Anda di halaman 1dari 2

CARA MUDAH BERSYUKUR [dari Ahmad Yani] Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak

akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Surah Al- ahl, !"#!$% Bersyukur merupakan salah satu kewajipan seorang Muslim kepada Allah. Begitu pentingnya bersyukur, Rasulullah s.a.w. yang sudah dijamin masuk syurga, tetap menyempurnakan tuntutan bersyukur kepada Allah. Dalam satu hadith disebutkan, Nabi selalu menunaikan sembahyang tahajud, memohon maghfirah (keampunan dan bermunajat kepadaNya. !elesai menunaikan sembahyang, Nabi berdoa kepada Allah sehingga masuknya waktu !ubuh. Bersyukur merupakan antara ibadah mulia yang mudah dilaksanakan. Amalan ini tidak memerlukan banyak tenaga fi"ikal atau fikiran. Bersyukur atas nikmat Allah bererti berterima kasih kepada Allah kerana kemurahan Nya. Dengan kata lain, bersyukur bererti mengingati Allah yang Maha #aya, Maha $engasih, Maha $enyayang, dan Maha $enyantun. $ara ulama% mengemukakan tiga &ara bersyukur kepada Allah. $ertama, bersyukur dengan hati nurani. Bisikan hati atau nurani selalu benar dan jujur. 'ntuk itu, orang yang bersyukur dengan hati nuraninya sebenarnya tidak akan pernah mengingkari begitu banyaknya nikmat Allah. Mendengarkan bisikan hati yang paling dalam, kita sebenarnya mampu menyedari seluruh nikmat yang kita perolehi pada setiap detik hidup kita yang kesemuanya hasil pemberian Allah. (anya Allahlah yang mampu menganugerahkan nikmat yang begitu banyak kepada hambanya. #edua, bersyukur dengan u&apan. 'ngkapan yang paling baik untuk menyatakan syukur kita kepada Allah melalui lidah adalah u&apan hamdalah. Dalam satu hadith, Rasulullah s.a.w. bersabda, )Barangsiapa mengu&apkan subhana Allah, maka baginya *+ kebaikan. Barangsiapa memba&a la ilaha illa Allah, maka baginya ,+ kebaikan. Dan, barangsiapa memba&a alhamdu li Allah, maka baginya -+ kebaikan.. #etiga, bersyukur dengan perbuatan, yang biasanya dilakukan anggota tubuh. /ubuh yang diberikan Allah kepada manusia sebaiknya dipergunakan untuk hal0hal yang positif. Menurut 1mam Al02ha"ali, ada tujuh anggota tubuh yang harus dimaksimumkan untuk bersyukur. Anggota itu adalah mata, telinga, lidah, tangan, perut, kemaluan, dan kaki. !eluruh anggota ini di&iptakan Allah sebagai nikmatNya untuk kita. 3idah, misalnya, di&iptakan adalah untuk mengeluarkan kata0kata yang baik, ber"ikir, dan mengungkapkan nikmat yang kita rasakan.

Dan terhadap nikmat &uhanmu, hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur%. (Surah ad-Dhuha, '(#!!%