Anda di halaman 1dari 9

Guru merupakan elemen terpenting dalam pedagogi untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti.

Tekanan boleh mempengaruhi kualiti pengajaran guru, produktiviti, prestasi dan kecekapan guru.

'Stress' atau tekanan melibatkan penggunaan semua sistem yang ada dalam badan yang melampaui keupayaan.

Punca wujudnya tekanan di kalangan mereka disebabkan ketidaksetujuan mereka

terhadap guru penyelia berkaitan dengan tugas.


Hubungan antara kakitangan yang tidak

begitu baik di sekolah.


Sistem kepimpinan dan komunikasi yang teruk, sistem autokratik dan gaya kepimpinan yang bersifat buli.

Semasa mengajar di kelas guru, guru tidak ada mendapat kerjasama dari murid-murid yang agresif. Ini menimbulkan konflik antara guru

dengan murid- murid.

Kuehn (1993) : Guru kekurangnya masa untuk merubah


pelajar yang bermasalah dan tidak dapat membuat keputusan yang berkaitan dengan mereka. Pada masa kini, di samping bertindak sebagai agen

penyampai di dalam kelas, ada juga guru-guru yang perlu


bertindak sebagai Guru Disiplin di sekolah. Dua atau malahan lebih lagi tugas yang perlu dipertanggungjawabkan oleh seorang guru.

Jarnagin (1997) dalam kajiannya pula mendapati para guru sering menghadapi masalah dengan kertas kerja yang banyak Kerja-kerja tambahan dari semasa ke semasa seperti gotong royong, mesyuarat, sukan, seminar, perkhemahan, kursus, dll kecewa dengan ibu bapa dan masyarakat mereka merasakan diri mereka tidak dihargai.

Perubahan yang sentiasa berlaku


menyebabkan tugas guru semakin banyak di samping harapan masyarakat terhadap para

guru semakin menggunung tinggi.


Dengan itu, guru berasa amat tertekan

kerana tidak mampu menangani tugas dan harapan yang sentiasa berterusan mengalami perubahan.