Anda di halaman 1dari 4

1

Nyatakan unit ukuran piawai yang digunakan untuk menyukat bahan bahan berikut:

Kg

ml

cm

SK Bayan Lepas mempunyai 205 orang murid lelaki dan 386 orang murid perempuan. Berapakah jumlah murid di sekolah itu?

Saya ada satu permukaan melengkung dan satu permukaan rata. Kanak-kanak menyukai saya. Siapa saya? Saya adalah __________________ Saya ada 4 sisi yang sama panjang. Saya juga mempunyai 4 penjuru. Siapa saya? Saya adalah __________________

Nyatakan secara lisan pecahan bahagian yang berlorek daripada seluruh rajah.

Warnakan bilangan yang banyak

Ariff ada 25 biji guli. Dia ingin MENGAGIH guli tersebut KEPADA lima orang rakan. Hitung bilangan guli yang setiap rakannya peroleh. Azman mendapat wang saku sebanyak RM25 pada bulan Januari dan RM30 pada bulan Februari. Hitung jumlah wang saku yang Azman dapat.

Ibu memberi wang sebanyak RM2 kepada Afnan. Iffah mendapat tiga kali ganda wang yang Afnan dapat. Berapa wang yang Iffah dapat?

Hasilkan buku skrap dengan melekatkan gambar-gambar barangan yang mempunyai tanda harga supaya menjadi sebuah katalog. Tempoh masa : seminggu (kerja disiapkan di rumah)

10 Tampalkan gambar-gambar barangan yang boleh dibeli berdasarkan nilai wang yang telah ditetapkan. ( aktiviti jual-beli) Contoh : Kamu ada wang RM50. Apakah barangan yang dapat dibeli dengan jumlah wang tersebut? (Bahan : gambar-gambar barangan beserta harga, gam, gunting dan kertas A4) Tempoh masa : 60 minit (Aktiviti dalam kelas)

11 Murid membina sebuah rekaan objek yang menggabungkan beberapa bentuk 3D. Murid kemudiannya memberi penerangan tentang bentuk-bentuk yang digunakan beserta fungsinya. 12 583+49+263 = 13 321 192= 14 Amira ada 4 kotak buku. Setiap kotak mempunyai 5 buah buku. Jumlah buku kesemuanya ialah 20 buah. Ayat matematik:___________________________________

15 Bina ayat matematik berdasarkan gambar yang diberi:

Ayat matematik:_______________________________

16 Tandakan/ pada pecahan yang nilainya lebih besar.

Tandakan/ padapecahan yang nilainya lebih kecil.