Anda di halaman 1dari 18

YASMIN IDAYU BINTI OTHMAN

MENINGKATKAN MINAT MURID MELAKUKAN AKTIVITI SKIP MENGGUNAKAN TAMBORIN

SEKOLAH KEBANGSAAN AMAN JAYA

REFLEKSI P&P LALU


murid kurang berminat melakukan aktiviti skip.
guru membuat kerja lepas tangan tanpa memikirkan

penerimaan murid terhadap pnp Murid tidak mendengar arahan, Murid membuat aktiviti sambila lewa Murid kurang menumpukan perhatian dan mengganggu rakan. Murid tidak menunjukkan minat terhadap aktiviti yang dijalankan.

SOROTAN LITERATUR
Woodword dan Marquis (1957) -apabila seseorang menaruh minat pada sesuatu, maka minat tersebut berfungsi sebagai pendorong yang kuat untuk terlibat secara aktif pada objek yang menarik perhatiannya tersebut Winkel (1983)- minat adalah kecenderungan yang agak menetap pada subjek untuk merasa tertarik pada bidang atau tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu. Ha dan Wong (2002) -murid mendapati kepuasan yang lebih dalam menjalankan apabila muzik menyertai aktiviti fizikal. Contohnya dengan penggunaan alat muzik sebagai medium ransangan Yusup Hashim, 1997- pelbagai bahan bantu mengajar digunakan sebagai satu cara untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan berkesan

FOKUS KAJIAN
Fokus kajian penyelidik ialah untuk meningkatkan minat subjek melakukan aktiviti skip dari pada aspek seperti :

Mengurangkan masalah mengganggu rakan Meningkatkan keseronokan subjek Meningkatkan semangat dan kesungguhan subjek Mengurangkan kebosanan subjek

OBJEKTIF KAJIAN
Objektif Umum-Meningkatkan minat murid

melakukan aktiviti skip dalam pergerakan lokomotor dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani Objektif Khusus -Mengurangkan tahap kebosanan murid melakukan skip setelah menggunakan tamborin -Meningkatkan minat murid melakukan skip menggunakan skip menggunakan tamborin dan mengikuti aktiviti seterusnya.

SOALAN KAJIAN
Adakah kebosanan subjek melakukan aktiviti skip dapat dikurangkan setelah menggunakan tamborin?

Adakah penggunaan tamborin dapat meningkatkan minat subjek melakukan aktiviti akip?

KUMPULAN SASARAN
Tahun : 4 Aman Sekolah : Sekolah Kebangsaan Aman Jaya
Jantina

Bilangan

L elaki Perempuan

5 5

TINDAKAN
Penggunaan tamborin semasa melakukan aktiviti skip (dilaksanakan

30 minit setiap sesi setiap minggu)


Memanaskan badan Guru membuat demonstrasi melakukan aktiviti skip mengikut teknik

-berada dalam keadaan sedia -langkah satu kaki ke hadapan - ketinting menggunakan kaki yang sama - langkah kaki seterusnya ke hadapan - ketinting menggunakan kaki yang sama. Corak pergerakannya secara berselang seli - -setiap langkah diikuti tepuk tamborin satu kali - -tepuk tamborin megikut tempo- perlahan,sederhana,semakin laju Permainan kecil Menyejukkan badan

Aktiviti ini bertujuan meningkatkan minat murid melakukan aktiviti skip

Aktiviti ini membantu murid mengurangkan kebosanan dan meningkatkan keseronokan murid

Kesimpulannya kaedah ini dapat meningkatkan minat murid dan mengurangkan masalah disiplin

PELAKSANAAN TINDAKAN
1. Tinjauan masalah Temu bual subjek Kenalpasti masalah murid kelas 4 Aman yang tidak berminat terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani aktiviti skip 2. Tindakan 1 Menjalankan aktiviti skip tanpa menggunakan tamborin Pemerhatian dan senarai semak terhadap reaksi subjek Mengedarkan borang soal selidik

4. Tindakan 2 Menjalankan aktiviti skip menggunakan tamborin Pemerhatian dan senarai semak terhadap reaksi murid

3. Analisis Data

6. Tindakan 3 5. Analisis Data Menjalankan aktiviti skip menggunakan tamborin Pemerhatian dan senarai semak terhadap reaksi subjek Mengedarkan borang soal selidik

7. Analisis Data

CARA MENGUMPUL DATA


Pemerhatian

- Melihat reaksi subjek terhadap aktiviti skip


Soal Selidik (menggunakan borang soal selidik)

-menilai pengetahuan sedia ada dan tahap minat subjek dalam aktiviti skip

MENGANALISA DAN MENGINTERPRETASI DATA


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SOALAN SOALAN SOALAN SOALAN SOALAN 1 2 3 4 5
M 1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 3

YA TIDAK

Rajah 1 Perbezaan Pra Intervensi dan Pos Intervensi Rumusan Pengetahuan Sedia Ada Subjek

Petunjuk
Soalan 1: Adakah anda pernah mendengar tentang

pergerakan skip? Soalan 2: Adakah anda pernah mempelajari tentang pergerakan skip? Soalan 3: Adakah anda suka melakukan pergerakan skip? Soalan 4 : Adakah anda berasa bosan melakukan pergerakan skip? Soalan 5 : Adakah anda berminat mempelajari skip?

Perbezaan Dapatan Pemerhatian


Soalan 1 : Adakah kebosanan subjek melakukan aktiviti skip dapat dikurangkan setelah menggunakan tamborin?
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bosan Mengganggu Rakan Seronok Bersemangat Bersungguhsungguh

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3

Rajah 2 Perbezaan Pra Intervensi dan Pos Intervensi Rumusan Minat dan Reaksi Subjek

PERBEZAAN DAPATAN SOAL SELIDIK


Soalan 2 : Adakah penggunaan tamborin dapat meningkatkan minat subjek melakukan aktiviti skip?
12 10 8 6 4 2 0 Ya Tidak Minggu 1 Minggu 2

Rajah 3 Perbezaan Pra Intervensi dan Pos Rumusan Soal Selidik Minat Subjek

DAPATAN KAJIAN
Soalan 1 : Adakah kebosanan subjek melakukan aktiviti

skip dapat dikurangkan setelah menggunakan tamborin?

-Berdasarkan kepada perbandingan ujian pra dan pos, didapati tiada subjek mengatakan mereka bosan melakukan aktiviti skip Soalan 2 : Adakah penggunaan tamborin dapat meningkatkan minat subjek melakukan aktiviti skip? - Berdasarkan kepada perbandingan ujian pra dan pos, didapati 10 atau semua subjek mengatakan mereka berminat melakukan aktiviti skip.

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA


Mencadangkan agar kajian ini diteruskan dengan kaedah lain
Contoh : Memberikan pujian atau hadiah

-pujian -sentuhan -token -meningkatkan motivasi intrinsik