstop Lebar 320 mm

M
Kg
Buah
Buah

3,675
215,145
Liter
Jam
M

Buah
Buah
Buah

71,085
157,500
345,870
143,325
59,220
26,250

M
Buah
Liter
Galon
MERK/SPESIFIKASI

84,000
106,575

M2
SATUAN

840,000
26,250
89,880
44,940
14,805
HARGA SATUAN (Rp)

Liter

94,763
80,955

Buah
Kg
M2
Kg
M2
M2
M2
M
M
M
M
M
M

116,760
449,190
458,010
269,535
269,535
80,955
44,940
80,955
94,290
107,835
134,715
143,745

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET