Anda di halaman 1dari 3

RPH

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) Mata Pelajaran Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Tarikh Masa i. ii. iii. iv. : Bahasa Melayu : 6 Cerdas : 43 Orang : Kebudayaan : Perayaan di Malaysia : 9 Mei 2012 : 60 minit

Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat ; Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan dengan perayaan Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membina lima ayat berpandukan gambar bersiri Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerita. Hasil Pembelajaran : 1.1 Aras 1 (i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan dengan sesuatu topik. 5.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan,rangkai kata, ayat tunggal, dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul 8.1 Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat 11.3 Aras 2 (i) Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam sesebuah karya sastera. Kemahiran Bahasa Sistem Bahasa Ilmu Nilai : Kemahiran bertutur, menulis dan mendengar : Sistem ejaan, ayat tunggal dan ayat majmuk, sebutan dan intonasi : Bahasa Melayu, Kebudayaan : Kesenian, menghayati, menghormati dan menghargai

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) iran Berfikir : Membuat perbezaan, membuat inferens, dan kemahiran mengkategori Kemahiran Belajar : Menerima maklumat, memproses dan melaporkan Kecerdasan Pelbagai : Kinestetik,Intrapersonal, interpersonal, naturalis dan emosi. Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai perayaan yang terdapat di Malaysia dengan cara berdialog dan membina ayat dengan menggunakan ayat mudah BBB : Power point, buku latihan dan alat tulis,video

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set Induksi (5minit)

Catatan

Murid ditayangkan video yang berkaitan dengan jenis-jenis perayaan yang terdapat di Malaysia.

Guru menerangkan perbezaan perayaanperayaan yang terdapat di Malaysia melalui power point.

KB : i)Murid diminta untuk melihat paparan video dan menghubungkankait, menghayatinya. inferens. ii)murid diminta untuk membezakan jenis perayaan BCB : menonton mengikut kaum dan menceritakan pengalaman dengan aktif. mereka. BBB : video /power iii)guru menjelaskan tujuan aktiviti dan tajuk point pengajaran yang akan diajari pada hari itu. Langkah 1 (5 minit) KB : membuat inferens i) murid-murid dikehendaki memberi tahu tentang BCB : memproses pengetahuan mereka berkaitan perayaan. maklumat dan ii)murid dikehendaki untuk mengelik salah satu melaporkan pautan yang disediakan. maklumat iii)Guru menerangkan kepada murid. BBB : gambariv)bersoaljawab dengan murid power point.

Langkah 2 (15 minit) Guru menunjukan gambar bersiri tentan perayaanperayaan di Malaysia melalui power point. i)murid dikehendaki untuk mengelik salah satu pautan yang disediakan. ii) bersoaljawab dengan guru. iii)berbincang tentang gambar yang ditunjukkan melalui power point. iv)murid menamakan perayaan-perayaan berpandukan gambar. v) murid membina 5 ayat berpandukan gambar dan maklumat yang telah dicatatkan. Langkah 3 (15 minit)

KB : membuat inferens BCB : i) memproses maklumat dan melaporkan maklumat ii)mendengar dengan aktif BBB : gambar bersiri power point.

KB : membuat inferens i) murid dikehendaki untuk mengelik salah satu BCB : i)membeca pautan yang disediakan. dengan intonasi yang ii) murid diminta membaca petikan. betul. iii) perbincangan nilai yang terdapat dalam petikan. BBB : teks cerita vi)murid diminta menulis lima nilai yang dapat power point. diperoleh daripada petikan yang ditunjukkan. iv)murid dikehendaki membuat ringkasan tidak lebih daripada 50 patah perkataan. v) perbincangan hasil ringkasan yang dibuat bersama guru. vi) pembetulan hasil tugasan. Langkah 4 (15 minit) KB : Guru mengadakan menghubungkaitkan, perbincangan i)murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. menjana idea kumpulan antara ii)murid diminta untuk berada dalam kumpulan dan BCB : memproses murid-murid dan membuat perbincangan maklumat dan melakukan iii)kemudian kumpulan yang berjaya menyiapkan melaporkan pembentangan dahulu akan membentangkan hasil perbincangan maklumat melalui power mereka. KP :Menghubung Guru memberi teks cerita melalui power point.

point. Tatabahasa : Imbuhan meNa) Menyenaraikan perkataan yang mempunyai imbuhan meN- berpandukan petikan. b) Bina 5 ayat tunggal dan ayat majmuk menggunakan imbuhan meN- tersebut. iv) kerja rumah Langkah 5 (5 minit) Penutup i) murid merumus isi pelajaran dan nilai murni ii)murid boleh melayari laman web bahasa Melayuhttp://bahasamelayuskrendah.blogspot.com/ untuk maklumat selanjutnya. iii) murid juga boleh menghantar jawapan melalui e-mail guru : 1) azunaabdullah73@gmail.com 2) norashikinhamid22@yahoo.com 3) eyra_ayra173@yahoo.com 4) munirohmahmud@yahoo.com 5) pisanajulia82@yahoo.com

kait,menjana idea, intrapersonal, interpersonal Nilai : kerjasama, hormat-menghormati BBB : power point. TB: imbuhan meN-

KB : merumus