Anda di halaman 1dari 10

Buku tek m/s 11

Tujuan: Mendefinasikan secara operasi kekuatan daya magnet , mengawal pembolehubah, membuat
Hipotesis.
Alatan dan bahan : Magnet bar dan klip kertas.
Langkah:
1. Jalankan aktiviti secara berkumpulan.
2. Gantungkan magnet bar secara melintang seperti gambarah buku teks muka surat 11.
3. Dekatkan klip kertas pada kedudukan A, B dan C. Susun seberapa banyak klip kertas yang boleh
melekat.
4. Kirakan bilangan klip kertas yang melekat pada kedudukan tersebut.
5. Catatkan keputusan dalam jadual berikut.
Bahagian magnet

Bilangan klip kertas yang melekat pada magnet

Bahagian A ( Kutub Selatan )


Bahagian B ( Tengah magnet )
Bahagian C ( Kutub Utara )

a) Apakah yang dapat diperhatikan berdasarkan eksperimen ini


______________________________________________________________________________
b) Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan( perkara yang sama )
____________________________________________________________________
c) Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasikan( perkara yang )
___________________________________________________________________
d) Nyatakan pembolehubah yang bergerakbalas( perkara yang dikaji )
__________________________________________________________________
e) Berdasarkan pembolehubah diatas , bina hubungan.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
f)

Apakah definisi secara operasi kekuatan magnet?


______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
TP 1

Buku Teks m/s 13


Tujuan: Mengawal pembolehubah dan membina hipotesis.
Alatan dan bahan : Gelang getah yang berlainan ketebalan/ Spring yang berlainan saiz
Langkah:
1. Jalankan aktiviti secara berkumpulan.
2. Tuliskan hipotesis penyiasatan kamu.
3. Regangkan kedua-dua gelang getah/ spring. Kenalpasti yang manakah mudah diregang dan
yang manakah sukar di regang.
4. Kenalpasti gelang getah / spring yang mudah diregang dan yang sukar diregang.
5. Catatkan keputusan dalam jadual berikut.
Saiz gelang getah

Masa yang diambil untuk lilin padam

Gelang getah tebal


Gelang getah nipis
a)Apakah yang dapat diperhatikan berdasarkan eksperimen ini
______________________________________________________________________________

b)Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan( perkara yang sama )


____________________________________________________________________
c)Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasikan( perkara yang )
___________________________________________________________________
d)Nyatakan pembolehubah yang bergerakbalas( perkara yang dikaji )
__________________________________________________________________
e)Berdasarkan pembolehubah diatas , bina hubungan.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

TP 1

Buku Teks m/s 11


Tujuan: Mengawal pembolehubah dan membina hipotesis.
Alatan dan bahan : Lilin, bikar 50 ml , bikar 1000ml , jam randek
Langkah:
1.Jalankan aktiviti secara berkumpulan.
2.Nyalakan lilin.
3.Telangkupkan bikar 50ml menutupi lilin yang menyala.
4.Dengan menggunakan jam randek catatkan bacaan yang diambil untuk nyalaan lilin padam.
5.Ulang langkah 1 hingga 4 dengan menggunakan bikar 1000ml.
6. Catatkan keputusan dalam jadual berikut.
Saiz Bikar

Masa yang diambil untuk lilin padam

50 ml
100
a)Apakah yang dapat diperhatikan berdasarkan eksperimen ini
______________________________________________________________________________

b)Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan( perkara yang sama )


____________________________________________________________________
c)Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasikan( perkara yang )
___________________________________________________________________
d)Nyatakan pembolehubah yang bergerakbalas( perkara yang dikaji )
__________________________________________________________________
e)Berdasarkan pembolehubah diatas , bina hubungan.
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
TP 1

Buku Teks m/s 13


Tujuan: Mengawal pembolehubah dan membina hipotesis.
Alatan dan bahan : Lampu suluh, blok kayu, pembaris 1 meter ,kertas lukisan sebagai skrin
Langkah:
1.Jalankan aktiviti secara berkumpulan.
2.Tuliskan hipotesis kamu.
Hipotesis :

3.Susun lampu suluh, pembaris dan blok kayu dalam satu barisan.
4.Dekatkan blok kayu pada lampu suluh. Perhatikan saiz bayang-bayang di skrin.
5.Jauhkan blok kayu dari lampu suluh . Perhatikan saiz bayang-bayang di skrin.
6.Lengkapkan jadual berikut.
Jarak blok kayu dari lamupu suluh

Saiz bayang-bayang blok kayu

Dekat
Jauh
a)Apakah yang dapat diperhatikan berdasarkan eksperimen ini
______________________________________________________________________________

b)Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan( perkara yang sama )


____________________________________________________________________
c)Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasikan( perkara yang )
___________________________________________________________________
d)Nyatakan pembolehubah yang bergerakbalas( perkara yang dikaji )
__________________________________________________________________

g) Berdasarkan pembolehubah diatas , nyatakan hipotesis yang lain.


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

TP 1

Buku Teks m/s 14


Tujuan: Mengawal pembolehubah dan membina hipotesis.
Alatan dan bahan : 2 Bikar 1000ml, kipas , air panas, termometer
Langkah:
1.Jalankan aktiviti secara berkumpulan.
2.Tuliskan hipotesis kamu.
Hipotesis :

3.Isikan kedua-dua bikar dengan 1000ml air panas.


4.Satu bikar diletakkan dibawah kipas yang berputar laju dan satu lagi jauh dari kipas.
5.Biarkan bikar selama 10 minit. Dengan menggunakan termometer sukat suhu di dalam bilkar.
6L.engkapkan jadual berikut.
Situasi

Suhu air dalam bikar selepas 10 minit

Bikar diletakkan bawah kipas

Bikar diletakkan jauh dari kipas


a)Apakah yang dapat diperhatikan berdasarkan eksperimen ini
______________________________________________________________________________

b)Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan( perkara yang sama )


____________________________________________________________________
C)Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasikan( perkara yang )
___________________________________________________________________

d)Nyatakan pembolehubah yang bergerakbalas( perkara yang dikaji )


__________________________________________________________________
e)Berdasarkan pembolehubah diatas , nyatakan hipotesis yang lain.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

TP 1

Buku Teks m/s 16


Tujuan: Mengeksperimen, mengawal pembolehubah, hipotesis
Masalah: Adakah kuantiti air yang bertambah boleh mengurangkan masa untuk garam di dalam air atau
Tidak.

Langkah:
1.Jalankan aktiviti secara berkumpulan.
2.Tuliskan hipotesis kamu.
Hipotesis :

3.Kenalpasti pembolehubah :
Dimalarkan:_______________________________________________________________
Dimanipulasikan:_____________________________________________________________
Bergerakbalas:___________________________________________________________

4.Senarai peralatan yang diperlukan.

5.Nyatakan langkah eksperimen .( Rujuk buku teks muka surat 16)

7. Lengkapkan jadual berikut.


Kuantiti air ( ml )
50
100
150
200

Masa garam larut( minit )

8. Bina carta palang berdasarkan jadual di atas

h) Apakah yang dapat diperhatikan berdasarkan eksperimen ini


______________________________________________________________________________
i)

Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan( perkara yang sama )

____________________________________________________________________

j)

Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasikan( perkara yang )

___________________________________________________________________

k) Nyatakan pembolehubah yang bergerakbalas( perkara yang dikaji )


__________________________________________________________________
l)

Berdasarkan pembolehubah diatas , nyatakan hipotesis yang lain.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

TP 1