Anda di halaman 1dari 4

NAMA : .

TINGKATAN : ...............

KUIZ MATEMATIK MENENGAH RENDAH


1) Diberi jumlah kepala kambing & manusia ialah 20 biji. Jadi jumlah manusia & kambing adalah 20. Ini kerana kambing dan manusia masing-masing hanya mempunyai 1 kepala. Jumlah kaki manusia & kambing ialah 50. Berapakah bilangan kambing? JAWAPAN : _______________________ Seekor katak terjatuh kedalam sebuah lubang sedalam 30 meter. Setiap hari, katak itu melompat 3 meter, tetapi jatuh semula 2 meter. Oleh itu berapa hari yang diambil oleh katak itu untuk keluar daripada lubang. JAWAPAN : _______________________ Soalan yang menggunakan kepakaran matematik yang tinggi. Jangan guna kalkulator untuk menjawab soalan ini. Kira 1000 dan tambah dengan 40. Sekarang tambah 1000. Tambah lagi 30. Dan tambah lagi 1000. Sekarang tambah lagi 20. Tambah lagi 1000. Dan akhir sekali tambah 10. Berapakah jumlahnya? JAWAPAN : _______________________ Seorang peniaga melakukan jual-beli seperti di bawah: Dia beli barang berharga RM7. Dia menjual barang tersebut RM8. Dia membeli semula barang tersebut RM9. Dia menjual barang tersebut RM10. Berapakah keuntungan dia dapat? JAWAPAN : _______________________ Jika Ali yang kuat merokok dapat membuat sebatang rokok dari 6 batang rokok. Berapakah yang dia dapat buat dari 36 batang rokok? JAWAPAN : A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 Dalam sekawan gajah terdapat 1200 ekor gajah. Ada yang berwarna biru, kuning , hijau dan ada juga yang berwarna kelabu. Soalannya boleh jadikah terdapat 400 ekor gajah yang berwarna kelabu? JAWAPAN : A) Benar B) Salah Jika 2 orang lelaki bergerak dalam arah yang bertentangan dari tempat yang sama sebanyak 4 meter kemudian masing-masing bergerak kekiri sebanyak 3 meter. Jadi berapakah jarak diantara keduanya? JAWAPAN : A) 2 B) 6 C) 10 D) 12.5 E) 14 Jika 2 orang penaip dapat menaip 2 muka surat selama 2 minit. Berapa orang penaip yang diperlukan untuk menaip 18 muka surat dalam masa 6 minit? JAWAPAN : A) 3 B) 4 C) 6 D) 12 E) 36 Jika anda kira dari 1 hingga 100, ada berapakah angka 7? JAWAPAN : A) 10 B) 11 C) 19 D) 20 E) 21

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10) Ali suka nombor 124 tapi tak suka nombor 125. Dia juga suka nombor 144 tapi tak suka nombor 145. Jadi diantara nombor dibawah yang mana dia suka? JAWAPAN : A) 1600 B) 1700

NAMA : .

TINGKATAN : ...............

KUIZ MATEMATIK MENENGAH RENDAH


1) Diberi jumlah kepala kambing & manusia ialah 20 biji. Jadi jumlah manusia & kambing adalah 20. Ini kerana kambing dan manusia masing-masing hanya mempunyai 1 kepala. Jumlah kaki manusia & kambing ialah 50. Berapakah bilangan kambing? JAWAPAN : 5 EKOR Seekor katak terjatuh kedalam sebuah lubang sedalam 30 meter. Setiap hari, katak itu melompat 3 meter, tetapi jatuh semula 2 meter. Oleh itu berapa hari yang diambil oleh katak itu untuk keluar daripada lubang. JAWAPAN : 28 HARI Soalan yang menggunakan kepakaran matematik yang tinggi. Jangan guna kalkulator untuk menjawab soalan ini. Kira 1000 dan tambah dengan 40. Sekarang tambah 1000. Tambah lagi 30. Dan tambah lagi 1000. Sekarang tambah lagi 20. Tambah lagi 1000. Dan akhir sekali tambah 10. Berapakah jumlahnya? JAWAPAN : 4100 Seorang peniaga melakukan jual-beli seperti di bawah: Dia beli barang berharga RM7. Dia menjual barang tersebut RM8. Dia membeli semula barang tersebut RM9. Dia menjual barang tersebut RM10. Berapakah keuntungan dia dapat? JAWAPAN : RM1 Jika Ali yang kuat merokok dapat membuat sebatang rokok dari 6 batang rokok. Berapakah yang dia dapat buat dari 36 batang rokok? JAWAPAN : A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 Dalam sekawan gajah terdapat 1200 ekor gajah. Ada yang berwarna biru, kuning , hijau dan ada juga yang berwarna hitam. Soalannya boleh jadikah terdapat 400 ekor gajah yang berwarna kelabu? JAWAPAN : A) Benar B) Salah Jika 2 orang lelaki bergerak dalam arah yang bertentangan dari tempat yang sama sebanyak 4 meter kemudian masing-masing bergerak kekiri sebanyak 3 meter. Jadi berapakah jarak diantara keduanya? JAWAPAN : A) 2 B) 6 C) 10 D) 12.5 E) 14 Jika 2 orang penaip dapat menaip 2 muka surat selama 2 minit. Berapa orang penaip yang diperlukan untuk menaip 18 muka surat dalam masa 6 minit? JAWAPAN : A) 3 B) 4 C) 6 D) 12 E) 36 Jika anda kira dari 1 hingga 100, ada berapakah angka 7? JAWAPAN : A) 10 B) 11 C) 19 D) 20 E) 21

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10) Ali suka nombor 124 tapi tak suka nombor 125. Dia juga suka nombor 144 tapi tak suka nombor 145. Jadi diantara nombor dibawah yang mana dia suka? JAWAPAN : A) 1600 B) 1700

NAMA : .

TINGKATAN : ...............

KUIZ MATEMATIK MENENGAH RENDAH


1. Berapakah bilangan sisi bagi heksagon? (..) 2. Quadrilateral bermaksud segi berapa? (..)

3. Berapakah bilangan garis simetri bagi segitiga sama sisi? (..) 4. 80000 tens adalah bersamaan dengan nombor berapa? (..) 5. Bentukkan satu nombor terkecil bagi angka-angka ini. 2,0,5,7,6,4 (..) 6. Apakah nilai denominator yang paling sesuai bagi 3/7 + 2/3? (..) 7. Berikan 3 pecahan setara atau equivalent fractions bagi 1/3. (..) 8. Nyatakan nombor bercampur atau mixed number bagi 33/7. (..) 9. Nyatakan 23% dalam perpuluhan. (..) 10. Nyatakan 2 92/1000 dalam perpuluhan. (..) 11. Tukarkan 9% kepada perpuluhan. (..) 12. 5/20 disebut berapa peratus? (..) 13. 80 keping RM100 dan 40 keping RM50 bersamaan dengan berapa RM? (.) 14. Berapa minit dalam 0.5 jam? (..) 15. Pukul 5.30 petang dalam sistem 24 jam ialah ___________ (..) 16. Berapakah tempoh masa dalam jam dan minit bermula 7.30 minit hingga 1.00 petang? (..) 17. Tukarkan 4750 g kepada pecahan dalam kg. (..) 18. Tukarkan 1/8 hari kepada jam? (..) 19. Tukarkan 525m kepada km. (..) 20. Tukarkan 6 km kepada m. (..)

JAWAPAN

1. Berapakah bilangan sisi bagi heksagon? (6) 2. Quadrilateral bermaksud segi berapa? (4) 3. Berapakah bilangan garis simetri bagi segitiga sama sisi? (3) 4. 80000 tens adalah bersamaan dengan nombor berapa? (8 ratus ribu) 5. Bentukkan satu nombor terkecil bagi angka-angka ini. 2,0,5,7,6,4 (204567) 6. Apakah nilai denominator yang paling sesuai bagi 3/7 + 2/3? (21) 7. Berikan 3 pecahan setara atau equivalent fractions bagi 1/3. ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ) atau yang setaranya. 6 9 12 15 18 21 24 27 8. Nyatakan nombor bercampur atau mixed number bagi 33/7. (4 5/7) 9. Nyatakan 23% dalam perpuluhan. (0.23) 10. Nyatakan 2 92/1000 dalam perpuluhan. (2.092) 11. Tukarkan 9% kepada perpuluhan. (0.09) 12. 5/20 disebut berapa peratus? (25%) 13. 80 keping RM100 dan 40 keping RM50 bersamaan dengan berapa RM? (RM10000) 14. Berapa minit dalam 0.5 jam? (30 Minit) 15. Pukul 5.30 petang dalam system 24 jam ialah ___________ (1730) 16. Berapakah tempoh masa dalam jam dan minit bermula 7.30 minit hingga 1.00 petang? (5 jam 30 minit) 17. Tukarkan 4750 g kepada pecahan dalam kg. (4 750/100 atau 4 ) 18. Tukarkan 1/8 hari kepada jam? (3 jam) 19. Tukarkan 525m kepada km. (0.525km) 20. Tukarkan 6 km kepada m. (6250m)