Anda di halaman 1dari 103

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

OKTOBER 2013

SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (S.P.P.B.S)

1. Taipkan alamat URL


2. Klik disini

1. Taipkan alamat URL sistem SPPBS - http://sppbs.moe.gov.my/sppbs/ 2. Klik pada SEKOLAH RENDAH

Klik disini

1. Paparan seperti di atas akan muncul. 2. Klik pada link Guru.

1.Isikan Nama Login dan Kata Laluan

2. Klik butang MASUK

1. Isi di ruangan Nama Login dan Kata Laluan 2. Klik pada butang Masuk.

1. Skrin Laman Utama akan memaparkan maklumat mengenai pengguna yang telah didaftarkan di Aplikasi Pengkalan Data Murid (APDM) .Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapai oleh pengguna.

PENDAFTARAN MURID

1. Klik pilihan menu MURID

2. Klik pilihan submenu DAFTAR

1. Pada Menu NON-AKADEMIK, guru kelas perlu klik pada Murid seterusnya klik pada submenu Daftar.

MAKLUMAT DARIPADA APDM

Buat pilihan/carian di sini

2. Klik butang cari

1. Guru membuat pilihan carian

Guru buat pilihan Tahun Tafsiran, Penggal,Tingkatan dan Kelas.

PENDAFTARAN MURID(SISTEM DAHULU)

Contoh senarai pelajar kelas 1B

PENDAFTARAN MURID(SISTEM SEKARANG)

Contoh senarai pelajar kelas 1B

PAPARAN PENTAKSIRAN SEGAK

Guru Kelas perlu klik tanda jika terdapat perubahan atau pertambahan murid baru dan ABAIKAN jika tiada perubahan

PENTAKSIRAN SEGAK

3.TEKAN butang CARI


1.TEKAN butang SEGAK

2.Guru buat pilihan Tahun Taksiran, Penggal, Tingkatan dan kelas

PAPARAN PENTAKSIRAN SEGAK

1. Klik butang PAPAR untuk memilih murid yang hendak ditafsir/key in data

CARA KEMASUKAN DATA SEGAK

1. Klik pilihan sekiranya T untuk pelajar yang tidak dapat melakukan aktiviti dan klik pilihan K untuk murid khas

2. Masukkan data murid berpandukan borang Lampiran A

3. Tekan butang SIMPAN untuk menyimpan data

4. Tekan butang REKOD SELEPAS untuk buat pilihan murid lain

PAPARAN SETELAH DATA DISIMPAN

Gambaran data SEGAK yang telah disimpan adalah berwarna KELABU

Tekan butang REKOD SELEPAS untuk buat pilihan murid lain

KEMASKINI/PEMBETULAN DATA SEGAK


Sekiranya terdapat pembetulan ke atas data SEGAK :
1. Kembali ke MENU SISTEM

1. Klik pada menu SEGAK

CARIAN DATA MURID

2. Klik butang cari 1. Guru buat pilihan

Guru buat pilihan tahun tafsiran, Penggal,Tingkatan dan Kelas.

KEMASKINI/PEMBETULAN DATA MURID

Guru memilih murid yang terlibat dan klik pada ikon

PAPARAN KEMASKINI

1. Kemaskini/pembetulan data dibuat

2. Guru klik butang SIMPAN untuk menyimpan data yang telah dikemaskini

BATAL DATA SEGAK

1. Klik menu MURID dan klik submenu BATAL

2.Guru buat pilihan Tahun Taksiran, Penggal, Tingkatan dan kelas

3.TEKAN butang CARI

PAPARAN BATAL DATA MURID

Guru memilih murid yang hendak dibatalkan dibutang BATAL sebelah kanan

BATAL DATA MURID

Guru perlu membuat keputusan untuk pembatalan murid dengan menekan butang OK

Satu mesej akan dipaparkan di mana guru kelas perlu mengesahkan pembatalan ke atas murid. (Batal data ke atas murid yang bernama Adib Ridhwan b Tarmizu akan dilakukan)

PAPARAN SELEPAS PEMBATALAN DILAKUKAN

Tiada lagi nama Adib Ridhwan Tarmizu

PAPARAN SELEPAS PEMBATALAN DILAKUKAN

Tanda ke atas murid tersebut telah bertukar warna dari KELABU ke warna HITAM

LAPORAN SEGAK

LAPORAN SEGAK

Klik di sini

1. Guru hendaklah kembali ke LAMAN UTAMA dan rujuk di sebelah kiri skrin yang memaparkan MENU SISTEM . 2. Guru hendaklah klik pada pilihan LAPORAN untuk melihat laporan prestasi murid.

LAPORAN PRESTASI SEGAK

Guru membuat carian disubmenu Laporan Prestasi di sini

LAPORAN PRESTASI SEGAK

Guru membuat carian disubmenu Laporan Prestasi SEGAK di sini

MEMBUAT CARIAN

1.Guru membuat carian

2. Klik butang CARI

CONTOH LAPORAN PRESTASI

CONTOH LAPORAN PRESTASI SEGAK

MURID TIADA MARKAH

Klik menu LAPORAN

1. Guru hendaklah kembali ke LAMAN UTAMA dan rujuk di sebelah kiri skrin yang memaparkan MENU SISTEM . 2. Guru hendaklah klik pada pilihan LAPORAN untuk mencari laporan prestasi murid.

PAPARAN SUBMENU

Klik disubmenu Tiada Markah

CARIAN MURID TIADA MARKAH

1.Guru membuat carian

2. Klik butang CARI

CONTOH MURID TIADA MARKAH

1. Paparan menunjukkan seramai 10 orang murid tiada markah dalam aktiviti Sukan dan Permainan

CONTOH MURID TIADA MARKAH

1. Paparan menunjukkan tiada data murid yang tidak mempunyai markah dalam aktiviti SEGAK

CETAKAN LAPORAN SEGAK

CETAKAN PELAPORAN

1.Guru membuat carian dan klik menu CETAKAN

2. Guru memilih Laporan yang dikehendaki

LAPORAN KESELURUHAN PENTAKSIRAN SEGAK

1.Guru membuat carian

2. Klik butang CARI

PAPARAN LAPORAN KESELURUHAN

1.Guru membuat carian murid yang hendak dilihat/dicetak

2. Klik butang CETAK SEMUA jika perlu

CONTOH LAPORAN KESELURUHAN

CETAKAN PENYATAAN PELAPORAN SEGAK

2. Guru memilih
1.Guru membuat carian dan klik menu CETAKAN

CARIAN PENYATAAN PELAPORAN SEGAK

1.Guru membuat carian

2. Klik butang CARI

PENYATAAN PELAPORAN SEGAK KELAS 1B

1.Guru membuat carian murid yang hendak dilihat/dicetak

2. Klik butang CETAK SEMUA jika perlu

CONTOH PENYATAAN PELAPORAN SEGAK

PENTAKSIRAN SUKAN/PERMAINAN, KELAB/PERSATUAN, BADAN BERUNIFORM DAN EKSTRA KURIKULUM

SUKAN PERMAINAN/KELAB PERSATUAN/BADAN UNIFORM DAN EKSTRA KURIKULUM


* Pendaftaran murid TIDAK PERLU dilakukan lagi kerana sistem telah mendaftar semua pelajar dalam kelas berkenaan untuk ke semua komponen(SEGAK/Sukan/kelab/Badan Beruniform dan Ekstra Kurikulum).

PENTAKSIRAN SUKAN PERMAINAN

Klik di sini

PENTAKSIRAN SUKAN PERMAINAN

Klik di sini

CARIAN PENTAKSIRAN SUKAN PERMAINAN

1.Guru membuat carian

2. Klik butang CARI

PAPARAN PENTAKSIRAN SUKAN PERMAINAN

1.Guru membuat carian murid yang hendak diTAFSIR

LAMPIRAN C

1.Guru membuat carian sukan/permainan yang hendak ditafsir

2. Guru mengisi data mengikut LAMPIRAN C

PENTAKSIRAN SUKAN PERMAINAN

1. Guru mengisi data mengikut LAMPIRAN C 2. Guru hendaklah klik butang SIMPAN setelah semua data dikey in

MAKLUMAT TIDAK LENGKAP

Paparan kotak mesej seperti di atas akan keluar sekiranya data yang diisi tidak lengkap

TAMBAH AKTIVITI SUKAN PERMAINAN

1. Guru kembali ke MENU SISTEM kemudian klik SUKAN

CARIAN PENAMBAHAN AKTIVITI

1.Guru membuat carian

2. Klik butang CARI

PAPARAN PENAMBAHAN AKTIVITI

1.Guru membuat carian murid yang hendak DITAMBAH

TAMBAH AKTIVITI SUKAN PERMAINAN

1. Guru menekan butang TAMBAH

LAMPIRAN C YANG BARU

GURU MENGISI DATA MURID MENGIKUT SEPERTI TERCATAT DI BORANG LAMPIRAN C

LAMPIRAN C YANG BARU

1. Guru mengisi data murid dengan lengkap

2. Jangan lupa tekan butang SIMPAN setelah selesai kemasukan data

PAPARAN REKOD PRESTASI SETELAH DITAMBAH

Penambahan aktiviti murid tersebut telah berlaku

PENTAKSIRAN BADAN BERUNIFORM

PENTAKSIRAN BADAN BERUNIFORM

Klik di sini

CARIAN BADAN BERUNIFORM

Klik di sini

PENTAKSIRAN BADAN BERUNIFORM

1.Guru membuat carian

2. Klik butang CARI

PAPARAN KELAS 1B BADAN BERUNIFORM

1.Guru membuat carian murid yang hendak diTAFSIR

PENTAKSIRAN BADAN BERUNIFORM

1.Guru membuat carian Badan Beruniform mana yang hendak ditafsir

LAMPIRAN C

1.GURU MENGISI DATA MURID MENGIKUT SEPERTI TERCATAT DI BORANG LAMPIRAN C BADAN BERUNIFORM

2. GURU SEKALI LAGI DIINGATKAN JANGAN TERLUPA MENEKAN BUTANG SIMPAN SETELAH DATA SELESAI DIISI

PENTAKSIRAN EKSTRA KURIKULUM

PENTAKSIRAN EKSTRA KURIKULUM

1. Guru Kembali ke MENU SISTEM

CARIAN EKSTRA KURIKUILUM

Klik di sini

CARIAN PENTAKSIRAN EKSTRA KURIKULUM

1.Guru membuat carian

2. Klik butang CARI

PAPARAN EKSTRA KURIKULUM KELAS 1B

1.Guru membuat carian murid yang hendak diTAFSIR

LAMPIRAN D

1. Guru mengisi data murid dengan lengkap

2. Jangan lupa tekan butang SIMPAN setelah selesai kemasukan data

CETAKAN PELAPORAN PRESTASI PAJSK

REKOD PRESTASI

CETAKAN REKOD PRESTASI

1. Guru Kembali ke MENU SISTEM

CARIAN REKOD PRESTASI

1.Klik di sini

2.Guru membuat carian

3. Klik butang CARI

PAPARAN REKOD PRESTASI

1.Guru membuat carian/pilihan murid yang hendak diCETAK

CONTOH REKOD PRESTASI

CONTOH REKOD PRESTASI

PENCAPAIAN TERTINGGI PENTAKSIRAN

CETAKAN PENCAPAIAN TERTINGGI PENTAKSIRAN

1. Guru Kembali ke MENU SISTEM


2.Guru klik pilihan Pencapaian Tertinggi Pentaksiran

CARIAN PENCAPAIAN TERTINGGI PENTAKSIRAN

1.Guru membuat carian

2. Klik butang CARI

PAPARAN PENCAPAIAN TERTINGGI

1.Guru membuat carian/pilihan murid yang hendak diCETAK

PAPARAN REKOD PRESTASI

1.Guru membuat carian/pilihan murid yang hendak diCETAK

CONTOH PELAPORAN TERTINGGI

KESELURUHAN PENCAPAIAN PENTAKSIRAN

CETAKAN PELAPORAN KESELURUHAN PENTAKSIRAN

1. Guru Kembali ke MENU SISTEM dan klik butang CETAKAN

2.Guru klik pilihan Keseluruhan Pencapaian Pentaksiran

CARIAN KESELURUHAN PENCAPAIAN PENTAKSIRAN

1.Guru membuat carian

2. Klik butang CARI

PAPARAN KELAS 1B

1.Guru membuat carian/pilihan murid yang hendak diCETAK

CETAK SEMUA

1.Guru membuat carian murid yang hendak dilihat/dicetak

2. Klik butang CETAK SEMUA jika perlu

LAPORAN KESELURUHAN

KEMASKINI PROFIL

KEMASKINI PROFIL

1. Guru Kembali ke MENU SISTEM dan klik butang PENGGUNA dan klik submenu KEMASKINI

KEMASKINI PROFIL

1.Guru membuat carian serta kemaskini/pembetulan

2. Harus diingat, Klik butang KEMASKINI

BANTUAN

BANTUAN

1. Guru Kembali ke MENU SISTEM dan klik butang BANTUAN dan klik submenu Pegawai Dihubungi atau submenu Manual

PEGAWAI DIHUBUNGI

CONTOH MANUAL PENGGUNA

SEKIAN TERIMA KASIH

SOAL JAWAB

PEGAWAI LPM
1. PN LIM KIM HEOK Ketua Sektor Sektor Percetakan, Pengedaran dan Keselamatan (SPPK) Talian Emel : 03 8884 3203 / 019 260 9783 :

2. MUHAMMAD NASIR B MAHMUD Talian Emel : 03 8884 3254 / 019 298 5251 : nasir.mahmud@moe.gov.my