Anda di halaman 1dari 2

NAMA

: . TINGKATAN : . TEMA / TAJUK EVIDENS ARAHAN 1 0 : KEMAHIRAN GEOGRAFI - KEDUDUKAN B3D1E2 Mengira Waktu Tempatan

Kirakan waktu tempatan erikut! 0T 2 *0B 0

.00 pg !" Apaka# $aktu tempatan %i ! & 0T' (ika $aktu tempatan %i 0 ia)a# .00 pg"

B" +.00 pg Apaka# $aktu tempatan %i B &*0B' (ika $aktu tempatan %i 0 ia)a# +.00 pg"

+0T

13 T

*,B

20B

A" ,.00 pg Apaka# $aktu tempatan %i A &+0T' (ika $aktu tempatan %i 13 T ia)a# ,.00 pg"

..00 m)m D" Apaka# $aktu tempatan %i D &20B' (ika $aktu tempatan %i *,B ia)a# ..00 m)m"

* 0B 0 +0T pg .00 ptg E" &I/nin' Apaka# $aktu tempatan %i E &+0T' (ika $aktu tempatan %i 0B ia)a# #ari I/nin0 (am .00 ptg"

3 B 1"

.0T 3.00

&2a3u' Apaka# $aktu tempatan %i 1 &3 B' (ika $aktu tempatan %i .0T ia)a# #ari 2a3u0 (am 3.00 pg"

Tarik# : Tan%atangan Guru :

Me)epa/i 4tan%ar% Ti%ak Me)epa/i 4tan%ar%

SKEMA JA"A#AN
TEMA / TAJUK EVIDENS ARAHAN 1 0 : KEMAHIRAN GEOGRAFI - KEDUDUKAN B3D1E2 Mengira Waktu Tempatan

Kirakan waktu tempatan erikut! 0 T 2 *0B 0

.00 pg !" Apaka# $aktu tempatan %i ! & 0T' (ika $aktu tempatan %i 0 ia)a# .00 pg"

B" +.00 pg Apaka# $aktu tempatan %i B &*0B' (ika $aktu tempatan %i 0 ia)a# +.00 pg"

5AWA6AN: ,.20 6AGI

5AWA6AN: 3.00 6AGI

+0T

13 T

*,B

20B

A" ,.00 pg Apaka# $aktu tempatan %i A &+0T' (ika $aktu tempatan %i 13 T ia)a# ,.00 pg"

..00 m)m D" Apaka# $aktu tempatan %i D &20B' (ika $aktu tempatan %i *,B ia)a# ..00 m)m"

5AWA6AN: 3.-0 6AGI

5AWA6AN: 12.12 M7M

0B

+0T

3 B

.0T

.00 ptg E" &I/nin' Apaka# $aktu tempatan %i E &+0T' (ika $aktu tempatan %i 0B ia)a# #ari I/nin0 (am .00 ptg"

1" 3.00 pg &2a3u' Apaka# $aktu tempatan %i 1 &3 B' (ika $aktu tempatan %i .0T ia)a# #ari 2a3u0 (am 3.00 pg"

5AWA6AN: 4E7A4A0 1.00 6AGI

5AWA6AN: 2AB8012.

6AGI