Anda di halaman 1dari 6

1

7.30-8.10

AHAD

PER
2A
BM
(P)
4A
FZK

SELASA

RABU

AHAD

REHAT 1
10.10-10.30

2D
BM
(R)

5
10.30-11.10

5
10.10-10.50

REHAT 2
10.50-11.10

6
11.10-11.50

7
11.50-12.30

PI

4D
BM
(T)

1
7.30-8.10

2
8.10-8.50

2A
BM
(P)

SELASA

4A
FZK

RABU

KOKO

2D
BM
(N)
2A
BM
(T)
2D
BM
(T)

10
1.50-2.30

2D
BM
(K)
4K
PSK

3
8.50-9.30

4
9.30-10.10

2D
BM
(R)

REHAT 1
10.10-10.30

5
10.30-11.10

4A
FZK

4K
PSK
4D
BM
(P)
4A
FZK

2A
BM
(K)
5
10.10-10.50

REHAT 2
10.50-11.10

6
11.10-11.50

7
11.50-12.30

8
12.30-1.10

9
1.10-1.50

10
1.50-2.30

2A
BM
(R)

4D
BM
(R)

2D
BM
(P)
4D
BM
(N)

4D
BM
(T)

9
1.10-1.50

2D
BM
(P)

4D
BM
(K)

PER

8
12.30-1.10

2A
BM
(R)

4D
BM
(N)

KOKO

PI

4
9.30-10.10

4D
BM
(R)

ISNIN

KHAMIS

3
8.50-9.30

4D
BM
(K)

ISNIN

KHAMIS

2
8.10-8.50

2D
BM
(K)
4K
PSK

2D
BM
(N)
2A
BM
(T)
2D
BM
(T)

4A
FZK

4K
PSK
4D
BM
(P)
2A
BM
(K)

4A
FZK

1
7.30
8.10

2
8.10
8.50

2A
BM
(P)

4A
FZK

KOKO

PI

4
9.30
10.10

4D
BM
(K)

PER

3
8.50
9.30

2D
BM
(R)

R1
10.10
10.30

5
10.30
11.10

5
10.10
10.50

R2
10.50
11.10

6
11.10
11.50

7
11.50
12.30

8
12.30
1.10

10
1.50
2.30

2A
BM
(R)

4D
BM
(R)

2D
BM
(P)
4D
BM
(N)

4D
BM
(T)

9
1.10
1.50

2D
BM
(K)
4K
PSK

2D
BM
(N)
2A
BM
(T)
2D
BM
(T)

4A
FZK

4K
PSK
4D
BM
(P)
2A
BM
(K)

4A
FZK

Tahun:2014Sekolah:SMK SUNGAI TIRAMNama Guru


:SITI NAZNEEN BINTI ISMAILTingkatan:2A, 2D, 4A,
4D, 4KSidang:PAGI

BAHASA MELAYU
TINGKATAN 4

BAHASA MELAYU
TINGKATAN 2

HSP, RPT, PLAN-J


ADA & DI FAILKAN

HSP, RPT, PLAN-J


ADA & DI FAILKAN

PSK
TINGKATAN 4

FIZIK
TINGKATAN 4

HSP, RPT, PLAN-J


ADA & DI FAILKAN

HSP, RPT, PLAN-J


ADA & DI FAILKAN