Anda di halaman 1dari 1

Depok, 1 Juli 2013

Hal Lampiran

: Surat Izin Tidak Masuk Kuliah : 1 lembar

Kepada: Yth. Sekertaris Mahalum Di Tempat

Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/ NPM Jurusan Alamat Telepon

: Muhammad Syarifudin/ 1106013580 : Teknik Metalurgi dan Material : Cilodong RT 0001/0004 Kalibaru : 0856-8736-181

Bermaksud untuk mengajukan permohonan izin tidak masuk kuliah selama 8 hari mulai tanggal 3-11 Juli 2013 dikarenakan mengikuti konferensi internasional di Korea Selatan. Sebagai bukti saya melampirkan surat keterangan undangan dari penyelenggara acara.

Demikian surat izin ini saya sampaikan, mohon menjadi maklum. Atas perhatian serta kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(M. Syarifudin)