Anda di halaman 1dari 3

Sudut Bacaan

1. Guru menyediakan aktiviti yang mendorong penglibatan semua murid seperti perbincangan, perbahasan dan bermain. Walaupun kemungkinan kelas akan berada dalam keadaan yang agak bising, tetapi murid dapat memperoleh banyak ilmu dan kemahiran. 2. Perasaan kemasyarakatan dapat diwujudkan dalam kalangan murid melalui pembelajaran koperatif.

Meja
Perbincangan boleh dilaksanakan di sini empat yang selesa untuk membaca

Permaidani
Wujudkan suatu tempat yang selesa bagi murid membaca !ktiviti dapat dilakukan di sini "enarik minat murid untuk sentiasa datang membaca

Rak buku # $uku%buku dan fail%fail dapat disusun dengan kemas dan bersistematik # "engurangkan beban murid # $ahan bantu mengajar yang simpan dapat digunakan oleh guru dan murid dengan mudah Tingkap &elas kelihatan cerah dengan cahaya matahari Peredaran udara baik