Anda di halaman 1dari 11

nama sekolah ANALISA KEPUTUSAN

UPSR tahun Upsr


PEPERIKSAAN NAMA S/U PEPERIKSAAN NAMA GURU KELAS BMP GRED BMK GRED BI GRED M3 GRED SNS GRED BL GRED A B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4A Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak JUM 5A Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak JUMLAH GAGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UPSR

MATEMATIK

BL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

NAMA MURID

KEPUTUSAN

NEAR MISS A
Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 JUMLAH

LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS
MATA PELAJARAN BMP 0 0 0 0 0 0 BMK 0 0 0 0 0 0 BI 0 0 0 0 0 0 M3 0 0 0 0 0 0 SNS 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 0

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 0

GRED A B C D E TH

KEPUTUSAN PENUH PERKARA LULUS GAGAL HADIR TIDAK HADIR JUM 39 0 39 0

%
100.0 47.2 100.0 0.0 39

ma sekolah
UPSR

SA KEPUTUSAN

tahun Upsr

NEAR MISS LULUS Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 1

PEJABAT PELAJARAN DAERAH PENAMPANG SABAH ANALISIS UJIAN / PEPERIKSAAN tahun Upsr
NAMA SEKOLAH UPSR KELAS : : : nama sekolah tahun Upsr 6 PERATUS LULUS PERATUS GAGAL : : 100 47.2

CATATAN BIL MATA PELAJARAN JUM CALON JUM HADIR

A+B+C

D+E TH GPMP GPS


BIL 4A

BIL 1 2 3 4 5
BAHASA MALAYSIA ( KF ) BAHASA MALAYSIA ( PN ) BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS

% ##### ##### ##### ##### #####

BIL 0 0 0 0 0

% #### #### #### #### ####

BIL 0 0 0 0 0

% ##### ##### ##### ##### #####

BIL 0 0 0 0 0

% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

BIL 0 0 0 0 0

% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

BIL 0 0 0 0 0

% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

BIL 0 0 0 0 0

% 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0
BIL 5A

39 39 39 39 39

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0
BIL LULUS

39
NEAR MISS A

0
NEAR MISS LULUS JUMLAH

195

0.00

81

41.54 113

57.95

0.00

45

23.08

0.00

0.00

"Sentiasa Menjiwai Kecemerlangan"

Design by: asml98

nama sekolah ANALISA KEPUTUSAN UPSR tahun Upsr NAMA GURU PEPERIKSAAN
ANALISA A B C D E TH JUMLAH PELAJAR HADIR TIDAK HADIR BIL LULUS % LULUS BIL GAGAL % GAGAL KF 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 #DIV/0! 0 0.00

: :
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 tahun Upsr
PN 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 #DIV/0! 0 0.00 % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! BI 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 #DIV/0! 0 0.00 % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! M3 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 #DIV/0! 0 0.00 % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! SNS 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 #DIV/0! 0 0.00 % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

" Cemerlang Budaya Kita "

GRAF PENCAPAIAN MATA PELAJARAN TERAS tahun Upsr


PEPERIKSAAN : tahun Upsr

TAHUN

tahun Upsr

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 KF BI MT SN PN

PERATUS

A 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0

B 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0

.C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0


"Hayati Budaya Cemerlang"

D 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0

E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


asml98

ANALISIS MATA PELAJARAN UPSR Daerah Nama Sekolah Tahun UPSR No. Pusat HA
tahun Upsr HA210

No. Tel. Sek

088-713227

BIL

MATA PELAJARAN

BIL HADIR 0 0 0 0 0

A
BIL % BIL

B
% BIL

C
%

A+B+C
BIL % BIL

D
% BIL

E
% BIL

D+E
%

GPMP #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1 2 3 4 5 6

BM ( Kefahaman ) BM ( Penulisan ) B. INGGERIS MATEMATIK SAINS B. CINA ( Kefahaman )

0 0 0 0 0 22

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0 50

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0 51

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00

0 0 0 0 0 15

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0 12

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 150

0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! GPS

Disediakan oleh: Tandatangan Nama Jawatan Tarikh


S/U PEPERIKSAAN

Disahkan oleh: .. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh


PENOLONG KANAN 1

66.25

ANALISIS KESELURUHAN UPSR DAERAH Daerah Nama Sekolah


PENAMPANG SK BUIT HILL

Tahun UPSR No. Pusat HA

tahun Upsr HA202

No. Tel. Sek

088-713227

BI SEKOLAH L 1 SK PUUN TUNOH

BIL HADIR 39

BIL A+B+ C 39

% LULUS A+B+C 100.0

BMK BIL 0 % #####

BMP BIL 0 % ##### BIL 0

BI % ##### BIL 0

M3 % ##### BIL 0

SN % ##### BIL 0

BCK % #DIV/0! BIL

BCP %

5A 7A 0

UPSR 2012 53.70 BEZA 46.30

0 #DIV/0!

Disediakan oleh: Tandatangan Nama Jawatan Tarikh


S/U PEPERIKSAAN

Disahkan oleh: .. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh


PENOLONG KANAN 1

ELURUHAN UPSR DAERAH

GPS #####

0 20 40 60 80 TH

E D C B A X