Anda di halaman 1dari 1

Program Mentor-Mentee Tahun 2014

Pengenalan
Kelas Mata pelajaran Bilangan murid Objektif : Tahun 6 : Bahasa Inggeris (Kertas 2) : 6 orang : ! Meningkatkan kualiti dan kuantiti murid "ang #emerlang di dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris selaras dengan aspirasi pendidikan negara! 2! Memastikan setiap murid dapat menguasai kemahiran bahasa iaitu mendengar dan bertutur$ memba#a dan menilis! %! Membantu setiap murid mengatasi kelemahan dan masalah dalam pembelajaran dari semasa ke semasa sehingga semua murid dapat lulus sekurang&kurangn"a gred '!