Anda di halaman 1dari 6

PENGUKURAN

PENGUKURAN (Panjang lengkok dan sektor)

Objektif Am Mempelajari serta memahami cara-cara menentukan dan menyelesaikan panjang lengkok, luas sektor dan segmen dalam menggunakan ukuran darjah atau radian.

Objektif Khusus Di penghujung unit ini pelajar seharusnya boleh : Menyelesaikan permasalahan bagi panjang lengkok, luas sektor dan segmen dengan menggunakan radian dan darjah. Menyelesaikan permasalahan bagi panjang lengkok, luas sektor dengan menggunakan rumus. Menyelesaikan permasalahan bagi luas segmen.

7.0

PENGENALAN Dalam kehidupan seharian kita, banyak benda yang terdiri daripada bentuk-bentuk geometri

seperti bulatan, segitiga dan sebagainya. Contoh bulatan lain ialah seperti bola, roda basikal, jam dan sebagainya. Dalam setiap bentuk ini terdapat sudut-sudut asas untuk segitiga dan bulatan.

o B

A O B = (simbol) , boleh diukur dengan menggunakan ; 1. Darjah 2. Radian

jmsk@polipd

PENGUKURAN

7.1

RADIAN Ukuran radian suatu sudut ditakrifkan oleh panjang yang bertentangan dengan sudut itu. 1 pusingan = 360 = 2 radian
o

r
1 rad

1 pusingan = 180 = radian 2

a) Penukaran dari radian ke darjah.


180

b) Penukaran dari darjah ke radian.

1 radian =

1 =

180

radian

Contoh 7.1
Tukarkan setiap sudut yang berikut kepada radian. a) 45 b) 150 c) 65 d) 54 20'

Penyelesaian :
a) 45 = 45 x

rad 180 = 0.7855 rad

b) 150

= 50 x

180 = 2.618 rad

rad

c) 65

= 65 x

180 = 1.135 rad

rad

d) 54 20'

20 = 54 x 60 180 180 3 .142 = 54.3 x 180 = 0.9478 rad

= 54.3 x

jmsk@polipd

GEOMETRI

Contoh 7.2 Tukarkan setiap sudut yang berikut kepada darjah. a)


2 rad 3 b) 10 rad 3 c)

rad

d) 0.8962 rad

Penyelesaian:
a) 2 rad 3 = 2 180 x 3 360 = 3 = 120

10 b) rad 3

10 180 = x 3 1800 = 3 = 600 = x 7 180 = 7 = 25.71

c)

rad

180

d) 0.8962 rad = 0.8962 x = 51.34

180

Contoh 7.3
Tukarkan setiap sudut yang berikut dari darjah ke radian dalam sebutan a) 135 = 135 x

180 o

3 rad 4

b) 270

= 270 x =

180 o

3 rad 2

jmsk@polipd

GEOMETRI

7.2

PANJANG LENGKOK SUATU BULATAN


Di mana, s = panjang lengkok r = jejari = sudut dalam radian

Panjang lengkok bulatan , s = r Contoh 7.4 Cari panjang lengkok bagi rajah di bawah sekiranya jejari yang diberi adalah 7 cm dan sudut adalah 1.2 rad.
Penyelesaian: Panjang lengkok, s s s
7 cm

= r = (7) (1.2) = 8.4 cm

s
1.2 rad

Contoh 7.5 Rajah di atas menunjukkan seutas dawai berbentuk sektor bulatan OPQ, berpusat O. Jejari dawai ialah 0.6m. Manakala sudut dalam radian ialah 0.4 rad. Cari panjang lengkok PQ?.
Penyelesaian : Panjang lengkok PQ , s = r = (0.6) (0.4) = 0.24 m

P 0.6 cm s 0.4rad O Q

Contoh 7.6 Rajah di bawah menunjukkan seutas tali yang mempunyai jejari sepanjang 8 cm dan panjang lengkoknya adalah 4 cm. Cari sudut rajah tersebut. Penyelesaian: Sudut , s = r s = r 4 = 8 = 0.5 rad

8 cm 4 cm

Contoh 7.7 Cari panjang lengkok s bagi rajah berikut. Penyelesaian:


s s = r 115.6 3.142 =6x 180 = 12.12 cm

s
115 36

6 cm

jmsk@polipd

GEOMETRI

7.3

LUAS SEKTOR SUATU BULATAN


Luas sektor minor

Dengan, r = jejari bulatan = sudut dalam radian Luas Sektor , A = r2 Luas Segitiga, A = r2sin

Luas sektor major

Contoh 7.8 Cari luas sektor bagi sudut 210 pada rajah di bawah: Penyelesaian : Luas sektor , A =
1 2 r 2
6 cm O

diberi 210o =

Luas sektor

210 180 = 3.666 rad 1 = (6) 2 (3.666) 2 = 65.99 cm 2

2100

Contoh 7.9 Rizal menggunting suatu sektor daripada sekeping kertas berbentuk bulatan berjejari 10 cm untuk dijadikan corong kecil. Jika luas sektor minor ialah 78.6 cm2, cari sudut sektor tersebut. Penyelesaian:
Luas sektor minor = 78.6 cm2 Jejari sektor = 10 cm

A
78.6 cm2 78.6 cm2 78.6 50

1 2 r 2 1 = (10)2 2 = 50

= = 1.572 rad

jmsk@polipd

GEOMETRI

7.4

LUAS SUATU SEGMEN Ia merupakan kombinasi antara rumus panjang lengkok dan juga luas sektor Contoh 7.10 Rajah menunjukkan sebuah segitiga ABC, dengan AB = 30cm, BAC = 35 o dan ABC = 90 o . BD ialah panjang lengkok bagi sebuah bulatan yang berpusat di A. Carikan
a) b) perimeter bagi sektor ABD luas rantau yang berlorek

Penyelesaian :
A

35 o
B

Perimeter bagi sektor ABD Panjang lengkok BD, s

= r

BD

= 30 35 o 180 = 18.33 cm = AB + AD + BD = 30 + 30 + 18.33 = 78.33 cm

Dengan itu, perimeter bagi sektor ABD

Luas rantau yang berlorek BC Tan 35 o = 30


BC = 30 (tan 35 o ) = 30 (0.700) = 21.0 cm Luas rantau berlorek = Luas ABC - Luas sektor ABD 1 1 = (30)(21) (30) 2 ( 35) 2 2 180 o = 315 274.93 = 40.07 cm 2

CUBA! Liza mempunyai sepotong kek yang berbentuk suku bulatan. Kek tersebut mempunyai sektor yang berjejari 10 cm dibatasi oleh 2 jejari OA dan OB dan lengkuk AB. Jika sudut kek tersebut yang dilabelkan dengan AOB ialah 60 o . Cari :
a) panjang lengkuk AB (10.47cm) b) luas sektor OAB (52.36cm2) c) luas segitiga AOB (45cm2) d) luas berlorek (7.36cm2) B

10cm 60
O
o

jmsk@polipd