Anda di halaman 1dari 1

Skim Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan Satu 2010

Bab

Topik Unit 1.1 Asas Seni Reka A: Unsu Seni Garisan Rupa Bentuk Jalinan Ruang Warna B: P insip ekaan Har !ni $!ntra &enegasan ) bangan )ra a*+an*&ergerakan $epelbagaian $esatuan Unit 1.2 Seni !alus ,ukisan -atan "rca -etakan Unit 1." #omunikasi Visual Reka*bentuk*gra/ik*+an* ulti e+ia

Bulanan/2010

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. #. %. 1(. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1#.

Januari Januari Febuari Febuari March March "pril "pril Ma' Ma' Jun Jun Jun Julai Julai .g!s .g!s 0epte ber