Anda di halaman 1dari 6

Mata Pelajaran Kelas Hari / Tarikh Masa Bidang Pembelajaran Nilai Tajuk Objektif Pembelajaran

Pendidikan Moral 5 Bestari dan 5 Aspirasi Jumaat (3 Januari 2014) 07.10 08.10 Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri 1.1 Kepercayaan kepada Tuhan Patuhi Amalan Jauhi Larangan Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat:. i) Menyenaraikan beberapa amalan dan larangan agama pelbagai penganut. ii) Menyedari kepentingan menjauhi daripada memperkecilkan amalan dan larangan penganut lain. 1. Guru menulis perkataan amalan dan larangan di papan tulis. 2. Guru mengadakan sumbang saran berkenaan perkataan di papan tulis dan meminta murid memberikan contoh mereka sendiri. 3. Murid dikehendaki membaca teks di halaman 1 dan 2. 4. Guru dan murid berbincang tentang pelbagai agama serta amalan dan larangan setiapnya. 5. Murid menyelesaikan jadual yang diberikan di dalam buku tulis. 6. Perbincangan dan refleksi. Murid mengetahui amalan ibadat pelbagai agama. Sumbang saran, perbincangan dan soal jawab Buku teks i) Murid dapat menyenaraikan beberapa amalan dan larangan agama pelbagai penganut. ii) Murid menyedari kepentingan menjauhi daripada memperkecilkan amalan dan larangan penganut lain.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Pengetahuan Sedia Ada Teknik PdP Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P

Refleksi

Mata Pelajaran Kelas Hari / Tarikh Masa Bidang Pembelajaran Nilai Tajuk Objektif Pembelajaran

Pendidikan Moral 5 Bestari dan 5 Aspirasi Selasa (7 Januari 2014) 09.10 10.10 Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri 1.1 Kepercayaan kepada Tuhan Berpuasa Tuntutan Agama Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat:. i) Menceritakan amalan berpuasa beberapa agama. ii) Menyatakan kepentingan amalan berpuasa beberapa agama.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

1. Murid diminta menyanyikan lagu Selamat hari Raya dan bersoal jawab dengan murid tentang amalan berpuasa. 2. Murid dipilih secara rawak untuk membaca teks di halaman 3. 3. Guru menjelaskan dengan lebih lanjut tentang amalan berpuasa penganut beragama Islam. 4. Murid menceritakan amalan berpuasa agama mereka. 5. Latihan pengukuhan dan refleksi. Murid mengetahui amalan dan larangan agama pelbagai penganut. Nyanyian, perbincangan dan soal jawab. Buku teks, seni kata lagu i) Murid dapat menceritakan amalan berpuasa beberapa agama. ii) Murid mampu menyatakan kepentingan amalan berpuasa beberapa agama.

Pengetahuan Sedia Ada Teknik PdP Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P

Refleksi

Mata Pelajaran Kelas Hari / Tarikh Masa Bidang Pembelajaran Nilai Tajuk Objektif Pembelajaran

Pendidikan Moral 5 Bestari dan 5 Aspirasi Rabu (8 Januari 2014) 09.10 10.10 Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri 1.1 Kepercayaan kepada Tuhan Amalan Agama Dalam Perkahwinan Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat:. i) Menceritakan amalan agama dalam perkahwinan penganut pelbagai agama. 1. Guru menunjukkan gambar perkahwinan dan bersoal jawab dengan murid. 2. Murid meneliti gambar perkahwinan yang tertera di halaman buku teks, muka surat 4 dan perlihatkan perbezaan amalan perkahwinan setiap agama. 3. Murid menyiapkan latihan yang diberikan. 4. Perbincangan dan rumusan. Murid menghadiri majlis-majlis perkahwinan yang berlainan agama dan adat. Perbincangan dan soal jawab. Buku teks, gambar perkahwinan mana-mana agama i) Murid dapat menceritakan amalan agama dalam perkahwinan penganut pelbagai agama.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Pengetahuan Sedia Ada Teknik PdP Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P

Refleksi

Kelas Hari / Tarikh Masa Bidang Pembelajaran Nilai Tajuk Objektif Pembelajaran

5 Bestari dan 5 Aspirasi Jumaat (10 Januari 2014) 07.10 08.10 Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri 1.1 Kepercayaan kepada Tuhan Menghormati Rakan Amalan Mulia Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat:. i) Menyatakan amalan mulia yang boleh dicontohi. ii) Menjelaskan cara menghormati amalan dan larangan orang lain. 1. Guru menunjukkan gambar kanak-kanak lepas berkhatan dan bersoal jawab dengan murid. 2. Murid diminta meneliti dialog di halaman 5 dan fahami situasi yang perlukan kerjasama kita untuk menghormati amalan bagi penganut agama lain. 3. Murid dikehendaki menjawab soalan 1 hingga 3. 4. Guru membuat rumusan. Murid telah mengetahui amalan dan larangan agama dalam perkahwinan pelbagai agama. Soal jawab. Buku teks, gambar budak berkhatan i) ii) Murid dapat menyatakan amalan mulia yang boleh dicontohi. Murid boleh menjelaskan cara menghormati amalan dan larangan orang lain.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Pengetahuan Sedia Ada Teknik PdP Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P

Refleksi

Kelas Hari / Tarikh Masa Bidang Pembelajaran Nilai Tajuk Objektif Pembelajaran

5 Bestari dan 5 Aspirasi Rabu (15 Januari 2014) 09.10 10.10 Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri 1.2 Kebersihan Fizikal dan Mental Pilihan yang Bijak Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat:. i) Menyatakan maksud nilai kebersihan fizikal dan mental. ii) Menyenaraikan cara memilih bahan bacaan yang sesuai. iii) Menerangkan kepentingan memilih bahan bacaan yang sesuai. 1. Guru melakukan sumbang saran tentang kepentingan membaca. 2. Murid membaca teks di halaman 6 secara senyap. 3. Perbincagan dengan murid tentang isi kandungan teks. 4. Murid diminta menjawab soalan 1 hingga 3 di dalam buku latihan. 5. Rumusan. Murid mengetahui cara melayari internet. Perbincangan, sumbang saran dan KBKK Buku teks, majalah, surat khabar dan novel. i) ii) iii) Murid dapat menyatakan maksud nilai kebersihan fizikal dan mental. Murid dapat menyenaraikan cara memilih bahan bacaan yang sesuai. Murid dapat menerangkan kepentingan memilih bahan bacaan yang sesuai.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Pengetahuan Sedia Ada Teknik PdP Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P

Refleksi

Kelas Hari / Tarikh Masa Bidang Pembelajaran Nilai Tajuk Objektif Pembelajaran

5 Bestari dan 5 Aspirasi Jumaat (17 Januari 2014) 07.10 08.10 Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri 1.2 Kebersihan Fizikal dan Mental Tindakan yang Positif Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat:. i) Menyatakan tindakan terbaik yang sepatutnya dilakukan bagi mencerminkan kebersihan fizikal dan mental seseorang. 1. Guru melakukan sumbang saran tentang cyber cafe. 2. Murid membaca dialog di halaman 8 secara senyap. 3. Perbincagan dengan murid tentang isi dialog dan tindakan yang wajar dilakukan. 4. Rumusan. Murid mengetahui kepentingan berfikir dahulu sebelum bertindak. Perbincangan, sumbang saran dan KBKK Buku teks 5. Murid dapat menyatakan tindakan terbaik yang sepatutnya dilakukan bagi mencerminkan kebersihan fizikal dan mental seseorang.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Pengetahuan Sedia Ada Teknik PdP Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P

Refleksi