Anda di halaman 1dari 5

UJIAN LARI ULANG ALIK 10 METER Tujuan Peringkat Umur Kesahan : Mengukur prestasi ketangkasan berlari dan menukar

arah : Murid Tahun 4 (10 tahun) : r = 0.96 (Ahmad Hashim, 2003)

Kebolehpercayaan : r = 0.97 (Ahmad Hashim, 2003) Objektiviti Kawasan Ujian Alatan Prosedur : r = 0.99 (Ahmad Hashim, 2003) : Gelanggang konkrit yang mempunyai keluasan mencukupi : Jam randek, pita pengukur, pita penanda dan dua pundi kacang : i. dua pundi kacang diletakkan secara bersebelahan di atas garisan penamat 10 meter dari garisan permulaan. ii. Subjek berdiri di belakang garisan permulaan ditengah-tengah garisan permulaan. iii. Arahan sedia dan mula diberikan kepada subjek yang berleri kehadapan bagi mendapatkan salah satu pundi kacang dan balik ke garisan permulaan dengan meletakkan salah satu pundi kacang dan balik ke garisan permulaan dengan meletakkan permulaan. iv. Selepas meletakkan pundi kacang pertama di belakang garisan permulaan, sebjek terus larian untuk mendapatkan pundi kacang yang kedua dan balik ke garisan permulaan dengan meletakkan pundi kacang tersebut di belakang garisan permulaan. v. DUA percubaan diberikan dengan diberi rehat antara pundi kacang tersebut dibelakang garisan

percubaan.

Kiraan Skor

: i. kiraan masa paling hampir dengan 0.1 saat ii. satu percubaan yang terbaik dikira sebagai skor ujian.

UJIAN LARI ULANG ALIK 10 METER (TAHUN 4 PUTIH) PRA UJIAN ( ) CUBAAN 1 CUBAAN 2 UJIAN ( CUBAAN 1 ) CUBAAN 2

BIL

NAMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ALEXDENDER THOMAS AK EDWIN ALEXVINCENT TARANG AK RUYAN ANDERSON AK JOHHNY AUGUSTINE AK ELEN BRAIN AK PETER CHRISTINE BERRY DAMIAN AK DONNY AGAT DAVIDSON AK JOSEPH FRANCIS CHABU AK SELLY FRANKY AK BENET JO FREEDY FENANDEZ AK KELONY KEANNET JANG ANAK AWING LOH WEN CHING MOHAMMAD HAIKAL B YAKUB MOHD EKMAL RIZAL B SAZALI MUHAMMAD FADHLIE B ROSLI MUHAMMAD FAHMIE B ROSLI RAYMOND EMPAGA AK DANSON RICHIE AK SOLDADU SEBASTIAN PANTAU AK WAN SLYVISTER RADIN STANLY KONG BENG YAW TOMMY AK ELVIE CYNTHIA AK JONATHAN STEAD EMELIA AK AREN HANALLUSIA AK SAONG MARCELLA BT HANRI MARIA AK HILARION MARSYA YUSRINA RABECCA FELICITA SITI ZUBAIDAH BT ABDULLAH VANESSA AK CLEMENT BASA

UJIAN LARI ULANG ALIK 10 METER Tujuan Peringkat Umur Kesahan : Mengukur prestasi ketangkasan berlari dan menukar arah : Murid Tahun 4 (10 tahun) : r = 0.96 (Ahmad Hashim, 2003)

Kebolehpercayaan : r = 0.97 (Ahmad Hashim, 2003) Objektiviti Kawasan Ujian Alatan Prosedur : r = 0.99 (Ahmad Hashim, 2003) : Gelanggang konkrit yang mempunyai keluasan mencukupi : Jam randek, pita pengukur, pita penanda dan dua pundi kacang : i. dua pundi kacang diletakkan secara bersebelahan di atas garisan penamat 10 meter dari garisan permulaan. ii. Subjek berdiri di belakang garisan permulaan ditengah-tengah garisan permulaan. iii. Arahan sedia dan mula diberikan kepada subjek yang berleri kehadapan bagi mendapatkan salah satu pundi kacang dan balik ke garisan permulaan dengan meletakkan salah satu pundi kacang dan balik ke garisan permulaan dengan meletakkan permulaan. iv. Selepas meletakkan pundi kacang pertama di belakang garisan permulaan, sebjek terus larian untuk mendapatkan pundi kacang yang kedua dan balik ke garisan permulaan dengan meletakkan pundi kacang tersebut di belakang garisan permulaan. v. DUA percubaan diberikan dengan diberi rehat antara pundi kacang tersebut dibelakang garisan

percubaan.

Kiraan Skor

: i. kiraan masa paling hampir dengan 0.1 saat ii. satu percubaan yang terbaik dikira sebagai skor ujian.

Anda mungkin juga menyukai