Anda di halaman 1dari 8

KEMAHIRAN ASAS SEORANG MENTOR .....

5 KERTAS JAWAPAN TATACARA PENGURUSAN KONFLIK Bulatkan jawapan pilihan anda pada ruang yang telah disediakan SOALAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. TOTAL B A B A B A A B A A B B A B A A B A B A B B A B A B B B A B B A B A A A B A A B A A B B B A B B A A A B A A B A B B I II III IV A V B

KEMAHIRAN ASAS SEORANG MENTOR ..... 6 INTERPRETASI TATA CARAGAYA PENGURUSAN KONFLIK Terdapat lima caragaya pengurusan konflik, iaitu: 1. Persaingan (Competition) Menggunakan konfrantasi Berasaskan kepentingan diri sendiri; tidk pentingkan kehendak dan pendapat orang lain. Strategi yang efektif apabila keputusan yang segera diperlukan atau perkara yang dibincangkan tidak begitu penting atau tidak popular Aspek Positif o o Berkesan jika terdapat jurang yang besar berkaitan dengan kecekapan ahli . Kebolehan mengutarakan sesuatu isu, memberi pendapat profesional dan bertindak dengan segera amat dihargai Untuk melindungi diri jika bertolak ansur, kemungkinan orang lain akan memberi kesempatan ke atasnya.

Aspek Negatif o o o Tindakan yang kurang tepat/salah Penyalahgunaan kuasa The bully man

Ciri-Ciri Individu Yang Menggunakan Kaedah Ini: o o o Amat fokus terhadap kerja/matlamatnya dan sangat teratur. Tekad dengan pendirian atau keputusannya Berpendapat orang lain juga berhak mengemukakan pendirian masingmasing. Perhubungan antara individu bukan faktor utama (kurang penting) Takut kehilangan kuasa apabila didahului atau dibidas oleh orang lain.

o o 2.

Bekerjasama (Collobartion) Menitikberatkan situasi menang-menang Perbincangandianggap sebagai sumber pertukaran maklumat/maklum balas. Menilai perbezaan individu Menggunakan kaeah problem solving

Sangat efektif apabila berhadapan dengan isu yang kompleks Aspek Positif o o o o Mencari pelbagai alternatif dan mencetus kreativiti Mendorong sesi percambahan ifikiran dan penyelesaian masalah Mengendali dengan lebih mendalam pihak-pihak yang terlibat Memfokuskan penyatuan pandangan

Aspek Negatif o Tidak berkesan jika tiada komitmen daripada ahli dan apabila kesuntukan masa. Mengambil masa yang panjang untuk mencari penyelsaian yagn dipersetujui oleh semua.

Ciri-Ciri Individu Yang Menggunakan Kaedah Ini: o o Bersikap tidak mengelak Menyelami sesuatu isu bagi mengenal pasti keperluan pihak-pihak yang terlibat dan mencari alternatif yagn dapat memenuhi keperluan mereka. Bersikap ingin tahun terhadap motif utama dan kehendak pihak lain. Bersikap terbuka untuk bertukar pendapat Bekerjasama dan bersikap kreatif ke arah mencapai resolusi terbaik kepada penyelesaian konflik.

o o o

3.

Tolak Ansur (Compromising) Menggunakan kaedah perkongsian bersama (give and take) Sangat efektif apabila berhadapan dengan isu yang keompleks atau terdapat keseimbangan kuasa serta apbila penyelesaiansementara diperlukan. Aspek Positif o Memuaskan hati semua pihak yang terlibat.

Aspek Negatif o Penyelesaian pada peringkat luaran sahaja. menyelesaikan punca sebenar konflik. Tidak menyelami dan

Ciri-Ciri Individu Yang Menggunakan Kaedah Ini: o Inginkan resolusi yang cepat dan dapat memuaskan hari kesemua pihak

Percaya bahawa penyelesaian itu adalah adil jika kedua-dua pihak bertolak ansur.

4.

Mengelak (Avoidance) Menggunakan kaedah Dont rock the boat Mengelakkan diri daripada berhadapan enggan konflik dengan cara buat-buat tidak tahu, tidak mahu bercerita atau teragak-agak. Aspek Positif o Berkesan mengelakkan pertengkaran jika berhadapan dengan isu yang tidak penting Untuk meredakan dan mengenangkan emosi ketika berhadap dengan konflik Apabila memerlukan masa untuk mencarai fakta atau berfikir mengenai sesuatu isu.

Aspek Negatif o Mengelakkan diri daripada bersemuka dengan masalan dan menyebabkan orang lain menanggung bebanya. Lambat dalam mencai penyelesaian.

Ciri-Ciri Individu Yang Menggunakan Kaedah Ini: o o o o o Suka mengelak atau berdalik dari situasi konflik Tidak mengambil berat tentang kepentingan diri mahupun orang lain Melambat-lambatkan penyelesaian konflik Percaya konflik akan hilang jika dibuarkan. Gelisah apabila berhadap dengan konflik.

5.

Penyesuaian (Accomodating/Obliging) Mengutamakan kepentingan atau kehendak individu lain. disebabkan oleh perasaan rendah diri Ini berkemungkinan

Menggunakan kaedahinterpersonal di mana akan membuatkan individu lain berasa selesa dan puas hati. Strategi yagn berguna jika kedudukan dalam organisasi tidak terancam atau selamat Aspek Positif o Menjaga perhubungan antara individu.

Aspek Negatif o Membakar diri.

Ciri-Ciri Individu Yang Menggunakan Kaedah Ini: o Cepat mengalah dan bersedia untuk bertolak ansur daripada berhadapan dengan masalah Rasa tidak puas hati dipancarkan melalui sikap degil, pelupa (kemarahan pasif) Sukakan ketengangan dan tidak sukakan persaingan Bertimbang rasa dan harmoni Selesa dengan konsep disukai dan dapat menyesuaikan diri Cenderung untuk melakukan sesuatu tugas lebih daripada sepatutnya. Malu untuk menonjolkan kebolehan diri Tidak suka mementingkan diri kerana takut tidak disukai oleh individu lain.

o o o o o o

TATACARA PENGURUSAN KONFLIK


Arahan : Tentukan apakah jenis situasi yang ingin anda kaitkan berhubung dengan cara gaya pengurusan konflik sebelum menjawab soalan-soalan berikut. Contohnya; situasi di tempat kerja boleh merangkumi segala aspek persekitaran seperti hubungan di antara rakan sekerja, orang bawahan / atasan atau pelanggan. Pastikan anda menjawab kesemua 30 soalan berikut dengan menggunakan situasi yang sama. Tiada jawapan yang betul atau salah. Oleh yang demikian, jawablah kesemua soalan-soalan ini berdasarkan kepada pandangan anda apabila anda berada di bawah tekanan. Elakkan diri dari menjawab berdasarkan kepada pandangan anda apabila anda bebas dari sebarang tekanan. Bagi setiap pernyataan, sila bulatkan jawapan A atau B di atas kertas jawapan yang disediakan. Jawapan tersebut mestilah menggambarkan kecenderungan anda untuk melakukan tingkahlaku tersebut. Setelah anda menjawab kesemua 30 soalan, jumlahkan kesemua markah yang anda perolehi di ruangan Jumlah yang disediakan. Setelah anda mendapatkan Jumlah bagi setiap kategori, pindahkan markah tersebut ke atas carta yang disediakan. Sambungkan di antara satu titik dengan titik yang lain.

SOAL SELIDIK

1.

A B A B A B A B A B A B

2.

Ada masanya saya membenarkan orang lain mengambil tanggungjawab untuk menyelesaikan sesuatu konflik. Saya cuba memberikan penekanan terhadap perkara-perkara yang telah dipersetujui oleh kami berdua. Saya cuba mencari penyelesaian yang boleh memenuhi (memuaskan hati) sebahagian daripada kehendak kedua-kedua belah pihak. Saya cuba berbincang dengan kedua-dua belah pihak yang terlibat berhubung dengan semua perkara yang berkaitan. Saya selalunya bersikap tegas dalam mencapai objektif saya. Saya cuba menjaga perhubungan saya dengan menenangkan perasaan. Saya mencari penyelesaian yang mungkin memerlukan saya untuk bertolak ansur dalam beberapa perkara. Ada kalanya saya menahan keinginan saya demi memenuhi keinginan orang lain. Saya sentiasa mendapatkan nasihat daripada orang lain dalam mencari penyelesaian. Saya cuba melakukan apa sahaja yang perlu untuk mengelakkan ketegangan. Saya cuba mengelakkan diri dari mencetuskan situasi yang tidak menyenangkan. Saya berusaha agar pendirian saya diterima.

3.

4.

5.

6.

7.

A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B

Saya lebih suka memikrkan sesuatu perkara terlebih dahulu dan menunda isu tertentu sebelum membuat keputusan. Saya bersedia melepaskan pendapat saya berhubung dengan beberapa perkara apabila menerima pendapat orang lain. Saya selalunya berpegang teguh kepada pandangan saya. Saya cuba mengeluarkan semua isu untuk dibincangkan secara terbuka. Saya berpendapat bahawa perbezaan yang wujud tidak selalunya berbaloi untuk dibincangkan. Saya berusaha agar apa yang saya mahukan tercapai seperti yang saya kehendaki. Saya berusaha dengan aktif untuk mencapai matlamat saya. Saya memilih pendirian yang boleh bertolak ansur. Saya menggalakkan semua pandangan diluahkan secara terbuka. Saya cuba untuk tidak mengendahkan perasaan negatif. Saya lebih suka mengambil pendirian yang tidak menimbulkan kontroversi. Saya membenarkan orang lain berpegang kepada pandangan mereka sekiranya saya juga dibenarkan berbuat demikan. Saya memilih untuk tidak memihak kepada mana-mana kumpulan. Saya menyuarakan pendapat saya. Saya lebih suka memberi dan menerima dalam berkongsi idea. Saya cuba mempamerkan kelebihan yang boleh diperolehi jika orang lain menerima pendirian saya. Saya kerap mendengar dan merasa empati terhadap perasaan orang lain. Saya melakukan apa sahaja yang perlu untuk mengelakkan rasa tidak menyenangkan. Saya cuba mengelakkan diri dari menyakiti perasaan orang lain. Saya cuba menyakinkan orang lain akan kelebihan pendirian saya sekiranya diterima. Saya berusaha dengan aktif untuk mencapai matlamat saya. Saya lebih suka mengelakkan ketegangan. Bagi menjamin kedamaian, saya menggalakkan orang lain berpegang kepada pendirian mereka. Saya bersedia melepaskan pendapat saya apabila orang lain juga bersedia untuk berbuat demikian. Saya lebih suka menyuarakan semua perkara yang berkaitan dengan segera. Saya lebih suka memikirkan sesuatu isu terlebih dahulu dan menunda sebarang perbincangan.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B

21.

Saya mahu menyelesaikan perbezaan yang wujud di antara satu sama lain dengan segera. Saya cuba mencari keseimbangan di antara keuntungan dan kerugian untuk kedua-dua belah pihak. Mempunyai sikap bertimbang rasa terhadap keinginan orang lain adalah sangat penting kepada saya. Saya lebih suka perbincangan secara terus. Saya memilih pendirian yang tidak menyebelahi kedua-dua belah pihak. Saya berpegang teguh kepada matlamat saya. Saya berusaha untuk memenuhi semua keperluan. Saya lebih suka jika ada orang lain yang menyelesaikan sesuatu isu berbangkit. Saya cuba memenuhi hasrat orang lain apabila pendirian mereka adalah sangat penting kepada mereka. Saya cuba untuk bertolak ansur. Saya berpegang teguh kepada kelebihan yang boleh diperolehi daripada pendirian saya. Saya cuba bertimbang rasa terhadap keinginan orang lain. Saya merasa selesa dengan pendirian yang tidak memihak kepada mana-mana kumpulan. Saya mengambil berat dalam usaha memenuhi keinginan semua pihak. Saya lebih suka mengelakkan pendirian yang boleh mencetuskan kontroversi. Untuk menggembirakan orang lain, saya membenarkan mereka berpegang kepada pendapat mereka. Saya mengejar matlamat saya dengan tegas. Saya mendapatkan bantuan daripada orang lain apabila ingin membuat sesuatu penyelesaian. Saya suka bertolak ansur dalam kebanyakan perkara. Perbezaan selalunya bukanlah sesuatu yang penting untuk dirisaukan. Saya mengelakkan diri dari menyakiti perasaan orang lain. Saya berkongsi masalah dalam usaha untuk menyelesaikannya.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.