Anda di halaman 1dari 5

(Surat al-baqoroh ayat 3)

(Ali imran 37) (Almaidah 114 )

(Al An'am 14)

(Al 'Araaf 137)

(Al Anfaal 26)

(Ibrohim 37)

(Al-isra' 20)

( Al-'Araaf 10) ( Al-Hijr 21)

( Al-Kahfi 84-85) ( Thahaa 131)

( Maryam 62 )

(Al-Anbiya' 105)

( Al-Mu'minuun 72 )

( An-Nuur 38 ) ( An-Naml 36 )

( An-Naml 64 )

(Al-Qashash 5) ( Al-Qashash 24 )

( Al-Qashash 57 )

( Al-Ankabut 17 )

(Al-Ankbut 60 )

( Luqman 20 ) (Saba' 15)

( Fatir 2 ) ( Saba' 39 )

( Fatir 44 ) ( Shaad 39 ) ( Shaad 54 )


( An-Nahl 96 ) ( Ar -Ruum 40 )

( At-Talhaq 1-2 )
( An-Nuur 38 )

Rasulullah S.A.W bersabda: Siapa yang membaca tiap-tiap hari 100 kali (seratus kali)

Laa Ilaaha Illallaah Al Malikul Haqqul Mu Biinu Muhammadur Rasulullaahi shaa Diqul Wadil Amiini. Ertinya: Tiada Tuhan selain Allah Tuhan yang Haq serta Nyata Muhammad adalah Utusan Allah yang menjadi janji serta dapat di percaya Maka Allah mempermudahkan Rizqinya serta menghilangkan susahnya, kepahitannya dan kemiskinannya. Demikian juga akan di bukakan oleh Allah semua pintu Surga, diselamatkan dari Fitnah Qubur, dilunakkan hatinya, sehingga memiliki watak yang sopan santun. Dan Allah menjadikan tiap-tiap satu kalimat, malaikat yang membaca tasbih serta memintakan ampunan bagi orang yang membacanya. Demikianlah keterangan yang terdapat di dalam Kitab Syamsul MAARIF.