Anda di halaman 1dari 2

ANALISIS KEPUTUSAN MURID 2011

KOHORT 2 LITERASI SARINGAN 2 (MENULIS)


Bil

Nama

K1
A

1.
2.
3.

AFIQ AIZAT BIN SAHARUDIN


MUHAMMAD FIRDAUS BIN MD. ESA
MOHAMAD HAKIMI REEZA BIN HISHAMUDDIN

/
/
/

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

B
/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

ANALISIS KEPUTUSAN MURID 2011


KI

Keupayaan menulis huruf vokal dan huruf konsonan

K2

Keupayaan menulis suku kata terbuka

K3

Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka

K4

Keupayaan menulis suku kata tertutup

K5

Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup

K6

Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng

K7

Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi diftong

K8

Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding

K9

Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraph dan konsonan

K10

Keupayaan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran

K11

Keupayaan menulis ayat mudah

K12

Keupayaan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan


KOHORT 2 LITERASI SARINGAN 2 (MEMBACA)

/
/
/

K1

K1

K1

/
/

Bil

Nama

K1
A

1.
2.
3.

AFIQ AIZAT BIN SAHARUDIN


MUHAMMAD FIRDAUS BIN MD. ESA
MOHAMAD HAKIMI REEZA BIN HISHAMUDDIN

/
/
/

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

B
/
/
/

/
/
/

/
/

/
/
/

/
/

KI

Keupayaan menamakan huruf vokal dan huruf konsonan

K2

Keupayaan membunyikan suku kata terbuka.

K3

Keupayaan membunyikan perkataan yang mempunyai suku kata terbuka.

K4

Keupayaan membunyikan suku kata tertutup.

K5

Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.

K6

Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng

K7

Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi diftong

K8

Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding

K9

Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan

K10

Keupayaanmembaca perkataan berimbuhan awalan dan akhiran

K11

Keupayaan membaca ayat mudah

K12

Keupayaan membaca dan memahami bahan rangsangan

K9

K1

K1

K1