Anda di halaman 1dari 16

SMK TAMAN DESA 2 BANDAR COUNTRY HOMES 48000 RAWANG, SELANGOR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014


KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1 BULAN MINGGU 1 02/01 03/01 2 06/01 10/01 TAJUK PEMBELAJARAN PENGURUSAN KELAS 1. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 1.1 Organisasi bengkel dan keselamatan a. Pengurusan Organisasi bengkel dan keselamatan Aras 1 Menyedia dan mempraktikkan struktur organisasi bengkel Mengamalkan langkah keselamatan JANUARI 3 13/01 17/01 1.2 Organisasi bengkel dan keselamatan b. Pengurusan Organisasi bengkel dan keselamatan Aras 1 Mengamalkan langkah keselamatan 4. Perdagangan dan Keusahawanan (5 minggu) 4.1 Pengenalan kepada perniagaan a. Konsep dan kepentingan perniagaan Aras 1 1 B1 D1 E1 Menyatakan empat amalan 4M B2 D1 E1 Menerangkan dua amalan 4M 14.01.2014 Maulidurrasul 17.01.2014 Thaipusam Peta Pokok Peta Bulatan Peta Pokok Peta Buih PBS (PENERANGAN PBS TINGKATAN 1) CATATAN 01.01.2014 Tahun Baru Peta Pokok Peta Bulatan

4 20/01 24/01

5 27/01 31/01

6 03/02 07/02 FEBRUARI

Menerangkan konsep perniagaan - Maksud keperluan dan kehendak - Maksud peniaga - Maksud perniagaan Mengenal pasti kepentingan perniagaan kepada individu, masyarakat dan negara b. Perkembangan perniagaan dan masa depannya Aras 1 Menerangkan perkembangan perniagaan masa dahulu hingga sekarang Aras 2 Membandingkan perniagaan masa dahulu dengan sekarang Aras 3 Meramalkan perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang c. Bentuk dan jenis perniagaan Aras 1 Mengenal pasti bentuk perniagaan barang dan perkhidmatan Menerangkan jenis perniagaan dalam negeri dan antarabangsa d. Milikan perniagaan Aras 1 Menerangkan maksud milikan perniagaan - Milikan tunggal - Perkongsian Milikan perniagaan (sambungan) Aras 1 Menerangkan maksud milikan perniagaan - Syarikat Sendirian Berhad - Syarikat Awam Berhad - Koperasi Milikan perniagaan (sambungan)

31.01.2014 Tahun Baru Cina Peta Buih berganda Peta Pokok

B1 D7 E1 Menyatakan empat jenis milikan perniagaan B2 D7 E1 Menerangkan tiga jenis milikan perniagaan dari segi cirinya cirinya : Berdasarkan modal, bilangan pemilik dan liabiliti

Peta Dakap Peta Pokok Peta Buih

Peta Pokok 2

10/02 14/02

8 17/02 21/02

9 24/02 28/02

Aras 1 Mengenalpasti milikan perniagaan berdasarkan bilangan pemilik, liabiiti dan modal Menerangkan kelebihan dan kekurangan milikan perniagaan Aras 2 Membezakan jenis milikan perniagaan berasaskan bilangan pemilik, liabiliti dan modal e. Faktor mempengaruhi perniagaan Aras 1 Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi perniagaan Aras 2 Menjelaskan kesan setiap faktor yang mempengaruhi perniagaan 4.2 Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan (3 minggu) a. Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil Aras 1 Menyenaraikan langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil i. Perancangan perniagaan Aras 1 Mengenal pasti elemen penting semasa merancang penubuhan perniagaan Menerangkan panduan merancang perniagaan Aras 2 Merancang perniagaan ii. Dokumen penubuhan perniagaan kecil Aras 1 Mengenal pasti dokumen-dokumen penting penubuhan perniagaan kecil

B1 D7 E2 Menyatakan lima faktor yang mempengaruhi perniagaan

Peta buih Peta Dakap

Peta Alir

B1 D8 E1 Menyatakan dua dokumen dalam penubuhan perniagaan kecil B1 D8 E2 Menerangkan dua dokumen dalam penubuhan perniagaan kecil

10 03/03 07/03

Dokumen penubuhan perniagaan kecil (sambungan) Aras 1 Mengenal pasti maklumat penting dalam borang pendaftaran perniagaan dan perlesenan perniagaan Menerangkan cara membuat pendaftaran dan mendapatkan lesen perniagaan iii. Cara mendapatkan modal Aras 1 Mengenal pasti sumber modal - Simpanan - Pinjaman b. Pengendalian Perniagaan i. Pengendalian dan kawalan perniagaan Aras 1 Mengenal pasti sumber bekalan stok Mengenal pasti aspek pengendalian dan kawalan perniagaan Aras 2 Menyediakan penyata aliran tunai** ii. Etika amalan perniagaan Aras 1 Menyatakan etika amalan perniagaan Aras 2 Menerangkan amalan perniagaan yang bertentangan dengan etika perniagaan 4.3 Dokumen Perniagaan (4 minggu) a. Kepentingan dokumen Aras 1 Menjelaskan kepentingan dokumen Menjelaskan kepentingan menyimpan dokumen Menjelaskan cara menyimpan dokumen

Peta Alir

11 10/03 14/03 MAC

Peta Dakap Peta Pokok Peta Alir B3 D6 E1 Menyediakan penyata aliran tunai B4 D6 E1 Menyediakan penyata aliran tunai mengikut prosedur prosedur : Betul dari segi format dan pengiraan Tepat dari segi jawapan

12 17/03 21/03

Peta Buih Peta Dakap

b.

APRIL

B1 D9 E2 Menyatakan dua syarat masa serahan B2 D9 E1 Menerangkan dua syarat masa serahan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 22/3 30/3) 9 HARI (Soalan cuti-cuti belajar melalui VLE-Frog) 13 c. Jenis dokumen Peta Dakap 31/03 04/04 Aras 1 Peta Pokok Peta Alir Menyenaraikan jenis-jenis dokumen dalam perniagaan 1 Surat Tanya 2 Katalog / sebut harga / senarai harga 3 Borang pesanan 4 Nota serahan 14 Jenis dokumen (sambungan) Peta Pokok 07/04 11/04 Aras 1 Menyenaraikan jenis-jenis dokumen dalam perniagaan 5 Invois 6 Nota kredit 7 Nota debit 8 Penyata akaun 9 Resit 10 Bil tunai Aras 2 Mengkelaskan dokumen perniagaan sebelum, semasa dan selepas urusniaga 15 d. Maklumat penting dalam dokumen Peta Alir 14/04 18/04 Aras 1 Peta Pokok Mengenal pasti maklumat penting dokumen 5

Jenis dokumen Aras 1 Menyenaraikan jenis-jenis dokumen dalam perniagaan 1 Surat Tanya 2 Katalog / sebut harga / senarai harga 3 Borang pesanan 4 Nota serahan

B1 D9 E1 Menyatakan lapan jenis dokumen dalam perniagaan

16 21/04 25/04

Menentukan dokumen bagi kegunaan penyediaan akaun Maklumat penting dalam dokumen (sambungan) Aras 2 Membezakan diskaun tunai dan diskaun niaga Mengira diskaun dan syarat pembayaran

B3 D7 E1 Mengira diskaun niaga dan diskaun tunai B4 D7 E1 Mengira diskaun niaga dan diskaun tunai mengikut prosedur prosedur : Betul dari segi pengiraan Tepat dari segi jawapan B3 D7 E2 Mengira jumlah yang perlu dibayar B4 D7 E2 Mengira jumlah yang perlu dibayar mengikut prosedur prosedur : Betul dari segi pengiraan Tepat dari segi jawapan

Peta Alir Peta Dakap

17 28/04 02/05

MEI

18 05/05 09/05

4.4 Pengeluaran ( 3 minggu) a. Pengertian pengeluaran Aras 1 Menerangkan pengertian pengeluaran b. Faktor pengeluaran Aras 1 Menerangkan faktor pengeluaran dan ganjarannya - pengusaha - modal - tanah - pekerja c. Bidang pengeluaran Aras 1 Menerangkan maksud bidang pengeluaran - Ekstraktif - Perkilangan - Pembinaan

01.05.2014 Hari Pekerja Peta Bulatan

B1 D10 E1 Menyatakan empat bidang pengeluaran B2 D10 E1 Menerangkan tiga bidang pengeluaran

Peta Buih Peta Pokok Peta Buih Berganda

19 12/05 16/05

- Perkhidmatan d. Kaitan pengeluaran dengan permintaan Aras 1 Mengenal pasti kaitan pengeluaran dan permintaan Aras 2 Menerangkan kesan pengeluaran terhadap permintaan dan harga e. Proses pengeluaran Aras 1 Menerangkan komponen asas proses pengeluaran Menerangkan pengkhususan dalam proses pengeluaran Aras 2 Menjelaskan kebaikan dan kelemahan pengkhususan dalam proses pengkhususan Pengiraan kos (merujuk projek kayu tingkatan 1) Aras 1 Mengenal pasti kos bahan untuk sesuatu projek Aras 2 Menganggarkan kos overhed dan kos upah berdasarkan projek Mengira kos pengeluaran Aras 3 Menentukan harga jualan seunit 1.3 Reka bentuk dan Penghasilan Projek a. Pengenalan reka bentuk dan teknologi Aras 1 Menyatakan definisi reka bentuk dan teknologi b. Faktor reka bentuk Aras 1 Menyatakan faktor utama reka bentuk f.

13.05.2014 Hari Wesak Peta Alir

B3 D8 E1 Mengira kos pengeluaran B4 D8 E1 Mengira kos pengeluaran mengikut prosedur prosedur : Betul dari segi pengiraan Tepat dari segi jawapan Peta Bulatan Peta Buih Peta Pokok

20 19/05 23/05

B1 D2 E1 Menyatakan empat faktor utama reka bentuk 7

c. Jenis bahan dan pengikat Aras 1 Mengenalpasti saiz dan sifat bahan Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan bahan Mengenalpasti jenis dan saiz pengikat a. Paku kepala rata b. Paku panel c. Skru kepala benam d. Skru kepala bulat e. Glu PVA f. Glu sentuh Mengenalpasti cara penggunaan pengikat 21 26/05 27/05 22 16/06 20/06
ULANGKAJI

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 28/5 15/6) 19 HARI


d. Alat tangan dan mesin Aras 1 Mengenalpasti nama dan fungsi alatan tangan* Mengenal pasti nama dan fungsi mesin - mesin gerudi mudah alih - mesin gerudi lantai Mengenal pasti bahagian utama mesin - Bindu - Rahang - Suis penghidup - Motor Mengguna dan menyelenggara mesin e. Proses i. Lukisan projek Aras 1 Membuat lakaran reka bentuk Memilih lakaran yang paling sesuai ii. Pembinaan B1 D2 E2 Menyatakan tujuh alatan tangan termasuk mesin B2 D2 E1 Menerangkan lima alatan tangan termasuk mesin dari segi fungsinya Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

JUN

23 23/06 27/06

24 30/06 04/07

25 07/07 11/07

Aras 1 Mengenal pasti proses mengukur, menanda dan memotong Mengenalpasti cara membentuk dan mencantum Menyatakan kaedah membina dan mencantum bahagian projek iii. Kemasan Aras 1 Mengenalpasti alat dan bahan kemasan yang sesuai Membuat kemasan f. Reka bentuk projek i. Pernyataan masalah atau keperluan Aras 1 Mengenalpasti masalah atau keperluan yang hendak diselesaikan Mengumpul maklumat dan data Menyenaraikan pebagai alternatif penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran bebas

Peta Pokok

JULAI

B3 D1 E1 Membuat lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah B4 D1 E1 Membuat lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut prosedur (prosedur : Lakaran mesti menggunakan pensel tanpa menggunakan pembaris) B5 D1 E1 Membuat lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dengan daya usaha daya usaha : Lakaran mesti: i. Kemas Boleh menggambarkan idea yang dihasratkan ii.Bersih B6 D1 E1 Membuat lakaran reka bentuk merujuk 9

pernyataan masalah dengan nilai tambah nilai tambah : Perkembangan idea mesti ditunjukkan dalam lakaran: i. Lakaran 1- idea asal ii. Lakaran seterusnya - ada perkembangan idea 26 14/07 18/07 ii. Perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian projek (sambungan) Aras 1 Menyediakan jadual kerja Membina projek berdasarkan lukisan kerja yang dipilih Menguji dan menilai projek Mengubahsuai projek untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualiti ii. Perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian projek (sambungan) Aras 1 Membina projek berdasarkan lukisan kerja yang dipilih Menguji dan menilai projek Mengubahsuai projek untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualiti iii. Pendokumentasian Aras 1 Mengumpulkan dan merekodkan maklumat projek Mengira kos pengeluaran Membuat persembahan projek iii. Pendokumentasian Aras 1 Mengumpulkan dan merekodkan maklumat projek Mengira kos pengeluaran 15.07.2014 Nuzul Al-Quran Peta Pokok Peta Alir

27 21/07 25/07

28 28/07 01/08

28-29.07.2014 * Hari Raya Puasa Peta Pokok Peta Alir

OGOS 29 04/08 08/08

10

Membuat persembahan projek 30 11/08 15/08 1.4 Elektrik a. Sumber dan kegunaan elektrik Aras 1 Mengenalpasti sumber elektrik Mengenalpasti kegunaan elektrik b. Jenis wayar dan kerja pendawaian Aras 1 Mengenalpasti alatan tangan dan fungsinya Mengenalpasti wayar dan kegunaannya Mengenalpasti jenis plag dan kegunaannya Jenis wayar dan kerja pendawaian (sambungan) Aras 1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13 A Menyatakan fungsi fius Mengenalpasti bahagian lampu pendarflour Aras 2 Mengganti tiub dan suis penghidup Aras 3 Membaca dan menterjemah litar pendawaian lampu pendarflour 1.6 Kerja Paip a. Pengenalan kepada sistem bekalan air di rumah Aras 1 Mengenal pasti sistem bekalan air di rumah Mengenal pasti nama dan fungsi paip yang disambungkan ke tangki simpanan air b. Jenis paip, penyambungan paip dan bahan penyambungan paip Aras 1 11 Peta Bulatan Peta Buih Peta Pokok B1 D3 E1 Menyatakan tiga jenis wayar B2 D3 E1 Menerangkan tiga alatan tangan dari segi fungsinya

31 18/08 22/08

Peta Buih Berganda B3 D2 E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A B4 D2 E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut prosedur prosedur : Mengikut urutan langkah kerja yang betul

32 25/08 29/08

31.08.2014 Hari Kebangsaan Peta Pokok Peta Buih Berganda

Mengenal pasti jenis paip - PVC, paip besi bergalvani dan paip poli Mengenal pasti jenis dan penyambung paip
Soket sama Soket pengecil Siku 90 sama Sku 90 pengecil Tee sama Tee pengecil Penyuai soket PT Penyuai soket injap soket penjodoh Palam Nat pengunci Putting heksagon

33 01/09 05/09

Mengenalpasti bahan pemasangan paip - Pita PTFE (Poly Terra Fluro Ettelena) - Glu PVC (PVC Cement Solvent) c. Jenis dan kelengkapan paip Aras 1 Mengenal pasti dan menggunakan alatan tangan -Pita pengukur -Kikir rata -Gergaji besi -Pemotong paip PVC -Pemotong paip beroda -Perengkuh paip -Ragum paip yoke -Sepana boleh laras -Kikir bulat -Playar cengkam seribu Mengenal pasti jenis, nama bahagian dan fungsi tangki simbah Menyatakan fungsi tangki simbah Mengawal aras air dalam tangki simbah Mengenal pasti jenis dan bahagian utama pili Mengganti sesendal pili d. Kerja penyelenggaraan Aras 1 Mengenal pasti jenis dan fungsi perangkap Memilih dan menggunakan alat tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan perangkap

B1 D4 E1 Menyatakan tiga jenis paip B2 D4 E1 Menerangkan tiga paip yang disambung pada tangki simpanan air dari segi fungsinya B2 D4 E2 Menerangkan enam jenis penyambung paip dari segi fungsinya

Peta Pokok Peta Dakap

SEPTEMBER

B3 D3 E1 Membuat penyenggaraan perangkap B4 D3 E1 Membuat penyenggaraan perangkap mengikut prosedur prosedur : Mengikut urutan langkah kerja yang betul B1 D5 E1 Peta Bulatan 12

34

1.8 Jahitan

08/09 12/09

a. Mesin jahit Aras 1 Mengenal pasti jenis mesin jahit Menerangkan fungsi bahagian mesin jahit Memasang benang atas dan benang bawah Menggunakan mesin jahit Menjahit kertas tanpa benang Aras 2 Menjahit fabrik menggunakan benang Membaiki kesilapan memesin Menyenggara mesin jahit

Menyatakan enam bahagian mesin jahit B2 D5 E1 Menerangkan enam bahagian mesin jahit dari segi fungsinya B3 D4 E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung B4 D4 E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung mengikut prosedur (prosedur : Mengikut urutan langkah kerja yang betul)

Peta Buih Berganda Peta Dakap

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 13/9 21/9) 9 HARI


35 22/09 26/09 b. Penghasilan artikel Aras 1 Menjahit artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit Menghias artikel dengan jahitan insang pari, suji bilang, silang pangkah dan renda Menetapkan bahan hiasan pada artikel dengan menggunakan mesin jahit Aras 2 Mereka bentuk dan menghasilkan artikel dengan mesin jahit Menghias artikel dengan kun Menilai hasil kerja 1.11 Tanaman Hiasan a. Pembiakan secara keratan Aras 1 Menyediakan medium semaian Menerangkan jenis keratan batang Menyediakan keratan batang

36 29/09 03/10

Peta Pokok Peta Dakap

B1 D6 E1 13

37 06/10 10/10

Menyemai keratan dalam medium semaian Memilih jenis pokok hiasan yang boleh dibiak melaui keratan batang b. Penanaman Aras 1 Menyediakan medium penanaman Mengubah keratan berakar ke beg politena c. Penjagaan anak pokok Aras 1 Menjaga anak pokok

Menyatakan dua jenis keratan batang

OKTOBER

B2 D6 E1 Menerangkan nisbah campuran medium semaian B3 D5 E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian B4 D5 E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian mengikut prosedur (prosedur : Mengikut urutan langkah kerja yang betul)

05.10.2014 *Hari Raya Haji Peta Alir Peta Pokok Peta Buih

NOVEMBER

38 13/10 17/10 39 20/10 24/10 40 27/10 31/10 41 03/11 07/11 42 10/11 14/11 43 17/11 21/11

ULANGKAJI ULANGKAJI ULANGKAJI


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PAT

23.10.2014 - Deepavali 25.10.2014 MaalHijrah

CUTI AKHIR TAHUN ( 21/11/2014 04/01/2015) 44 HARI


Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am = 209 hari Jumlah Hari Cuti Penggal = 81 hari Disediakan oleh: ___________________ PN. SITI FATIMAH BINTI MAT ISA GURU KHB PK Disahkan oleh : ______________________

14

KALENDER 2014

Januari Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Februari Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 9 3 4 5 6 7 8

Mac Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 9 3 4 5 6 7 8

April Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mei Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jun Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

10 11 12 13 14 15

10 11 12 13 14 15

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Julai Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogos Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9

September Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Oktober Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

November Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 9 3 4 5 6 7 8

Disember Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 7 8 2 9 3 4 5 6 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 30

Hari Kelepasan Am Selangor Jan 01 Jan 31 Mei 13 Jul 28 Oct 05 Dis 11 Tahun Baru 2014 Tahun Baru Cina Hari Wesak Hari Raya Puasa Hari Raya Haji Hari Keputeraan Sultan Selangor Jan 14 Feb 01 Jun 07 Jul 29 Okt 23 Dis 25 Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W Tahun Baru Cina Hari Kedua Jan 17 Mei 01 Hari Thaipusam Hari Pekerja Nuzul Al-Quran Hari Kebangsaan Awal Muharram

Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Jul 15 Yang di-Pertuan Agung Hari Raya Puasa Hari Kedua Hari Deepavali Hari Krismas Ogos 31 Okt 25

15

16