Anda di halaman 1dari 6

Tajuk Standard Pembelajaran

Kesedaran ruang 1.1.2 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran ruang diri, ruang am dan batasan ruang dalam pelbagai arah dan aras yang berbeza. 2.1.2Mengenal pasti ruang diri. 2.1.3Mengenal pasti ruang am. 5.2.1Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani.

Objektif

Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep pergerakan

Aktiviti mencapai Standard Pembelajaran

Memanaskan badan Penyampaian standard pembelajaran Permainan kecil Menyejukkan badan Refleksi

EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi

Kreativiti dan inovasi Gelung, perkusi dan skital.

Aktiviti

Pengisian Kurikulum

Catatan

Aktiviti memanaskan badan-Memijak baying -senamn aerobik

Menaikkan kadar denyutan nadi

Orgainisasi

-Murid dalam kedudukan yang berselerak

x x x

x x

x x

-murid berbentuk bentuk U semasa senaman aerobic.

X X X X X XX

X X X X

Aktiviti 1: 1. Bergerak Dalam Ruang Besar1. Bergerak seperti burung ke pelbagai arah tanpa melanggar kawan. 2. Bergerakan ke pelbagai arah tanpa melanggar rakanrakan. 3. Bergerak sambil meniru suara burung.

Nilai: Bekerjasama dalam kumpulan

Tip untuk guru: Murid tidak terlanggar rakan semasa bergerak.

Organisasi: EMK: Kemahiran menaakul Kreativiti dan inovasi

Soalan-soalan menaakul setelah selesai melakukan aktiviti: -mengapakah perlu bergerak ke pelbagai arah? -apakah perbezaan pergerakan ke pelbagai arah

dengan satu arah sahaja? Aktiviti 2: (a)Bergerak Dalam Ruang Kecil dengan zig-zag Nilai: Bersungguhan,keyakinan Organisasi:

- Bergerak seperti bayi ke pelbagai arah dalam ruang kecil.(merangkak) - bergerak mula daripada skitel pertama ke skitel akhir.

(b) Berlari dengan mendengar arahan guru.

Guru menggunakan bendera untuk memberi arahan.

Warna yang berlainan mewakili arah yang berlainan.

Guru mengangkat bendera dan murid mula berlari

Permainan kecil: Harimau tangkap kambing 1. Guru memilih seorang murid menjadi harimau, murid lain menjadi kambing. 2. Murid akan bertanya harimau: Encik harimau, jam berapa sekarang? 3. Jika harimau menjawab jam 1-11, maka muridmurid dkehendaki menghadap ke hadapan dengan kiraan 1-11 langkah Cth: jam 2 = 2 langkah 4. Jika harimau menjawab jam 12, maka semua kambing mesti berlari,harimau akan menangkap kambing.

Nilai: Mematuhi arahan kesungguhan

Oganisasi

Guru bertanya beberapa soalan menaakul kepada murid -Bagaimanakah pergerakan dan ruang kamu semasa mengejar rakan ? -Apakah yang terjadi jika berlari tidak memerhatikan ruang diri dan ruang am? Aktiviti penilaian: Guru mengedarkan lembaran kerja untuk dijawab oleh murid Kemahiran menaakul Rujuk Lampiran Lembaran Kerja