Anda di halaman 1dari 12

1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KOD KURSUS : TAJUK KURSUS :

KRB3053 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

_________________________________________________________________________

SEMESTER : NAMA PENSYARAH : NAMA PELAJAR : KAD PENGENALAN : NOMBOR MATRIK : KUMPULAN :

SEMESTER 1 SESI 2013 / 2014 DR ABDUL KADIR BIN ARIFIN FARUK KAISAR BIN ABDUL RASHID 720820-13-6401 D20102043438 UPSI17(A131PJJ)

ISI KANDUNGAN 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2. BAHAN BANTU MENGAJAR 3. RUJUKAN

MUKA SURAT 3-8 9-11 12

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bil. Murid Masa Tarikh Tema Tajuk : Bahasa Melayu : 3 Dinamik : 35 orang : 30 minit : 31/10 / 2013 (khamis) : Kesihatan dan Kebersihan : Makanan Seimbang (didik hibur) STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

STANDARD KANDUNGAN 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

Objektif i. ii.

: Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid berupaya:

Melafazkan pantun empat kerat dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Melengkapkan pantun empat kerat dengan perkataan sinonim yang sesuai setelah memahami isi kandungan pantun.

Sistem Bahasa Sistem bahasa : Sinonim (sama erti) Kosa kata : Hindari, sikap, amalan.

Pengisian Kurikulum/ Elemen Merentas Kurikulum Ilmu Nilai murni Kreativiti : Sains, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan : Tanggungjawab, perihatin, keselamatan diri : Memilih makanan seimbang dalam kehidupan harian

Strategi
3

KB TKP BCB

: Mengenal pasti, banding beza, menaakul : Verbal-linguistik, interpersonal, intrapersonal kinestatik, visual : Memproses maklumat mengenai piramid makanan.

Pembelajaran kontekstual

: Menghubung kait dengan amalan pemakanan harian.

Bahan Bantu Belajar Bil 1 2 3 4 5 6 7 Jenis Kad bercantum Komputer riba Pembesar suara LCD Petikan pantun Latihan pantun (sinonim) Latihan Mari Lengkapkan Saya Bilangan 6 1 1 1 38 38 38

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah membaca pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Kad bercantum: -Burger -Sayur-sayuran -Buah-buahan -Ayam goreng -Susu dan roti

1) Guru mengedarkan kad bercantum BBB: kepada semua kumpulan. 2) Setiap kumpulan dikehendaki mencantumkan kad tersebut supaya menjadi satu gambar tunggal. 3) Setiap kumpulan dikehendaki Teknik: -Soal jawab -Perbincangan -Kad bercantum -Komputer riba -LCD

Induksi Set (3 minit)

menyatakan gambar yang mereka perolehi. 4) Guru memaparkan gambar pada slaid. 5) Guru bersoal jawab dengan murid mengenai gambar tersebut.

TKP: -Verbal -Visual -Kinestetik

6) Guru mengaitkan kad bercantum dengan tajuk pengajaran pada hari Tajuk: Makanan Seimbang ini. 7) Guru menyatakan tajuk pengajaran.

-Interpersonal BCB: -k.bertutur -k.mendengar

Nilai: -Rasional Petikan pantun:


Makanan Seimbang Ikan di air terlihat-lihat, Ikan bernama si ikan laga; Amalkan gaya hidup sihat, Makan minum hendaklah dijaga.

1) Guru mengedarkan petikan pantun kepada semua murid. 2) Semua murid dikehendaki membaca senyap pantun tersebut. 3) Guru membacakan pantun mengikut sebutan dan intonasi

BBB: -Petikan pantun -Komputer riba -LCD -Pembesar suara

Ikan dibeli si anak Sahlan,

yang betul. 4) Guru meminta beberapa orang murid membacakan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5) Murid-murid membaca pantun secara berkumpulan. 6) Guru menerangkan tentang isi pantun.

TKP: -Verbal -Intrapersonal -Interpersonal

Langkah 1 (10 minit)

Dibeli juga si ikan jenahak; Makanan berkhasiat jadi amalan, Elak makanan banyak lemak. Dibeli juga si ikan jenahak, Masak gulai kurang santan; Elak makanan banyak lemak, Banyak memakan sayursayuran.

BCB: -K.membaca -K.menulis

Kosa kata: -Hindari -Sikap -Amalan

7) Guru dan murid berbincang mengenai kosa kata. 8) Murid-murid diagihkan dengan latihan isi tempat kosong berdasarkan pantun.

Teknik: -Demonstrasi

Nilai: -Berhati-hati

9) Murid-murid dikehendaki mengisi -Prihatin tempat kosong dengan kata sinonim yang diberikan.
5

10) Murid-murid diperdengarkan Cari yang sama.


Isi tempat kosong dengan perkataan yang sama erti berikut. Ternampak-nampak cara Sedikit dipelihara Ikan di air ______________, Ikan __________ si ikan laga; ______ ______ hidup sihat, Makan minum hendaklah _____. jauhi bergelar praktikkan separuh

dengan lagu kanak-kanak sambil menjawab soalan. 11) Guru membimbing jawapan murid

Dibeli juga si ikan jenahak, Masak gulai ________ santan;

Gambar piramid makanan

1) Guru menayangkan gambar piramid makanan kepada muridmurid.

BBB: -Piramid makanan -Komputer riba -LCD -Poster

Langkah 2 (7 minit)

2) Semua murid dikehendaki memberikan perhatian. 3) Guru mencungkil pengetahuan

sedia ada murid mengenai piramid Teknik: makanan. 4) Guru menerangkan tentang piramid makanan dan isi kandungannya. 5) Guru dan murid bersoal jawab tentang kumpulan makanan yang tidak difahami. 6) Murid-murid dikehendaki memberikan contoh makanan
6

-Penerangan -Perbincangan

TKP: -Visual -Verbal -Interpersonal -Intrapersonal

yang lain mengikut kumpulan makanan. 7) Guru membimbing jawapan murid.

KB: -Banding beza

BCB: -K.membaca -K.menulis

Aktiviti: Mari Lengkapkan Saya

1) Guru mengedarkan lembaran latihan kepada semua murid. 2) Semua murid dikehendaki membaca soalan dengan teliti. 3) Setiap murid dikehendaki mengisi jawapan yang disediakan dalam ruangan yang sesuai.

BBB: -Lembaran latihan -Komputer riba -Pembesar suara -LCD

TKP: -Interpersonal -Intrapersonal -Verbal

Langkah 3 (8 minit)

4) Soalan adalah berkaitan dengan kumpulan makanan. 5) Guru memainkan lagu kanakkanak sambil murid menjawab soalan. 6) Murid dan guru membincangkan jawapan bersama-sama. 7) Guru membimbing jawapan murid.

KB: -Mengenal pasti

BCB: -K.membaca

Rumusan isi pelajaran. Penutup (2 minit)

1) Murid-murid disoal mengenai cara melafazkan pantun. 2) Guru bertanyakan tentang kefahaman murid terhadap

BBB: -Komputer riba - LCD

Kognitif: -Makanan seimbang -Kumpulan makanan


7

makanan seimbang. 3) Murid-murid disoal mengenai sinonim.

TKP: -Verbal -Interpersonal

-Perkataan sinonim

4) Murid- murid diminta menyatakan nilai-nilai murni yang

-Intrapersonal

Sosial: Bertepuk tangan untuk diri sendiri.

diperoleh dalam PdP. 5) Guru merumuskan isi pelajaran.

KB: -Merumus

Nilai murni: -Perihatin -Sayangi diri -Jaga kesihatan

BAHAN BANTU MENGAJAR: LENGKAPKAN SAYA.

Protein

Lemak

Garam mineral

Karbohidrat

Vitamin

2 .

1.

Makanan Yang Seimbang

3.

4.
9

5.

CONTOH GAMBAR-GAMBAR KAD BERCANTUM

10

MENYANYI SAMBIL MEMBUAT LATIHAN

LIRIK LAGU - MA KAN APA Makan apa? Makan apa? Makan apa, sekarang? Sekarang makan apa? Makan apa sekarang? Makan nasi, makan nasi, Makan nasi sekarang, Sekarang nasi apa? Nasi apa sekarang? Nasi goreng, nasi goreng, Nasi goreng sekarang, Sekarang goreng apa? Goreng apa sekarang? Goreng ayam, goreng ayam, Goreng ayam sekarang, Sekarang ayam apa? Ayam apa sekarang? Ayam goreng, ayam goreng, Ayam goreng, ayam goreng sekarang, Sekarang mari makan, Mari makan sekarang

(Ulang rangkap)

11

RUJUKAN:

Ee Ah Meng. (2002). Pedagogi III. Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Kamarudin Hj. Husin dan Siti Hajar Hj. Abdul Aziz. (2003). Pedagogi Untuk Asas Pendidikan. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang. (1992). Pedagogi II: Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mikro. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Yusup Hashim. (1998). Teknologi pendidikan. Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

12