Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian Matapelajaran Tarikh Masa Tahun Bil.

Murid Tajuk Bidang Pembelajaran Pengalaman sedia ada : Matematik : 18 Oktober 2013 : 8.30- 9.00 pagi : 4 Indah : 24 orang (7 lelaki, 17 perempuan) : Pecahan : Penolakan yang melibatkan dua nombor pecahan. : Murid-murid pernah membuat operasi penolakan yang melibatkan dua nombor bulat. Objektif pengajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan dapat: Psikomotor : Melakukan aktiviti pergerakan asas bagi mengenalpasti jawapan bagi operasi penolakan yang diberikan. Kognitif : Menyatakan pengiraan penolakan melibatkan dua nombor bulat dengan betul. Afektif Penerapan nilai KBKK Alatan Sumber Pelbagai kecerdasan : Memupuk nilai kerjasama dan kejujuran antara murid. : Jujur, teliti dan bekerjasama. : Membanding/membeza/ menghubungkait : Komputer riba, pembesar suara, LCD Projector : Persembahan Power Point : Logikal Matematik, Visual, Kinestetik

Langkah/ Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Set Induksi (5minit)

Menayangkan video yang bertajuk Pecahan

1) Guru menayangka n sebuah video klip yang

Alatan: Komputer riba, pembesar suara

mengandungi Sumber: sebuah lagu pecahan. 2) Guru dan http://www.youtube.com/watch?v=aJ QmClwdRy4 murid menyanyi lagu pecahan tersebut bersamasama. 3) Guru menyoal murid untuk menguji apa yang mereka faham daripada lagu tersebut. 4) Guru memperkenal kan topik pengajaran iaitu penolakan pecahan melibatkan Pelbagai kecerdasan: Visual Nilai murni: Teliti KBKK: menghubungka it Lagu video klip

dua nombor. Perkembangan Langkah 1 ( 10 minit) Penolakan yang melibatkan dua nombor pecahan dengan menggunakan bahan konkrit iaitu kertas jalur pecahan. 1) Guru memberi 2 kertas jalur kepada setiap murid. 2) Guru mengajar cara menolak dua pecahan dengan penyebut yang sama. 3) Guru membimbing murid mencari beza antara 2 pecahan melalui perbandinga n lipatan kertas jalur pecahan. 4) Guru memberikan satu soalan seperti berikut : BBM : 48 Pelbagai kecerdasan: Logikal matematik Nilai murni: Teliti KBKK: Menghubung kait

kertas jalur

5) Guru menunjukkan cara

menggunaka n lipatan kertas jalur dan murid cuba membuatnya seperti di sebelah. 6) Guru memeriksa jawapan semua murid. Langkah 2 ( 10 minit) Aktiviti Kubus) kumpulan (Permainan 1) Murid dibahagikan kepada Kubus putih : Kubus merah : beberapa kumpulan. 2) Guru memberikan 2 kubus iaitu kubus putih dan kubus merah dan kertas mahjong, marker pen kepada setiap kumpulan. 3) Kedua dua kubus mempunyai nombor pecahan. BBM : kubus putih, merah, mah-jong marker pen kubus kertas dan Pelbagai kecerdasan : Logikal matematik Nilai murni: Bekerjasama, tekun KBKK: Menghubung kait

Murid disuruh melontarkan kubus berwarna putih dan salin nombor pecahan yang keluar dan melontarkan kubus merah dan menolaknya dengan nombor pecahan tadi. 4) Murid menyalin soalan dan menyelesaik annya di atas kertas mahjong dan membentang di hadapan. 5) Setiap soalan yang dijawab oleh seorang murid dengan betul akan memberikan 1 mata untuk kumpulan.

Penilaian Penutup (5 minit)

&

Kuiz dan Lembaran Kerja

1) Guru menyediaka n satu powerpoint slide dan murid diminta menjawab soalan tersebut dengan membuat jalan kira di buku latihan mereka dan menyemak jawapan. 2) Beberapa soalan dibincangka n di kelas dan murid yang tidak dapat jawapan yang betul akan diberi tunjuk ajar oleh guru. 3) Lembaran kerja diberi sebagai latihan pengukuhan.