Anda di halaman 1dari 1

Terdapat beberapa faktor yang menggerakkan pembentukan dan perkembangan kurikulum.

Antaranya ialah keperluan masyarakat dan negara seperti melatih lebih banyak tenaga mahir dalam bidang vokasional untuk perkembangan perindustrian dan ekonomi negara, perkembangan sains dan teknologi yang mendorongkan negara untuk mereformasikan kurikulum mereka dengan memberi tumpuan dalam pelajaran sains dan matematik dan perkembangan falsafah, psikologi dan teori pendidikan yang membawa reformasi kurikulum supaya pendidikan di sekolah menjadi lebih baik dan sempurna misalnya pelaksanaan Wawasan Pendidikan berteraskan Wawasan 2020 ( Mok Soon Sang, 2008).