Anda di halaman 1dari 13

Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran PJ

Huraian sukatan pelajaran


Penggabungjalinan
Tumpuan seimbang antara akademik, kesihatan, kemahiran fizikal, kestabilan emosi, sosialisasi nilai dan perhubungan positif. Gabungan beberapa kemahiran-kemahiran

Ciri-ciri penggabungjalinan
Kepelbagaian kemahiran Kepelbagaian aktiviti Kemahiran drpd mata pelajaran lain Satu kemahiran fokus dan bbrp kemahiran sampingan Setiap kemahiran mengukuhkan kemahiran antara satu sama lain

Konsep penggabungjalinan
Proses penyampaian beberapa kemahiran dlm sesuatu pelajaran Menggabungkan beberapa kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran Tidak terhad kpd penggabungjalinan kemahiran bahasa dalam satu-satu mata pelajaran sahaja Juga meliputi penggabungjalinan pelbagai kemahiran di antara mata pelajaran. Contohnya, kemahiran dalam Sains digabungjalinkan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani

Tujuan penggabungjalinan
Beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak (ilmu dalam bidang yang berbeza) Menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas lebih menarik dan bermakna Menjadikan suasana pembelajaran lebih berkesan di mana pemahaman murid lebih mendalam Membolehkan sesuatu kemahiran saling memperkukuh antara satu sama lain Boleh mewujudkan pelbagai aktiviti dan melibatkan lebih ramai murid

Cara menggunakan penggabungjalinan


Kemal pasti kemahiran utama dan kemahiran sampingan terlebih dahulu Kemahiran utama harus diberi penekanan Kemahiran sampingan yang dipilih hendaklah telah dikuasai pada satu masa dahulu Strategi penggabungjalinan dirancang berdasarkan objektif pelajaran dan kemampuan murid Kemahiran yang dipilih digabungkan mengikut urutan yang sesuai

Mata pelajaran yang digabungjalinkan dalam PJ


Sains
Ilmu Sains melibatkan sistem tubuh manusia Melibatkan pergerakan sendi dan otot dalam PJ Contoh kemahiran ilmu sains yang digabungjalinkan dalam PJ
Pertolongan cemas Pemakanan seimbang

Matematik
Satu unsur yang ada dlm PJ Melibatkan pengiraan ketika menjalankan aktiviti PJ. Contihnya:

Muzik
Penggunaan muzik membawa keseronokan dan keseragaman dlm aktiviti PJ

Pend moral
Merangkumi aspek nilai-nilai murni dlm PJ Cth:
bekerjasama (4x100m) Bertimbang rasa ( bola sepak) Hormat menghormati

Integrasi Dalam Pendikan Jasmani


PEMBENTUKAN sahsiah dan disiplin Merapatkan hubungan antara pelajar sama ada sesama kaum ataupun drpd kaum2 lain Bukan hanya melibatkan perbualan malah memperlihatkan aksi dan reaksi terhadap sesuatu situasi yg tdk terancang

Kesepaduan Dalam PJ
Guru perlu peka terhadap tahap kecergasan murid dan serius dalam melaksanakan pelajaran PJ dgn mengambil kira kesepaduan ilmu dan amalan Pengajaran dan pembelajaran hendaklah dilakukan scr berkesan dgn memberi tumpuan kpd penglibatan murid scr aktif dlm suasana yg kondusif dan menyeronokan

Kesepaduan Unsur Intelek, Rohani, Emosi dan Jasmani


Tujuan pendidikan
Untuk memupuk dan membentuk sahsiah yg bersifat seimbang, menyeluruh dan mulia