Anda di halaman 1dari 2

Mu 18: Mu bo co kt qu th vic

TRNG I HC Y H NI
VIN O TO YHDP V YTCC

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

BO CO KT QU TH VIC
Knh gi:
- Phng T chc cn b - Trng i hc Y H Ni;
- Lnh o Vin o to YHDP v YTCC;
- Trng phng T chc Hnh chnh Qun tr.
H v tn :...........................................................................................................
Ngy thng nm sinh:..........................................................................................
Chuyn ngnh: ....................................................................................................
Thi gian th vic t ngy././.n ngy././.
n v v v tr th vic: .....................................................................................
I. Cng vic c giao trong qu trnh th vic:
STT

Cng vic c giao

Kt qu

L do khng hon thnh (nu c)

II. T nh gi, kin ngh:............................................................................


.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
H ni, ngy

thng

Ngi th vic

nm

kin ca Ngi gim st trc tip trong qu trnh th vic:


Nhng im lm tt.............................................................................................
.............................................................................................................................
Nhng im cn khc phc..................................................................................
.............................................................................................................................
........, ngy

thng

nm

Ngi gim st
kin ca Trng b phn:
Nhng im lm tt.............................................................................................
.............................................................................................................................
Nhng im cn khc phc..................................................................................
........................................................................................................................................
........, ngy

thng

nm

Trng b phn