Anda di halaman 1dari 12

MZU3108 Alat Muzik Utama Vokal 1

TAJUK 1 TEKNIK-TEKNIK VOKAL


SINOPSIS Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan

mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. Disamping itu, pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal.

HASIL PEMBELAJARAN 1. Mempraktikkan teknik-teknik vokal dengan berkesan; . Menguasai kemahiran vokal dalam pelbagai repertoire lagu mudah; !. Mengaplikasikan teknik dan kemahiran vokal dalam repertoire lagu mudah; ". Mengintegrasikan kemahiran-kemahiran yang dipelajari dalam persembahan nyanyian.

KERANGKA TAJUK-TAJUK

MZU3108 Alat Muzik Utama Vokal 1

KANDUNGAN ISI #eknik merangkumi pengetahuan tentang pedagogi vokal yang berkait dengan anatomi tubuh semasa penghasilan suara. $anya menjelaskan tindakbalas tubuh di bahagian vokal yang menyebabkan terhasilnya suara dan kawalan-kawalan bahagian tubuh tertentu yang diperlukan seseorang dalam meningkatkan mutu nyanyian. Dalam mendapatkan hasil terbaik dalam nyanyian, kedudukan badan atau postur dalam nyayian perlu dititik beratkan. %ostur yang baik bermaksud menggunakan badan dalam keadaan seimbang supaya otototot perna&asan dapat bekerja dengan mudah serta membantu penyanyi mengeluarkan suara yang diingini tanpa ada sebarang halangan &i'ikal. (agi penyanyi yang sudah mahir, mungkin sebarang posisi tidak menjadi gangguan kepada mereka. #etapi bagi mereka yang melalui proses pembelajaran, menyanyi dengan postur yang betul merupakan langkah yang terbaik. )ntara postur asas semasa menyanyi terdiri daripada postur berdiri dan postur duduk. *ecara konvensionalnya, perkaraperkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan postur berdiri dan postur duduk adalah seperti berikut+ 1.1.1 Postur berd r Kaki dibuka sedikit dengan satu kaki di dihala sedikit kehadapan. (erat badan perlu diimbangkan di hadapan tapak kaki dan bukan ditumit. vokal

1.1 POSTUR ASAS DALAM N!AN!IAN

MZU3108 Alat Muzik Utama Vokal 1 ,utut perlu dilonggarkan sedikit -tidak dikunci. bagi mengelak ketegangan. %inggang sedikit kehadapan tanpa menonggekkan bahagian punggung. (ahagian abdomen perlu rata, keras dan dalam keadaan selesa. (ahagian dada dibuka seperti mendabik dada. (ahagian bahu ditolak ke belakang iaitu tidak membongkok. ,engan dalam keadaan selesa bergerak, sekiranya memegang skor lagu, elakkan terlalu tinggi yang akan menyebabkan muka terlindung atau terlalu rendah yang akan menyebabkan penyanyi menunduk ketika menyanyi. Di bahagian kepala, dagu perlu selari dengan lantai iaitu tidak mendongak ke atas atau menunduk.

MZU3108 Alat Muzik Utama Vokal 1

/ajah 1 + %ostur berdiri 1.1." Postur dudu# Kaki hendaklah dibuka dengan satu kaki dihala sedikit kehadapan. 0angan sila panggung semasa menyanyi. #apak kaki diletakkan rata di atas lantai pada posisi yang seimbang agar boleh menyokong keseluruhan badan semasa duduk %inggang sedikit kehadapan tanpa menonggekkan bahagian punggung. (ahagian abdomen perlu rata, keras dan dalam keadaan selesa. (ahagian dada dibuka seperti mendabik dada. (ahagian bahu ditolak ke belakang iaitu tidak membongkok. ,engan dalam keadaan selesa bergerak, sekiranya memegang skor lagu, elakkan terlalu tinggi yang akan menyebabkan muka terlindung atau terlalu rendah yang akan menyebabkan penyanyi menunduk ketika menyanyi. #angan boleh diletakkan di atas peha sambil bergerak selesa. Di bahagian kepala, dagu perlu selari dengan lantai iaitu tidak mendongak ke atas atau menunduk.

MZU3108 Alat Muzik Utama Vokal 1

/ajah

+ %ostur duduk

Kesimpulannya asas postur yang betul membuatkan nyanyian menjadi lebih mudah dilakukan. $a akan menyediakan mekanisme &i'ikal bertindak balas dengan konsep mental tanpa sebarang gangguan. $a juga membuatkan semua proses berjalan secara bersambung-sambung

MZU3108 Alat Muzik Utama Vokal 1 tanpa halangan. %ostur yang betul membolehkan seseorang

menyampaikan suara dengan baik sekaligus menyanyi dengan lebih baik. %ostur yang baik perlu seimbang, bergaya dan ringkas. ke&ahaman terhadap pengawalan postur ini amat penting dalam membantu penyanyi mengeluarkan suara dengan lebih bebas tanpa sekatan. 1." KAEDAH PERNA$ASAN DALAM N!AN!IAN %enggunaan teknik suara yang betul menghubungkan konsep &ikiran kepada perasaan dan mengaitkan pula dengan tindak balas &i'ikal. *alah satu teknik vokal yang perlu dititikberatkan dalam nyanyian ialah perna&asan. *emasa berna&as, oksigen akan masuk ke dalam ruang paru-paru. (ahagian otot yang membantu proses perna&asan terdiri dari otot dia&ragma, otot ini merupakan satu bahagian otot besar yang terletak di bawah bahagian paru-paru. )pabila otot dia&ragma menurun, bahagian pinggang akan mengembang. #ekanan udara yang berada di dalam badan kita akan menjadi rendah, dengan itu membuatkan udara atau oksigen disedut ke dalam paru-paru atau disebut respirasi. )pabila otot dia&ragma menaik, tekanan udara yang terdapat di dalam badan akan menjadi tinggi dan ini menyebabkan udara keluar semula, atau dihembus iaitu disebut ekspirasi.

MZU3108 Alat Muzik Utama Vokal 1

Rajah 3: Proses respirasi dan ekspirasi di aha!ian paru"paru manusia (Sumber foto: http://medicalcenter.osu.edu/greystone/images/ei_0372.gif)

MZU3108 Alat Muzik Utama Vokal 1

MZU3108 Alat Muzik Utama Vokal 1

1.% KA&ALAN PERNA$ASAN %erna&asan dalam nyanyian merupakan satu perkara yang perlu dititik beratkan bagi mencapai kesempurnaan terhadap penyampaian nyanyian. (agi tiada percakapan harian, bunyi tidak dilanjutkan seperti dalam nyanyian,

hukum hakam yang perlu dipatuhi bagi menghabiskan bagi satu baris ayat. 1a&as boleh di ambil di merata-rata tempat yang dikehendaki mengikut keselesaan. #atapi dalam nyanyian yang didasari oleh pic, irama dan melodi memerlukan kawalan perna&asan yang lebih dinamik bagi mengelakkan na&as diambil pada bahagian-bahagian yang tidak sepatutnya untuk menjaga keindahan sesebuah lagu yang disampaikan. *elain itu, penggunaan ekspresi dan rangkaian lagu dalam nyanyian juga memerlukan kawalan perna&asan. (agi mengawal pengeluaran udara yang betul ialah bermula dengan pengetahuan penyanyi terhadap tindakbalas tubuh badan yang berlaku semasa menyanyi. %erna&asan dalam nyanyian melibatkan paru-paru, dia&ragma dan abdomen bahagian bawah. 1yanyian yang betul adalah dengan berjaya menghabiskan satu &rasa dengan satu na&as sahaja. $ni berlaku hanya dengan kawalan yang betul semasa menyanyi. )pabila wujud ke&ahaman berkaitan proses pena&asan dalam nyanyian maka penyanyi akan bertindak menyedut udara dan melepaskanya perlahan-lahan mengikut suku kata dalam nyanyian tanpa memba'irkan tenaga mengawalnya.

MZU3108 Alat Muzik Utama Vokal 1 #erdapat " &asa dalam kawalan perna&asan+ a. Menarik na&as 2 perut dan rangka rusuk mengembang. b. (erhenti seketika c. Menghembus na&as 2 dilepaskan sedikit-sedikit ketika menyanyi d. %ulih kembali 2 rileks dan bersedia untuk kembali ke &asa satu.

MZU3108 Alat Muzik Utama Vokal 1 1.' SOKONGAN PERNA$ASAN Melalui pedagogi vokal, panjang sesuatu na&as dilakukan dengan menyedut na&as secara mendalam dan melepaskan secara perlahanlahan dengan dibantu oleh kawalan otot dia&ragma. ,angkah-langkah dalam kawalan perna&asan semasa nyanyian bermula apabila na&as disedut, ini mengakibatkan paru-paru mengembang, &enomena ini membuatkan dia&ragma kita tertekan ke bawah dan menyebabkan bahagian sekeliling pinggang turut mengembang. Dia&ragma perlu dikawal dengan cara mengeraskan bahagian sekeliling pingang semasa pengeluaran udara berlaku. (agi memastikan bekalan udara cukup sehingga ke akhir &rasa, bahagian dia&ragma harus dipastikan terus ditekan atau mengeras supaya ianya terus menyokong pengeluaran udara yang lebih panjang. *okongan perna&asan dapat dilakukan dengan

meperkemaskan3mengeraskan otot-otot abdomen, menciptakan tekanan yang tinggi pada abdomen dan thora4, membuatkan di&ram dalam keadaan rileks dan terkawal -terangkat ke atas.. $a melibatkan bahagianbahagian badan, otot contohnya, serta kaitannya dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh paru-paru laryn4 untuk menghasilkan ton yang terbaik dan berupaya menyanyikan &rasa lagu dan not-not yang panjang. %enyanyi akan dapat mengawal nyanyian -&onasi. (agi mencapai teknik ini memerlukan latihan demi latihan yang berterusan. 5ntuk itu, otot dia&ragma dilatih untuk bekerja bagi menyokong pengaliran na&as yang lebih lama semasa menyanyi. %enyanyi yang berjaya mengawal perna&asan mereka tidak memerlukan tenaga yang banyak semasa menyanyi dan mampu mengeluaran ton suara yang lebih menyeluruh (solid).

MZU3108 Alat Muzik Utama Vokal 1