Anda di halaman 1dari 38

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 5 CADANGAN/ STRATEGI "C" %' %&D

MINGGU

TUNJANG PJ 1. KECERGASAN

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Kecergasan !"!#a$ a% Da&a Ta'an Kar(!)*as#+$ar Daya tahan kardiovaskular bermaksud keupayaan jantung dan sistem peredaran darah berfungsi dengan baik. (i) Cadangan ktiviti! "erjalan dan berlari 1### meter (ii) spek $ aspek %eselamatan

HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras 1 &elakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras , &enyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras &enyatakan tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

CADANGAN AKTIVITI &elakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular se(ara individu. &embin(angkan aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. &enamakan tiga otot utama yang terlibat dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular. &elabelkan otot)otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

1 1~2 Jan

PK 1. KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

1. Kes!'a.an D!r! a% Se#s+a$!.!/ a kil baligh adalah tanda a*al seseorang remaja mula menapak ke alam kede*asaan. ( i) kil baligh! +aid ihtilam

&urid dapat ! ras 1 &emahami maksud akil baligh, haid dan ihtilam. &enerangkan perubahan fi-ikal semasa akil baligh. &enerangkan langkah penjagaan kebersihan yang diambil semasa haid dan ihtilam. ras 2 &enjelaskan pusingan haid. Aras &embin(angkan sebab berlaku penyakit tidak berjangkit.

%./ %&D %"%%

&emeriksa kebersihan diri murid. "erbin(ang dalam kumpulan ke(il. &engisi silang kata berkaitan penyakit tidak berjangkit. &enyediakan folio berkaitan akil baligh &endengar (eramah tentang haid dan ihtilam.

MINGGU

TUNJANG PJ 1. KECERGASAN

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Kecergasan !"!#a$ a% Da&a Ta'an Kar(!)*as#+$ar Daya tahan kardiovaskular bermaksud keupayaan jantung dan sistem peredaran darah berfungsi dengan baik. (i) Cadangan ktiviti! /enamrobik selama 0 minit (ii) spek $ aspek %eselamatan

HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat !

CADANGAN/ STRATEGI "C" %' %&D

CADANGAN AKTIVITI

2 0~1 Jan

Aras 1 Aras ,

&elakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. &enyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

Aras &enyatakan tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

&elakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular se(ara individu. &embin(angkan aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. &enamakan tiga otot utama yang terlibat dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular. &elabelkan otot)otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

PK 1. KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

1. Kes!'a.an D!r! a% Se#s+a$!.!/ kil baligh adalah tanda a*al seseorang remaja mula menapak ke alam kede*asaan. ( i) kil baligh! haid ihtilam

&urid dapat ! Aras 1 &emahami maksud akil baligh, haid dan ihtilam. &enerangkan perubahan fi-ikal semasa akil baligh. &enerangkan langkah penjagaan kebersihan yang diambil semasa haid dan ihtilam. &enjelaskan pusingan haid. &embin(angkan sebab berlaku penyakit tidak berjangkit.

%./ %&D %"%%

&emeriksa kebersihan diri murid. "erbin(ang dalam kumpulan ke(il. &engisi silang kata berkaitan penyakit tidak berjangkit. &enyediakan folio berkaitan akil baligh &endengar (eramah tentang haid dan ihtilam.

ras 2 ras 2

MINGGU

TUNJANG PJ 1. KECERGASAN

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Kecergasan !"!#a$ 0% Da&a Ta'an 1.). Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i) Cadangan ktiviti! "angkit tubi lutut bengkok 0 kali (ii) spek $ aspek %eselamatan

HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras 1 &enyatakan aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. &elakukan aktiviti daya tahan otot dengan betul dan selamat. Aras , &enyatakan perasaaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. Aras &engenal pasti otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti daya tahan otot.

CADANGAN/ STRATEGI "C" %' %&D %"%%

CADANGAN AKTIVITI &elakukan aktiviti daya tahan otot se(ara individu. &enyebut aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. &elabelkan otot)otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan otot.

2 12 ~13 Jan

PK 1. KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

1. Kes!'a.an D!r! 0% Pen&a#!. T!(a# Ber2ang#!. 'enyakit tidak berjangkit boleh disebabkan oleh keturunan dan gaya hidup. (i) Jenis penyakit tidak berjangkit! %aries gigi 'enyakit jantung Diabetes sma 'enyakit buah pinggang

&urid dapat ! Aras 1 Aras , Aras &engenal pasti penyakit) penyakit tidak berjangkit. &enyenaraikan (ara pen(egahan penyakit tidak berjangkit. &enjelaskan pusingan haid. &embin(angkan sebab berlaku penyakit tidak berjangkit.

%&D %"%% %./ 4C.

"erbin(ang dalam kumpulan ke(il. &engisi silang kata berkaitan penyakit tidak berjangkit.

CUTI SEMPENA MAULIDUR RASUL ~ 14 JANUARI 2014 CADANGAN/ STRATEGI "C" %' %&D %"%%

MINGGU

TUNJANG PJ 1. KECERGASAN

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Kecergasan !"!#a$ e% Da&a Ta'an 1.). Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i) Cadangan ktiviti! .ekan tubi (ii) spek $ aspek %eselamatan

HASIL PEMBELAJARAN M+r!( (a3a. / Aras 1 &elakukan aktiviti daya tahan otot dengan betul dan selamat. Aras , &enyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. Aras &engenal pasti otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti daya tahan otot.

CADANGAN AKTIVITI &elakukan aktiviti daya tahan otot se(ara individu. &enyebut aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. &elabelkan otot)otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan otot.

5 11~22 Jan

PJ 1. KECERGASAN

1. Kecergasan !"!#a$ (% Ke.ang#asan %etangkasan bermaksud kebolehan seseorang bergerak dengan pantas sambil bertukar arah atau posisi. (i) Cadangan ktiviti! 6ompat kadaran 1# saat (ii) spek $ aspek %eselamatan

&urid dapat ! Aras 1 &enyatakan aspek) aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan. &elakukan aktiviti ketangkasan dengan betul dan selamat. &enyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti ketangkasan.

%' %"%% "C"

Aras ,

&elakukan aktiviti ketangkasan se(ara individu dan berpasangan. &enyebut aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan. &elabelkan otot)otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti ketangkasan.

CUTI HARI KEPUTERAAN D4MM SULTAN KEDAH 5 16 Jan ,71- %

MINGGU

TUNJANG PJ 1. KECERGASAN

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Kecergasan !"!#a$ 0% Ke$en.+ran %elenturan bermaksud keupayaan meregang otot beserta kebebasan sendi bergerak dengan sepenuhnya. (i) Cadangan ktiviti! &enge(ilkan badan 6entik ku(ing &elunjur ke hadapan (ii) spek $ aspek %eselamatan

HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras 1 &enyatakan aspek) aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan. &elakukan aktiviti kelenturan dengan betul dan selamat. Aras , &enyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kelenturan.

CADANGAN/ STRATEGI %"%% '& "C"

CADANGAN AKTIVITI &elakukan aktiviti kelenturan se(ara individu dan berkumpulan. &embin(angkan aspek) aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan. &enamakan sekurang) kurangnya dua anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti kelenturan.

0 23~2# Jan

&engenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti kelenturan. &engenal pasti tiga otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. 4C. '& "C"

&elabelkan otot)otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan.

Aras

PK 1. KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

1. Kes!'a.an D!r! 0% Pen&a#!. T!(a# Ber2ang#!./ 'enyakit tidak berjangkit boleh disebabkan oleh keturunan dan gaya hidup. (ii) Cara men(egah! "ersenam "ersukan

&urid dapat ! Aras 1 &engenal pasti penyakit) penyakit tidak berjangkit. &enyenaraikan (ara pen(egahan penyakit tidak berjangkit. Aras , &enjelaskan pusingan haid. Aras &embin(angkan sebab berlaku penyakit tidak berjangkit.

&emeriksa kebersihan diri murid. "erbin(ang dalam kumpulan ke(il. &engisi silang kata berkaitan penyakit tidak berjangkit.

CUTI TAHUN BAHARU CINA ~ 31 JANUARI 2 FEBRUARI 2014-01-15 MINGGU TUNJANG PJ 1. KECERGASAN KEMAHIRAN/TAJUK 1. Kecergasan !"!#a$ (% Ke.ang#asan %etangkasan bermaksud kebolehan seseorang bergerak dengan pantas sambil bertukar arah atau posisi. (i) Cadangan ktiviti! /kip dan tukar arah (ii) spek $ aspek %eselamatan HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras 1 &enyatakan aspek) aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan. &elakukan aktiviti ketangkasan dengan betul dan selamat. Aras , CADANGAN/ STRATEGI %' %"%% "C" CADANGAN AKTIVITI &elakukan aktiviti ketangkasan se(ara individu dan berpasangan. &enyebut aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan. &elabelkan otot)otot utama yang terlibat

3 2$3 7eb

Aras

&enyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti ketangkasan. &engenal pasti otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti ketangkasan. 4C. ' % %.9 %"%%

semasa melakukan aktiviti ketangkasan.

PK 1. KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

1. Kes!'a.an D!r! 0% Pen&a#!. T!(a# Ber2ang#!./ 'enyakit tidak berjangkit boleh disebabkan oleh keturunan dan gaya hidup. (ii) men(egah! &akan makanan seimbang 8aya hidup sihat

&urid dapat ! Aras 1 &engenal pasti penyakit) penyakit tidak berjangkit. &enyenaraikan (ara pen(egahan penyakit tidak berjangkit. Aras , &enjelaskan pusingan haid. Aras &embin(angkan sebab berlaku penyakit tidak berjangkit.

&emeriksa kebersihan diri murid. "erbin(ang dalam kumpulan ke(il. &engisi silang kata berkaitan penyakit tidak berjangkit.

MINGGU

TUNJANG PJ 1. KECERGASAN

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Kecergasan !"!#a$ '% Ke$a2+an %elajuan bermaksud kebolehan seseorang melakukan pergerakan pantas

HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras 1 &enyatakan aspek) aspek kesalamatan yang perlu

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI &elakukan aktiviti kelajuan se(ara individu. &embin(angkan

: 1~12 7eb

dalam masa yang singkat. (i) Cadangan ktiviti! 6ari pe(ut 2# meter (ii) spek $ aspek %eselamatan Aras ,

diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. &elakukan akitiviti kelajuan dengan betul dan selamat. &enyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kelajuan. &enyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.

' % %"% %

aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. &en(atatkan perasaan semasa dan selepas melakukan aktiviti kelajuan. &elabelkan otot)otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelajuan.

Aras

; 13~2# 7eb

PJ ,. KEMAHIRAN

1. Per8a!nan 0%Ba(8!n.)n (i) %emahiran asas badminton! &emegang raket /ervis (ii) spek $ aspek %eselamatan

&urid dapat ! Aras 1 &enyatakan aspek) aspek keselamatan dalam permainan badminton. &elakukan kemahiran asas dalam permainan badminton. Aras , &engenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Aras &enyatakan sekurang)kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan. &enyatakan otot) otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut.

"C" %' '& %"%%

&elakukan kemahiran asas dalam permainan badminton se(ara berpasukan. &enyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan badminton. &embin(angkan aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan permainan badminton. &enjelaskan kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan. &enamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran permainan badminton. &eran(ang aktiviti latih tubi kemahiran asas permainan badminton dalam kumpulan. CADANGAN AKTIVITI

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

; 13~2# 7eb

PK -. KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

-. Per.)$)ngan Ce8as 'ertolongan (emas adalah bantuan a*al yang diberikan kepada mangsa sebelum mendapat ra*atan selanjutnya daripada doktor. (a) "antuan a*al ke(ederaan ringan! (i) 6uka ke(il (ii) 'atah (iii).erseliuh (iv)6ebam (v)&ele(ur

Murid dapat : Aras 1 &engenal pasti jenis)jenis ke(ederaan ringan. &enerangkan (ara)(ara mera*at ke(ederaan ringan. . Aras , Aras &embuat simulasi (ara melakukan bantuan a*al ke(ederaan ringan &enjelaskan (ara melaksana bantuan a*al bagi ke(ederaan ringan

"C" %"%% ' % %.9

&enunjuk (ara. 'erbin(angan dalam kumpulan ke(il. %ui-. &engisi silang kata.

1 22~2: 7eb

PJ ,. KEMAHIRAN

1. Per8a!nan 0% Ba(8!n.)n (i)%emahiran asas badminton! 'ukulan hadapan (ii) spek $ aspek %eselamatan

&urid dapat ! Aras 1 &enyatakan aspek) aspek keselamatan dalam permainan badminton. &elakukan kemahiran asas dalam permainan badminton. Aras , &engenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

"C" %' '& %"%%

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/

&elakukan kemahiran asas dalam permainan badminton se(ara berpasukan. &enyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan badminton. &embin(angkan aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan permainan badminton. &enjelaskan kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan. . CADANGAN AKTIVITI

STRATEGI

1# 2$3 &a(

PJ ,. KEMAHIRAN

1. Per8a!nan 0% Ba(8!n.)n (i)%emahiran asas badminton! 'ukulan hadapan (ii) spek $ aspek %eselamatan

&urid dapat ! Aras 1 &enyatakan aspek) aspek keselamatan dalam permainan badminton. &elakukan kemahiran asas dalam permainan badminton. Aras , &engenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

"C" %' '& %"%%

&elakukan kemahiran asas dalam permainan badminton se(ara berpasukan. &enyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan badminton. &embin(angkan aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan permainan badminton. &enjelaskan kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan. . &enyediakan folio berkaitan makanan. 'erbin(angan tentang pengambilan makanan yang tidak seimbang. &endengar (eramah tentang makanan seimbang.

PK ,. GA4A HIDUP SIHAT

1.

Pe8a#anan malan pemakanan yang sihat dapat mengekalkan kesihatan yang optimum. malan pemakanan yang sihat! (i) Jenis makanan

&urid dapat ! Aras 1 &enamakan makanan dan jenisnya. &enyatakan kesan negatif akibat mengambil makanan tidak seimbang.

"C" %"%% 4C. ' %

Aras , &embe-akan makanan yang tinggi kandungan lemak, gula dan garam.

MINGGU

TUNJANG PJ ,. KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Per8a!nan 0% Ba(8!n.)n (i) %emahiran asas badminton! 'ukulan kilas 'ukulan lob Smesy (ii) spek $ aspek %eselamatan

HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras 1 &enyatakan aspek) aspek keselamatan dalam permainan badminton. &elakukan kemahiran asas dalam permainan badminton. &engenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. &enyatakan sekurang)kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan. &enyatakan otot) otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut.

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI &elakukan kemahiran asas dalam permainan badminton se(ara berpasukan. &enyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan badminton. &embin(angkan aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan permainan badminton. &enjelaskan kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan. &enamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran permainan badminton. &eran(ang aktiviti latih tubi kemahiran asas permainan badminton dalam kumpulan.

11 1~12 &a(

"C" %' '& %"%%

Aras ,

Aras

12 13 ~ 2# &a(

UJIAN BULANAN 5 19 : ,7 Mac % : ULANGKAJI KEMAHIRAN LEPAS :

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA ( 21 ~ 29 MAC


CADANGAN/ STRATEGI "C" %"%% '& ' % %'

MINGGU

TUNJANG PJ ,. KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK ,. 1$a'raga a% Pa(ang (i) 6ompat tinggi! 8aya pelana (ii) spek $ aspek %eselamatan

HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras 1 &elakukan kemahiran lompat tinggi dengan betul dan selamat. &enyatakan undang)undang dan peraturan asas dalam a(ara lompat tinggi. Aras , &enyatakan fasa)fasa a(ara lompat tinggi. Aras &enyatakan sekurang) kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan. &engenal pasti otot utama yang digunakan dalam a(ara lompat tinggi.

CADANGAN AKTIVITI &elakukan kemahiran lompat tinggi dengan betul dan selamat se(ara individu. &enyenaraikan undang) undang dan peraturan asas dalam a(ara lompat tinggi. &embin(angkan aspek) aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam a(ara lompat tinggi. &enyediakan folio individu berkaitan dengan a(ara lompat tinggi. &enjelaskan kesalahan) kesalahan biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan.

12 2# &a( ~ 2 pril

PK ,. GA4A HIDUP SIHAT

1. Pe8a#anan malan pemakanan yang sihat dapat mengekalkan kesihatan yang optimum. malan pemakanan yang sihat! (ii) &akanan seimbang

&urid dapat ! Aras 1 &enamakan makanan dan jenisnya. &enyatakan kesan negatif akibat mengambil makanan tidak seimbang.

"C" %"%% %' ' %

&enyediakan folio berkaitan makanan. 'erbin(angan tentang pengambilan makanan yang tidak seimbang. &endengar (eramah tentang makanan seimbang.

Aras , &embe-akan makanan yang

tinggi kandungan lemak, gula dan garam. Aras &en(adangkan satu hidangan makanan seimbang. MINGGU TUNJANG PJ ,. KEMAHIRAN ,. 1$a'raga a% Pa(ang (i) 6ompat tinggi! 8aya fosbury 7asa)fasa lompat tinggi! 6ari landas (ii) spek $ aspek %eselamatan KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras 1 &enyatakan aspek)aspek keselamatan semasa melakukan a(ara lompat tinggi. &elakukan kemahiran lompat tinggi dengan betul dan selamat. &enyatakan undang)undang dan peraturan asas dalam a(ara lompat tinggi. Aras , &enyatakan fasa)fasa a(ara lompat tinggi. Aras &enyatakan sekurang) kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan. &engenal pasti otot utama yang digunakan dalam a(ara lompat tinggi. CADANGAN/ STRATEGI "C" %"%% '& ' % %' CADANGAN AKTIVITI &elakukan kemahiran lompat tinggi dengan betul dan selamat se(ara individu. &enyenaraikan undang) undang dan peraturan asas dalam a(ara lompat tinggi. &embin(angkan aspek) aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam a(ara lompat tinggi. &enyediakan folio individu berkaitan dengan a(ara lompat tinggi. &enjelaskan kesalahan) kesalahan biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan.

15 3 ~ 1# pril

MINGGU 15 1-:1; A3r!$

TUNJANG PJ ,. KEMAHIRAN ,. 1$a'raga a%

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras 1 &elakukan kemahiran lompat tinggi dengan betul dan selamat. &enyatakan undang)undang dan peraturan asas dalam a(ara lompat tinggi. Aras , &enyatakan fasa)fasa a(ara lompat tinggi. Aras &enyatakan sekurang) kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan.

CADANGAN/ STRATEGI "C" %"%% '& ' % %'

CADANGAN AKTIVITI

Pa(ang (i)7asa)fasa lompat tinggi! 6onjakan (ii) spek $ aspek %eselamatan

&elakukan kemahiran lompat tinggi dengan betul dan selamat se(ara individu. &enyenaraikan undang) undang dan peraturan asas dalam a(ara lompat tinggi. &embin(angkan aspek) aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam a(ara lompat tinggi. &enyediakan folio individu berkaitan dengan a(ara lompat tinggi. &enjelaskan kesalahan) kesalahan biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. &enyediakan folio berkaitan makanan.

PK ,. GA4A HIDUP SIHAT

1. Pe8a#anan malan pemakanan yang sihat dapat mengekalkan kesihatan yang optimum. malan pemakanan yang sihat! 'ilihan makanan! (iii) 'ilihan makanan

Murid dapat : Aras 1 &enamakan makanan dan jenisnya. &enyatakan kesan negatif akibat mengambil makanan tidak seimbang.

"C" %"%% 4C. ' %

'erbin(angan tentang pengambilan &akanan yang tidak seimbang. &endengar (eramah tentang makanan seimbang.

Aras , &embe-akan makanan yang tinggi kandungan lemak,

gula dan garam. Aras &en(adangkan satu hidangan makanan seimbang. CADANGAN/ STRATEGI "C" %"%% '& ' % %'

MINGGU 19 ,7:,< A3r!$

TUNJANG PJ ,. KEMAHIRAN ,. a%

KEMAHIRAN/TAJUK 1$a'raga Pa(ang (i) 7asa)fasa lompat tinggi! 6ayangan &endarat (ii) <ndang)undang dan peraturan a(ara lompat tinggi (iii) spek)aspek keselamatan

HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras 1 &enyatakan aspek)aspek keselamatan semasa melakukan a(ara lompat tinggi. &elakukan kemahiran lompat tinggi dengan betul dan selamat. Aras , &enyatakan fasa)fasa a(ara lompat tinggi. Aras &engenal pasti otot utama yang digunakan dalam a(ara lompat tinggi.

CADANGAN AKTIVITI &elakukan kemahiran lompat tinggi dengan betul dan selamat se(ara individu. &enyenaraikan undang) undang dan peraturan asas dalam a(ara lompat tinggi. &embin(angkan aspek) aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam a(ara lompat tinggi.

PK -. KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

1. Kese$a8a.an %emalangan boleh berlaku di tempat a*am, jalan raya dan air. %emalangan boleh dielakkan dengan mengetahui tempat)tempat berbahaya, tanda keselamatan dan langkah)langkah keselamatan. %ebakaran boleh dielakkan dengan mengetahui (ara pen(egahan. (a) %eselamatan di rumah, sekolah dan tempat permainan (i) "ahaya (ii) 6angkah keselamatan

&urid dapat ! Aras 1 "er(erita tentang pentingnya menjaga keselamatan di rumah, sekolah dan tempat permainan. Aras , &en(eritakan pun(a kebakaran dan (ara men(egahnya. Aras &enulis karangan pendek

"C" %"%% %' 4C.

'erbin(angan dalam kumpulan ke(il. &enyediakan folio murid berkaitan keselamatan. &enulis karangan. "er(erita. %ui-. &enjemput pen(eramah dari agensi luar.

(b) %eselamatan di jalan raya (i) .anda keselamatan (ii) 'eraturan

tentang kemalangan di rumah, sekolah atau tempat permainan atau jalanraya dan air yang pernah dilihat atau dialami oleh murid sendiri.

MINGGU 1; ,; A3r : 1 Me!

TUNJANG PJ ,. KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK -. Pen(!(!#an Pergera#an a% G!8nas.!# Ira8a 8imnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang berkoordinasi serta estetik. (i) .ema 'ergerakan! 'ergerakan 5 ) 8erak edar dan pusing badan (ii) spek $ aspek %eselamatan

HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras 1 &enyatakan aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. &elakukan kemahiran gimnastik irama mengikut tema dengan betul dan selamat. Aras , &enyatakan sekurang) kurangnya tiga kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan. Aras &ereka (ipta rangkaian pergerakan menggunakan tema gerak edar, dan pusing badan. &enyatakan otot utama yang digunakan dalam a(ara gimnastik irama.

CADANGAN/ STRATEGI %"%% '& %' %./

CADANGAN AKTIVITI &elakukan kemahiran gimnastik irama se(ara individu dan kumpulan. &embin(angkan aspek) aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. &enjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. &enamakan tiga otot utama yang digunakan dalam a(ara gimnastik irama. &enunjuk (ara rangkaian pergerakan dalam gimnastik irama dengan menggunakan mu-ik, alatan atau tanpa alatan.

CUTI HARI PEKERJA : 1 MEI ,71<

MINGGU 1= <:= Me!

TUNJANG PJ ,. KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK -. Pen(!(!#an Pergera#an a% G!8nas.!# Ira8a 8imnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang berkoordinasi serta estetik. (i) .ema 'ergerakan! 'ergerakan 0 ) 'usingan badan (ii) spek $ aspek %eselamatan

HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras , &enyatakan sekurang) kurangnya tiga kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan. Aras &ereka (ipta rangkaian pergerakan menggunakan tema gerak edar, dan pusing badan.

CADANGAN/ STRATEGI %"%% '& 4C. %./

CADANGAN AKTIVITI &elakukan kemahiran gimnastik irama se(ara individu dan kumpulan. &enjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. &enamakan tiga otot utama yang digunakan dalam a(ara gimnastik irama. &enunjuk (ara rangkaian pergerakan dalam gimnastik irama dengan menggunakan mu-ik, alatan atau tanpa alatan.

PK -. KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

1. Kese$a8a.an %emalangan boleh berlaku di tempat a*am, jalan raya dan air. %emalangan boleh dielakkan dengan mengetahui tempat)tempat berbahaya, tanda keselamatan dan langkah)langkah keselamatan. %ebakaran boleh dielakkan dengan mengetahui (ara pen(egahan. (() %eselamatan api (i) 'un(a kebakaran (ii) Cara men(egah (d) %eselamatan air (i) %a*asan berair (ii) "anjir (iii) 6angkah keselamatan

&urid dapat ! Aras 1 &enyenaraikan langkah keselamatan di rumah, sekolah dan dan tempat permainan. Aras , &enghuraikan langkah) langkah keselamatan semasa berada di ka*asan berair dan ketika banjir. Aras &enulis karangan pendek tentang kemalangan di rumah, sekolah atau tempat permainan atau jalanraya dan air yang pernah dilihat atau dialami oleh murid sendiri.

"C" %"% % %' 4C.

'erbin(angan dalam kumpulan ke(il. &enyediakan folio murid berkaitan keselamatan. &enulis karangan. "er(erita. %ui-. &enjemput pen(eramah dari agensi luar.

MINGGU 16 11:15 Me!

TUNJANG PJ 1. KECERGASAN

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Kecergasan !"!#a$ !% K+asa %uasa bermaksud kebolehan melakukan suatu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. (i) Cadangan ktiviti! 6onjak dan merejam bola. (ii) spek $ aspek %eselamatan

HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras 1 &enyatakan aspek)aspek kesalamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. Aras , &enyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kuasa. Aras &enyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa.

CADANGAN/ STRATEGI %' %"%% "C"

CADANGAN AKTIVITI &elakukan aktiviti kuasa se(ara individu. &embin(angkan aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. &elabelkan otot)otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti kuasa.

PK -. KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

,. Pen&a#!. Ber2ang#!. 'enyakit boleh berjangkit melalui agen pemba*a penyakit berjangkit a) 'enyakit berjangkit dan agen pemba*a penyakit berjangkit! %epialu Campak =ubella Ca(ar "eguk

&urid dapat! Aras 1 &enyatakan jenis penyakit berjangkit mengikut (ara jangkitan. Aras , &enjelaskan (ara)(ara men(egah penyakit berjangkit Aras &enyenaraikan jenis imunisasi di peringkat kanak)kanak.

"C" %"%% ' % 4C.

&enyediakan folio murid berkaitan penyakit berjangkit. 'erbin(angan dalam kumpulan ke(il. &embuat brosur tentang penyakit. &elukis poster. &enjemput pen(eramah dari agensi luar.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

,7 1=: ,, Me!

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN : ULANGKAJI KEMAHIRAN LEPAS :

,1 ,5:,; Me!

PJ 1. KECERGASAN

1. Kecergasan !"!#a$ >% Ke#+a.an %ekuatan bermaksud kemampuan maksimum seseorang itu untuk mengatasi sebarang rintangan fi-ikal. (i) Cadangan ktiviti! .olak bahu berpasangan. 6ambung dan sambut bola segar pelbagai arah. (ii) spek $ aspek %eselamatan

&urid dapat ! Aras 1 &enyatakan aspek) aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan. &elakukan aktiviti kekuatan dengan betul dan selamat. Aras ,

%' %"%% %./

Aras

&enyatakan perasaan semasa melakukan aktviti kekuatan.

&elakukan aktiviti kekuatan otot se(ara individu dan berpasangan. &embin(angkan aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot. &enamakan tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti kekuatan.

PJ 1. KECERGASAN

1. Kecergsan !"!#a$ g% Masa T!n(a# Ba$as &asa tindak balas bermaksud masa yang diambil oleh seseorang untuk bertindak setelah menerima rangsangan untuk berbuat demikian. (i) Cadangan ktiviti! .ampar lutut berpasangan 'ijak kasut (ii) spek $ aspek %eselamatan

&enyatakan tiga otot besar yang terlibat semasa melakukan aktiviti kekuatan. &urid dapat ! Aras 1 &enyatakan aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti masa tindak balas. &elakukan akitiviti masa tindak balas dengan betul dan selamat. Aras , &enyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti masa tindak balas.

%' %"%% '&

&elakukan aktiviti masa tindak balas se(ara berpasangan. &embin(angkan aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti masa tindak balas. &elabelkan otot)otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti masa tindak balas.

C!"# S$%&$'( I)*(+ M#,*(- ~ 2. M$# 2014-01-15 C!"# P$*)$,/0(1(' P$'22(0 P$*"(%( ~ 23 M$# - 14 J!' 2014
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ STRATEGI CADANGAN AKTIVITI

,, 15:16 J+n

PJ ,. KEMAHIRAN

,. Per8a!nan c% Rag0! Sen.+' (i)%emahiran ragbi sentuh! &enangkap &enggele(ek &engelak &enghadang (ii) spek $ aspek %eselamatan

&urid dapat ! Aras 1 &enyatakan aspek) aspek keselamatan dalam permainan ragbi sentuh. &elakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi sentuh. &engenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. &enyatakan sekurang)kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan. &enyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut.

%"%% "C" '& ' % %'

Aras ,

Aras

&elakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi sentuh se(ara berpasukan. &enyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan ragbi sentuh. &embin(angkan aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan permainan ragbi sentuh. &enjelaskan kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan. &enamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran permainan ragbi sentuh. &eran(ang aktiviti latih tubi kemahiran asas permainan ragbi sentuh.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/

CADANGAN AKTIVITI

STRATEGI ,,,:,9 J+n PJ ,. KEMAHIRAN ,. Per8a!nan c% Rag0! Sen.+' (i) %emahiran ragbi sentuh! &enyentuh (ii) spek $ aspek %eselamatan &urid dapat ! Aras 1 &elakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi sentuh. Aras , &engenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Aras &enyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut %"%% "C" '& ' % %' &elakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi sentuh se(ara berpasukan. &embin(angkan aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan permainan ragbi sentuh. &enjelaskan kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan. &enamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran permainan ragbi sentuh.

PK 1.KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

,. Perasaan 6uahan isi hati seseorang dapat dikesan melalui perlakuannya. &emahami perasaan sendiri mengikut situasi dan (ara mengatasinya! setelah membantu keluarga apabila menempuhi kegagalan

&urid dapat! Aras 1 &eluahkan perasaan ketika menghadapi pelbagai situasi. Aras , &emahami perasaan (empati) rakan yang menghadapi pelbagai situasi.

%"%% %'/ "C" ' %

"erbin(ang dalam kumpulan ke(il. "er(erita dengan rakan. "erlakon atau main peranan.

Aras &embantu rakan yang menghadapi situasi malang.

CUTI PERISTI?A 1 : SEMPENA KEJ4HANAN PADANG DAN BALAPAN SKSPK ~ 25 JUN 2014 ~

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/

CADANGAN AKTIVITI

STRATEGI ,< ,6 J+n :J+$a! PJ 1. KECERGASAN 1. Kecergasan !"!#a$ c% I80angan 4mbangan bermaksud kebolehan seseorang mengekalkan posisi badannya ketika dia berada dalam keadaan tetap ataupun semasa melakukan sesuatu aktiviti. (i) Cadangan ktiviti! 4mbangan skala sisi 4mbangan skala >?@ (ii) spek $ aspek %eselamatan &urid dapat ! Aras 1 &enyatakan aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti imbangan. &elakukan aktiviti imbangan dengan betul dan selamat. Aras , &enyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti imbangan. Aras &engenal pasti otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti imbangan. %' %"%% '& &elakukan aktiviti imbangan se(ara individu dan kumpulan. &elabelkan otot)otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti imbangan. &elakukan aktiviti ketangkasan se(ara individu dan berpasangan. &enyebut aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan.

PK 1.KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

-. Ke#e$+argaan %eremajaan adalah peringkat umur antara alam kanak)kanak dengan alam de*asa. =emaja perlu diberi bimbingan dan bersedia melalui alam ini. %eremajaan. (i) 'erubahan fi-ikal! %etinggian /uara 'aras rupa

Murid dapat : Aras 1 &enjelaskan perubahan fi-ikal dan perasaan ketika di peringkat remaja. Aras , &engenal pasti masalah yang sering dialami oleh remaja. &engenal pasti peranan remaja dalam keluarga. Aras &embin(angkan peranan remaja dalam masyarakat.

"C" %"%% %./ 4C. ' %

%ui- berkaitan keremajaan. 'erbin(angan tentang perubahan fi-ikal, 'erubahan perasaan dan peranan remaja. "erlakon mengenai masalah remaja dan penyelesaiannya.

CUTI SEMPENA A6AL RAMADHAN 29 JUN 2014 ~ 1 RAMADHAN 1435

MINGGU ,5 9:17 J+$a!

TUNJANG PJ ,. KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Per8a!nan a% S)>0)$ (i) %emahiran asas sofbol! &enangkap &embaling (ii) spek $ aspek %eselamatan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

&urid dapat ! Aras 1 &elakukan kemahiran asas permainan sofbol dengan betul dan selamat. Aras , &engenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. PJ ,. KEMAHIRAN 1. Per8a!nan a% S)>0)$ (i) %emahiran asas sofbol! &emadang &emukul &enampan (ii) spek $ aspek %eselamatan Aras &enyatakan sekurang) kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan. "C" %' '& %./

&elakukan kemahiran asas dalam permainan sofbol se(ara berpasukan. &enyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan sofbol. &embin(angkan aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sofbol. &enjelaskan kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan. &enamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran permainan sofbol. &eran(ang aktiviti latih tubi kemahiran asas permainan sofbol dalam kumpulan.

MINGGU ,9 1-:1; J+$a!

TUNJANG PJ ,. KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Per8a!nan a% S)>0)$ (i) %emahiran asas sofbol! Pitching 6arian antara tapak (ii) spek $ aspek %eselamatan

HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras 1 &elakukan kemahiran asas permainan sofbol dengan betul dan selamat. Aras , &engenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Aras &enyatakan sekurang) kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan. &enyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut

CADANGAN/ STRATEGI "C" %' '& %./

CADANGAN AKTIVITI &elakukan kemahiran asas dalam permainan sofbol se(ara berpasukan. &enyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan sofbol. &embin(angkan aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sofbol. &enjelaskan kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan. &enamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran permainan sofbol. &eran(ang aktiviti latih tubi kemahiran asas permainan sofbol dalam kumpulan.

,; ,7:,< J+$a!

UJIAN BULANAN 5 ,, : ,< J+$a! % : ULANGKAJI KEMAHIRAN LEPAS :

MINGGU

TUNJANG PJ 1. KECERGASAN

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Kecergasan !"!#a$ >% Ke#+a.an %ekuatan bermaksud kemampuan maksimum seseorang itu untuk mengatasi sebarang rintangan fi-ikal. (i) Cadangan ktiviti! "ergayut pada palang. (ii) spek) spek %eselamatan!

HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras 1 &enyatakan aspek) aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan. &elakukan aktiviti kekuatan dengan betul dan selamat. &enyatakan perasaan semasa melakukan aktviti kekuatan.

CADANGAN/ STRATEGI %' %"%% %./

CADANGAN AKTIVITI &elakukan aktiviti kekuatan otot se(ara individu dan berpasangan. &embin(angkan aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot. &enamakan tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti kekuatan.

,= ,; : -1 J+$

Aras ,

Aras

&enyatakan tiga otot besar yang terlibat semasa melakukan aktiviti kekuatan. %"%% %./ "C" ' % "erbin(ang dalam kumpulan ke(il. "er(erita dengan rakan. "erlakon atau main peranan.

PK 1. KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

-.

Perasaan

6uahan isi hati seseorang dapat dikesan melalui perlakuannya. &emahami perasaan sendiri mengikut situasi dan (ara mengatasinya! kehilangan orang yang disayangi apabila menghadapi kesusahan tidak diterima oleh rakan sebaya

&urid dapat! Aras 1 &eluahkan perasaan ketika menghadapi pelbagai situasi. Aras , &emahami perasaan (empati) rakan yang menghadapi pelbagai situasi. Aras &embantu rakan yang menghadapi situasi malang.

CUTI SEMPENA HARI RA7A PUASA ~ 8 23 DAN 29 JULAI 2014

MINGGU

TUNJANG PJ ,. KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK -. Pen(!(!#an Pergera#an 0% G!8nas.!# Ar.!s.!# 8imnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. /trategi pengajaran dan pembelajaran adalah se(ara formal dan teran(ang. .eknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. i) 'ola 'ergerakan! 'ola pergerakan 2 ) 8erak edar ii) spek $ aspek %eselamatan

HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras 1 &enyatakan aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik.. Aras , &enyatakan sekurang) kurangnya tiga kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan. Aras &ereka (ipta rangkaian pergerakan menggunakan pola pergerakan gerak edar dan putaran. .

CADANGAN/ STRATEGI %"%% '& %' %./

CADANGAN AKTIVITI &elakukan kemahiran gimnastik artistik se(ara individu dan kumpulan. &embin(angkan aspek) aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. &enunjuk (ara rangkaian pergerakan yang menggabungkan aktiviti yang berlainan dalam pola yang sama atau berlainan.

,6 -:; 1g)s PJ

,6 -:; 1g)s PK

PK 1.KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

-. Ke#e$+argaan %eremajaan adalah peringkat umur antara alam kanak)kanak dengan alam de*asa. =emaja perlu diberi bimbingan dan bersedia melalui alam ini. %eremajaan

&urid dapat ! Aras 1 &enjelaskan perubahan fi-ikal dan perasaan ketika di peringkat remaja.

"C" %"%% %' %./ ' %

%ui- berkaitan keremajaan. 'erbin(angan tentang perubahan fi-ikal, 'erubahan perasaan dan peranan remaja. "erlakon mengenai masalah remaja dan penyelesaiannya.

Aras , (ii) 'erubahan perasaan! &en(ari identiti diri &ementingkan rakan /entiasa bimbang paras muka Amosi tidak stabil &engenal pasti masalah yang sering dialami oleh remaja. &engenal pasti peranan remaja dalam keluarga.

Aras &embin(angkan peranan remaja dalam masyarakat

MINGGU -7 17:1< 1g)s

TUNJANG PJ 1. KECERGASAN

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Kecergasan !"!#a$ >% Ke#+a.an %ekuatan bermaksud kemampuan maksimum seseorang itu untuk mengatasi sebarang rintangan fi-ikal.

HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras ,

CADANGAN/ STRATEGI %' %"%% %./

CADANGAN AKTIVITI &elakukan aktiviti kekuatan otot se(ara individu dan berpasangan.

&enyatakan perasaan semasa melakukan aktviti kekuatan.

Aras

&enyatakan tiga otot besar yang terlibat semasa melakukan aktiviti kekuatan.

PK 1. KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

<.

Perasaan

&urid dapat! Aras

6uahan isi hati seseorang dapat dikesan melalui perlakuannya. &emahami perasaan sendiri mengikut situasi dan (ara mengatasinya! kehilangan orang yang disayangi apabila menghadapi kesusahan tidak diterima oleh rakan sebaya

&embantu rakan yang menghadapi situasi malang.

%"%% %./ "C" ' %

"erbin(ang dalam kumpulan ke(il. "er(erita dengan rakan. "erlakon atau main peranan.

MINGGU -1 1;:,1 1g)s

TUNJANG PJ 1. KECERGASAN

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Kecergasan !"!#a$ c% I80angan (i) Cadangan ktiviti! 4mbangan skala sisi 4mbangan skala >?@ (ii) spek $ aspek %eselamatan

HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras , &enyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti imbangan. Aras &engenal pasti otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti imbangan. &urid dapat !

CADANGAN/ STRATEGI %' %"%% '&

CADANGAN AKTIVITI &elakukan aktiviti imbangan se(ara individu dan kumpulan. &elabelkan otot)otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti imbangan.

-, ,<:,= 1g)s PJ

PJ ,. KEMAHIRAN

-. Pen(!(!#an Pergera#an 0% G!8nas.!# Ar.!s.!# (i) 'ola 'ergerakan! 'ola pergerakan 5 ) 'utaran (ii) spek $ aspek %eselamatan

Aras 1 &elakukan kemahiran gimnastik artistik mengikut pola pergerakan dengan betul dan selamat. Aras , &enyatakan sekurang) kurangnya tiga kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan. Aras &ereka (ipta rangkaian pergerakan menggunakan pola pergerakan gerak edar dan putaran.

%"%% '& %' %./

&elakukan kemahiran gimnastik artistik se(ara individu dan kumpulan. &enunjuk (ara rangkaian pergerakan yang menggabungkan aktiviti yang berlainan dalam pola yang sama atau berlainan. &enjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. &enamakan tiga otot utama yang digunakan dalam a(ara gimnastik artistik.

MINGGU -, ,<:,= 1g)s PK

TUNJANG PK 1.KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

KEMAHIRAN/TAJUK -. Ke#e$+argaan (iii) 'eranan remaja! &enyertai aktiviti keluarga &enyertai aktiviti masyarakat &ematuhi norma masyarakat

HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras 1 &enjelaskan perubahan fi-ikal dan perasaan ketika di peringkat remaja.

CADANGAN/ STRATEGI "C" %"%% ' % 4C. %./

CADANGAN AKTIVITI %ui- berkaitan keremajaan. 'erbin(angan tentang perubahan fi-ikal, 'erubahan perasaan dan peranan remaja. "erlakon mengenai masalah remaja dan penyelesaiannya.

Aras , &engenal pasti masalah yang sering dialami oleh remaja. &engenal pasti peranan remaja dalam keluarga HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras , &enjelaskan dengan (ontoh konsep ke(ergasan berasaskan kesihatan. &enjelaskan dengan (ontoh konsep ke(ergasan berasaskan kemahiran. Aras &embanding dan membe-akan antara konsep ke(ergasan berasaskan kesihatan dan konsep ke(ergasan berasaskan kemahiran. CADANGAN/ STRATEGI "C" %"%% ' % %.9 CADANGAN AKTIVITI &embin(angkan konsep ke(ergasan berasaskan kesihatan dan konsep ke(ergasan dan konsep ke(ergasan berasaskan kemahiran.

MINGGU --11g)s:< Se3.

TUNJANG PJ 1. KECERGASAN

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Kecergasan !"!#a$ 2% K)nse3@De>!n!s!@Pr!ns!3 A Kae(a' La.!'an (i) %onsep ke(ergasan fi-ikal dan kesihatan menyeluruh berasaskan! (ii) spek $ aspek %eselamatan

PK ,. GA4A HIDUP SIHAT

,. Pen&a$a'g+naan Ba'an 'engambilan rokok, alkohol, bahan hidu dan dadah boleh dielakkan melalui kekuatan diri dengan mengatakan B.4D %B %emahiran menyatakan >tidak@ kepada (i) =okok (ii) lkohol

&urid dapat ! Aras 1 &enyatakan kesan buruk merokok, alkohol, bahan hidu dan pengambilan dadah. Aras , &enyatakan (ara)(ara mengelak diri daripada dipengaruhi oleh orang lain.

"C" %"%% 4C. ' %

6akonan. &engisi teka silang kata. 'erbahasan tentang kesan 'engambilan dadah. 'erbin(angan tentang kesan buruk akibat merokok, alkohol dan bahan hidu. &embuat pameran tentang kesan buruk &erokok.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

CUTI SEMPENA HARI KEBANGSAAN KE 5. 8 31 4G4S 2014


-< ; : 11 Se3.

UJIAN PENILAIAN SEK1LAH RENDAH ,71<

CUTI PERSEK4LAHAN PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 12 ~ 20 SEPTEMBER 2014


MINGGU -5 ,1:,5 Se3. TUNJANG PJ ,. KEMAHIRAN <. Re#reas! =ekreasi bermaksud aktiviti teran(ang untuk memenuhi masa lapang untuk tujuan bukan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras 1 &enyatakan aspek)aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti rekreasi. CADANGAN/ STRATEGI %"%% "C" %./ %.9 CADANGAN AKTIVITI &enyediakan folio individu berkaitan dengan (ara menggunakan kompas untuk men(ari bearing dan titik ka*alan. &embin(angkan aspek)

(i) Cadangan ktiviti! >Crienteering@ ) maksud >orienteering@ ) mengenal kompas ) memba(a bearing ) men(ari titik ka*alan (ii) spek $ aspek %eselamatan

&enyatakan maksud orienteering.

Aras , &enjelaskan (ara menggunakan kompas untuk men(ari bearing dan titik ka*alan. Aras &engaplikasikan kemahiran penggunaan kompas dalam aktiviti orienteering.

aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan aktiviti orienteering. &elakukan aktiviti orienteering bersama guru.

-5 ,1:,5 Se3. PK ,. GA4A HIDUP SIHAT ,. Pen&a$a'g+naan Ba'an 'engambilan rokok, alkohol, bahan hidu dan dadah boleh dielakkan memalui kekuatan diri dengan mengatakan B.4D %B %emahiran menyatakan >tidak@ kepada (iii) Dadah (iv) "ahan hidu &urid dapat ! Aras 1 &enyatakan kesan buruk merokok, alkohol, bahan hidu dan pengambilan dadah. Aras , &enyatakan (ara)(ara mengelak diri daripada dipengaruhi oleh orang lain. Aras &enjelaskan (ara)(ara menasihatkan rakan daripada terpengaruh dengan rokok, alkohol, bahan hidu dan pengaruh dadah. "C" %"%% 4C. ' % 6akonan. &engisi teka silang kata. 'erbahasan tentang kesan 'engambilan dadah. 'erbin(angan tentang kesan buruk akibat merokok, alkohol dan bahan hidu. &embuat pameran tentang kesan buruk &erokok.

HARI KEUSAHA6ANAN SKSPK 2014 ~ 25 SEPTEMBER 2014 MINGGU -9 ,= Se3. : TUNJANG PJ -. KESUKANAN KEMAHIRAN/TAJUK 1.Kese$a8a.an a% %eselamatan semasa beraktiviti! HASIL PEMBELAJARAN &urid dapat ! Aras 1 &enyatakan alatan sukan dan CADANGAN/ STRATEGI "C" %"%% %' CADANGAN AKTIVITI &enamakan sekurang) kurangnya empat jenis alatan di padang dan

, 1#.

%eselamatan dalam sukan bermaksud suatu keadaan yang membolehkan kita melibatkan diri dalam sukan dan permainan tanpa menimbulkan implikasi buruk . (i) latan 'adang "alapan (ii) 'eraturan)peraturan betul dan selamat menggunakan alatan padang dan balapan. (iii) spek $ aspek %eselamatan

permainan yang selamat digunakan di padang, gelanggang dan de*an. Aras , &engenal pasti alatan padang dan balapan yang selamat digunakan semasa sukan dan permainan. &enjelaskan langkah)langkah keselamatan semasa menggunakan alatan padang dan balapan. Aras &en(adangkan peraturan semasa menggunakan alatan sukan dan permainan. &urid dapat! Aras 1 &enyatakan jenis penyakit berjangkit mengikut (ara jangkitan. &enyatakan agen pemba*a penyakit berjangkit.

4C.

balapan yang boleh membahayakan. &embin(angkan langkah) langkah keselamatan dan peraturan yang betul semasa menggunakan alatan padang dan balapan. &embin(angkan langkah) langkah meningkatkan disiplin dalam latihan sukan dan permainan.

PK 1. KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

,. Pen&a#!. 0er2ang#!. 'enyakit boleh berjangkit melalui agen pemba*a penyakit berjangkit (a) Cara merebak <dara ir /entuhan gen pemba*a Cara men(egah 4munisasi singkan pesakit &enjaga kebersihan makanan &enjaga kebersihan alat kebersihan diri dan pakaian

"C" %"%% ' % 4C.

&enyediakan folio murid berkaitan penyakit berjangkit. 'erbin(angan dalam kumpulan ke(il. &embuat brosur tentang penyakit. &elukis poster. &enjemput pen(eramah dari agensi luar.

Aras , Aras &enyenaraikan jenis imunisasi di peringkat kanak)kanak. &enjelaskan (ara)(ara men(egah penyakit berjangkit

(b)

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

-; 5:6 1#.

PJ -. KESUKANAN

,. Peng+r+san a ) 'engurusan diri dari segi! &akanan bervitamin semasa latihan dan bersukan. b) 'engurusan alatan sukan dan permainan! /usunan dan pengelasan (i) spek $ aspek %eselamatan

&urid dapat ! Aras 1 &enyatakan jenis)jenis vitamin yang diperlukan semasa latihan dan bersukan. &enyatakan (ara susunan dan pengelasan alatan sukan dan permainan. Aras , &enjelaskan kepentingan makanan bervitamin dalam sukan dan permainan. Aras &embin(ang tentang kepentingan vitamin bagi aktiviti sukan.

"C" %"%% %' 4C.

&enyenaraikan jenis)jenis makanan bervitamin. &enyusun dan mengelaskan alatan sukan dan permainan. &enyediakan folio individu berkaitan dengan makanan bervitamin semasa latihan dan bersukan. &embin(angkan kepentingan menyusun dan mengelaskan alatan sukan dan permainan.

PJ -. KESUKANAN

-. Is+ Pen(!(!#an Jas8an! Dan S+#an &urid dapat ! (a) %esan pengambilan dadah dalam sukan dan permainan. (b) 'enyalahgunaan dadah dalam sukan dan permainan. Aras 1 &enyatakan kesan pengambilan dadah dalam sukan dan permainan. Aras , &embin(ang isu salah guna dadah dalam sukan dan permainan. Aras &embuat penilaian tentang isu salah guna dadah dalam sukan dan permainan.

"C" 4C. %"%% ' %

&embin(angkan kesan pengambilan dadah dalam sukan dan permainan. &embin(angkan isu)isu pesalah guna dadah dalam sukan dan permainan. &enyediakan folio individu berkaitan dengan penyalahgunaan dadah dalam sukan dan permainan. &elayari lama *eb berkaitan dengan isu penyalahgunaan dadah dalam sukan dan permainan.

CUTI HARI RA7A 9URBAN ~ 5 : 5 4KT4BER CUTI PERISTI6A 3 ~ SEMPENA HARI RA7A 9URBAN . 4KT4BER
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI

STRATEGI -= 1,:19 1#. PJ -. KESUKANAN 5. E.!#a &urid dapat ! Aras 1 &enyatakan perasaan semasa menerima keputusan sesuatu permainan. Aras , &enjelaskan dengan (ontoh faktor)faktor yang mempengaruhi prestasi. Aras &en(adangkan (ara)(ara menga*al perasaan setelah menerima sesuatu keputusan permainan. "C" %"%% ' % 4C. Bercerita tentang perasaan setelah menerima keputusan sesuatu permainan. Membincangkan caracara mengawal perasaan setelah menerima kekalahan dalam permainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan insideninsiden pengaduhan selepas permainan ( dengan tujuan mengambil iktibar )

Atika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksikan sesuatu permainan.

-= 1,:19 1#.

PK -. KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

-. Per.)$)ngan Ce8as 'ertolongan (emas adalah bantuan a*al yang diberikan kepada mangsa sebelum mendapat ra*atan selanjutnya daripada doktor (a) 'erkhidmatan kesihatan dan keselamatan! (i) 'usat %esihatan %e(il (ii) +ospital (iii)'olis (iv) "omba dan penyelamat

&urid dapat ! Aras , &enjelaskan (ara melaksana bantuan a*al bagi ke(ederaan ringan

"C" %&D 4C.

&enunjuk (ara. 'erbin(angan dalam kumpulan ke(il. %ui-. &engisi silang kata.

Aras &embuat simulasi (ara melakukan bantuan a*al ke(ederaan ringan

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

-6 16:,1#.

MINGGU ULANGKAJI
: ULANGKAJI KEMAHIRAN LEPAS :
CUTI A6AL MUHARRAM 25 4KT4BER

HARI DEE;APALI ~ 23 4KT4BER 2014

<7 ,9:-7 1#.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


ULANGKAJI KEMAHIRAN-KEMAHIRAN LEPAS

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

<1 ,:9 N)*

ULANGKAJI KEMAHIRANBKEMAHIRAN LEPAS

<, 6:1-

ULANGKAJI KEMAHIRANBKEMAHIRAN LEPAS

N)*

CUTI PERISTI?A < : SEMPENA HARI ANUGERAH CEMERLANG : 1- N1VEMBER ,71< :

<19:,7 N)*

ULANGKAJI KEMAHIRANBKEMAHIRAN LEPAS