Anda di halaman 1dari 3

PENGHARGAAN

Sekalung Penghargaan dan Ribuan terima kasih : Guru Besar SKJ 3 (F) Para Pentadbir & Guru-Guru SKJ 3 (F) JK PIBG SK Jelai 3 ( ) !ana PIBG "#!B $rang Perse%rangan dan Semua &ang terlibat se'ara langsung mahu(un tidak langsung dalam men&%k%ng (r%gram &ang murni ini) *+RI#, K,SI-

CATATAN
AHLI JAWATANKUASA INDUK
Pengerusi : SEKOLAH KEBANGSAAN JELAI 3 En Adam b Hj Omar (Guru Besar ) (F) Pn Nornazirah Bt Mohamud (NYDP PIBG) 73480 GEMAS, NEGERI SEMBILAN.
*+56 F,7: 898-:3:;93:

Tim. Pengerusi : +mel sek<: sk1elai=3>&ah%%<'%m +mel PIBG: (ibgsk13 >gmail<'%m En Dzul alnian Bin A!at " A!om (GP# HEM) Fb PIBG : htt(s:66???< a'eb%%k<'%m6(ibg<sk1*iga Naib Pengerusi I: En$ %ahari B $Hj Mo htar (GP# #uri ulum) Naib Pengerusi II: En Mohamad &olihin Bin Abdullah (GP# #o' #uri ulum) Penyelaras : Puan (ohana Bt )asmin ( Guru #elas *ahun +) Setiausaha : Puan %aharah Bt Ismail (Guru Prase olah) AJK : +$ Puan Intan Delalila Bt Mohd Nor ,$ Pn Bida!atul Hida Bt #amarudin -$ Pn Hjh (ohani Bt Ya .$ Pn Aziah Bt Othman /$ Pn &arimah Bt A0an1 2$ Pn Azalela Bt &alleh 3$ A)# PIBG &#)-4

#ISI : / #elestarikan Sistem Pendidikan 2ang Berkualiti .ISI : /Pendidikan Berkualiti) Insan *erdidik 0egara Se1ahtera/ 3ntuk #embangunkan P%tensi Indi4idu Bagi #emenuhi ,s(irasi 0egara/

AHLI JAWATANKUASA KE JA
!u"u Pr#gram$ Seranta Pn &amsila bt &ulaiman Pn (osniza Bt (osl! Pn &hamsaimun Bt Ismail Pen%a&taran Pn Azalela Bt &alleh Pn Nur ha5izah Bt Ismail

!a'aan D#a 6staz #amarudin Bin A0an1 Pa(aran )L*D) En Muhammad Norzi ri Bin (uslan Pn &arimah Bt A0an1 Alat Siaraya En #amaruddin b A0an1 En %ul a5li Bin 7asim En Edrus Bin Hashim Ka+alan ,uri% En Muhammad Norzi ri Bin (uslan Pn Bida!atul Hida Bt #amarudin Pn Noridah Bt Md %in Persia(an De+an Pn Aziah bt Othman Pn Nurul Huda Bt Abd Gha5ar En Hamdan Bin Atan Pn Normah bt Mat &hah Pn Norhaslinda Bt Abd Hamid Persia(an Pentas$ Kelas 8i Hjh Badariah bt Abdullah Pn %aharah Bt Ismail Pn (ohana Bt )asmin Juru&#t#$ D#"umentasi Pn (osnaini Bt )aa5ar Pn &amsila Bt &ulaiman Jamuan Pn Hjh (ohani Bt Ya Pn Enda Bt Abd Hamid Pn &iti Mariam Bt Abdol #arim En Pazerizulsham B Musa5ar

TENTATI- P ./ A,
9:$99 a$m ' Penda5taran Ibu Ba;a< Penja1a 9:$-9 a$m ' 6=a;an Guru Besar &#)-4 ' *a limat Ma lumat &e olah ' *a limat PPPM ' *a limat &arana PIBG ' *a limat #&&( ' *a limat PB& +9$99 a$m ' (ehat +9$+/ a$m ' Penda5tran Murid Prase olah ' Mes!uarat >A(I& (Prase olah) ' Penda5taran *ahun + (#elas *ahun +) ' *a limat Pro1ram *ransisi *ahun + ' Pembelian e;erluan ;erse olahan ,9+. ( *ahun , ' *ahun 2 ) +,$99 ;$m ' Bersurai

#$**$ S+K$5,- : @ Ilmu Aadah Aa?asan B

aga Murid,
Sek. Keb. Jelai 3 (F),