Anda di halaman 1dari 5

NAMA : . TINGKATAN: ..

* Isikan 2 salinan dan serah kepada: i- Guru Kelas ii- Guru SPBT (Ikat bersama buku SPBT) SENARAI BUKU TINGKATAN 1 & 2 (2013)
BIL

NAMA : . TINGKATAN: ..
* Isikan 2 salinan dan serah kepada: i- Guru Kelas ii- Guru SPBT (Ikat bersama buku SPBT) SENARAI BUKU TINGKATAN 1 & 2 (2013) GANTI BUKU/ RM
CATATAN
BIL

JUDUL

HARGA T1 T2

ADA

TIDAK BERKE -NAAN

JUDUL

HARGA T1 T2

ADA

TIDAK BERKE -NAAN

GANTI BUKU/ RM

CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Bahasa Melayu English Mathematics Vol 1 Mathematics Vol 2 Matematik Science Vol 1 Science Vol 2 Sains Sejarah Geografi Kemahiran Hidup Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Kesihatan PendidikanSivik A Collections of Poems The Boscombe Valley Kasut Kelopak Jantung Sukar Membawa Tuah Bahasa Tamil Gema Sepi Gadis Genius Wira Pesona Avatari

9.40 11.20 4.70 4.70 8.80 3.90 8.10 7.90 11.10 11.30 18.45 13.00 9.10 9.70 5.30 2.30 14.50 6.80 7.30 12.40 -

12.90 11.10 9.90 10.85 10.20 9.10 9.10 12.00 12.90 17.80 13.10 11.80 10.30 8.30 2.30 7.00 8.40 Denda Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Bahasa Melayu English Mathematics Vol 1 Mathematics Vol 2 Matematik Science Vol 1 Science Vol 2 Sains Sejarah Geografi Kemahiran Hidup Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Kesihatan PendidikanSivik A Collections of Poems The Boscombe Valley Kasut Kelopak Jantung Sukar Membawa Tuah Bahasa Tamil Gema Sepi Gadis Genius Wira Pesona Avatari

9.40 11.20 4.70 4.70 8.80 3.90 8.10 7.90 11.10 11.30 18.45 13.00 9.10 9.70 5.30 2.30 14.50 6.80 7.30 12.40 -

12.90 11.10 9.90 10.85 10.20 9.10 9.10 12.00 12.90 17.80 13.10 11.80 10.30 8.30 2.30 7.00 8.40 Denda Jumlah

NAMA : . TINGKATAN: ..
* Isikan 2 salinan dan serah kepada: i- Guru Kelas ii- Guru SPBT (Ikat bersama buku SPBT) SENARAI BUKU TINGKATAN 2 2013 BIL JUDUL HARGA ADA TIDAK BERKENAA N GANTI BUKU/ RM CATATAN

NAMA : . TINGKATAN: ..
* Isikan 2 salinan dan serah kepada: i- Guru Kelas ii- Guru SPBT (Ikat bersama buku SPBT) SENARAI BUKU TINGKATAN 2 2013 BIL JUDUL HARGA ADA TIDAK BERKENAAN GANTI BUKU/ RM CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bahasa Melayu English Mathematics Vol 1 Mathematics Vol 2 Science Vol 1 Science Vol 2 Sejarah Geografi Kemahiran Hidup Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Kesihatan PendidikanSivik A Collections of Poems Gema Sepi Gadis Genius Wira Pesona Avatari Bahasa Tamil

12.90 11.10 9.90 10.85 9.10 9.10 12.00 12.90 17.80 13.10 11.80 10.30 8.30 2.30 7.00 8.40 Denda Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bahasa Melayu English Mathematics Vol 1 Mathematics Vol 2 Science Vol 1 Science Vol 2 Sejarah Geografi Kemahiran Hidup Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Kesihatan PendidikanSivik A Collections of Poems Gema Sepi Gadis Genius Wira Pesona Avatari Bahasa Tamil

12.90 11.10 9.90 10.85 9.10 9.10 12.00 12.90 17.80 13.10 11.80 10.30 8.30 2.30 7.00 8.40 Denda Jumlah

SENARAI BUKU TINGKATAN 1 & 2 (2014) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 22 English Matematik Sains Sejarah Geografi Kemahiran Hidup Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Kesihatan PendidikanSivik A Collections of Poems The Boscombe Valley (T1) Kasut Kelopak Jantung (T1) Sukar Membawa Tuah (T1) OPS - English (T1) Gema Sepi Gadis Genius (T2) Wira Pesona Avatari (T2) Bahasa Tamil 12.40 JUDUL Bahasa Melayu HARGA BUKU TINGKATAN 1 9.40 11.20 8.80 7.90 11.10 11.30 18.45 13.00 9.10 9.70 5.30 2.30 14.50 6.80 7.30
12.00 12.90 17.80 13.10 11.80 10.30 8.30 2.30

SENARAI BUKU TINGKATAN 1 & 2 (2013) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 8.40 19 20 English Mathematics Vol 1 Mathematics Vol 2 Matematik Science Vol 1 Science Vol 2 Sains Sejarah Geografi Kemahiran Hidup Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Kesihatan PendidikanSivik A Collections of Poems The Boscombe Valley (T1) Kasut Kelopak Jantung (T1) Sukar Membawa Tuah (T1) Gema (T2) Sepi Gadis Genius JUDUL Bahasa Melayu HARGA BUKU TINGKATAN 1 9.40 11.20 4.70 4.70 8.80 3.90 8.10 7.90 11.10 11.30 18.45 13.00 9.10 9.70 5.30 2.30 14.50 6.80 7.30 12.40
12.00 12.90 17.80 13.10 11.80 10.30 8.30 2.30

HARGA BUKU TINGKATAN2


12.90 11.10 10.20

HARGA BUKU TINGKATAN2


12.90 11.10 9.90 10.85 10.20 9.10 9.10

7.00

7.00 8.40

Wira Pesona Avatari (T2) Bahasa Tamil

SENARAI BUKU TINGKATAN 1 & 2 (2014)


HARGA BUKU TINGKATAN 1 9.40 11.20 8.80 7.90 11.10 11.30 18.45 13.00 9.10 9.70 5.30 2.30 14.50 6.80 7.30
12.00 12.90 17.80 13.10 11.80 10.30 8.30 2.30

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bahasa Melayu English Matematik Sains Sejarah Geografi

JUDUL

HARGA BUKU TINGKATAN2


12.90 11.10 10.20

Kemahiran Hidup Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Kesihatan PendidikanSivik A Collections of Poems The Boscombe Valley (T1) Kasut Kelopak Jantung (T1) Sukar Membawa Tuah (T1) OPS - English (T1) Gema Sepi Gadis Genius (T2) Wira Pesona Avatari (T2) Bahasa Tamil

12.40

7.00 8.40