Anda di halaman 1dari 23

JENIS DAN DEMOGRAFI KELOMPOK

KONSEP KELOMPOK
Definisi : dua individu atau lebih yang saling bergantung dan bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. SIFAT KELOMPOK 1.Kelompok formal - kelompok yang ditetapkan oleh struktur organisasi, segala tugas yang dibuat adalah untuk kepentingan organisasi. -Kelompok dalam sesuatu masyarakat dapat diklasifikasikan kepada : a.Kelompok tugas -menyelesaikan tugas secara bersama

b.Kelompok kepentingan -bekerjasama untuk mencapai sasaran khusus c.Kelompok Persahabatan -dikelompokkan bersama kerana memiliki sifat yang sama Tujuan Kelompok a.Keamanan/ keselamatan b.Status c.Harga diri d.Afiliasi-memenuhi keperluan sosial e.Kekuatan

CIRI KELOMPOK
1. Sub etnik

Minang

BUGIS

Jawa

Melayu

2.

HOMO SAPIEN

Kelompok ras

Jenis-jenis Ras Caucasoid CaucasoidC Negroid Mongoloid American Indian Austroloid

Ciri-ciri fizikal masyarakat


1. Caucasoid

-orang-orang Eropah putih -bibir nipis, kulit putih, mata besar, rambut lurus tinggi, hidung mancung. 2.Negroid -orang-orang Negro hitam -kaki kurus, rambut kerinting, mata besar, bibir tebal, kulit hitam, tinggi 3.Mongoloid -orang-orang Asia Kuning -hidung kurang mancung,kulit berwarna,rambut lurus atau kerinting,badan dan mata kecil

4. American Indian -Red Indian -kulit merah, rambut lurus, hidung sederhana, bentuk muka bersegi, mata besar. 5.Austroloid -Orang asli Australia kelabu -kulit kelabu,rambut kerinting, hidung besar, mata besar. Permasalahan Dalam Membentuk Ras 1.Perbezaan capaian 5, monopoli 2.Jurang sosial 6. budaya 3. Pengekalan identiti 7. prasangka 4.Ethnocentrisme 8.stereotaip

Pengelompokan masyarakat mempunyai kaitan dengan demografi.

DEMOGRAFI

Definisi Demografi Tulisan tentang penduduk di sesebuah lokasi


Demografi kelompok a.Merupakan analisa statistik terhadap jumlah dan komposisi penduduk di sesuatu lokasi. b. Meliputi soal fertiliti (kelahiran), mortaliti (kematian)perkahwinan serta migrasi dan perubahan komponen ini mengikut masa serta pengaruhnya ke atas saiz dan taburan kependudukan manusia.

JENIS-JENIS KELOMPOK DAN DEMOGRAFINYA 1. Aggregate -kumpulan individu yang melakukan sesuatu dalam suatu ruang tanpa mempunyai perhubungan antara satu sama lain. -contoh : penumpang bas, penonton wayang, orang miskin 2. Kategori sosial -individu yang mempunyai ciri-ciri yang sama tetapi tidak mempunyai hubungan yang nyata -contoh orang tua-tua, perempuan dan kelas 3. Kelompok sosial -Individu yang mempunyai ciri yang sama iaitu ada hubungan tertentu, mempunyai perasaan kekitaan, kepentingan atau minat dan aktiviti yang sama cth: Keluarga dan pelanggan restoran.

- Individu yang mempunyai ciri-ciri perhubungan

tertentu, ada kepentingan bersama tanpa punyai perasaan kekitaan dianggap sebagai kategori sosial dan kelompok sosial atau digelar kelompok quasi.
- Kelompok quasi boleh berubah menjadi kelompok sosial apabila mereka mempunyai perasaan kekitaan dan bertindak sebagai suatu kuasa.

TUJUAN DEMOGRAFI KELOMPOK


1.Pembangunan ekonomi penduduk -mengutamakan aspek pendidikan -dikaitkan dengan 3 konsep penting iaitu a.keterbatasan sumber daya, b.pilihan c. pengambilan keputusan ekonomi 2.Meningkatkan kesejahteraan rakyat

TABURAN DEMOGRAFI KELOMPOK DI MALAYSIA


KUMPULAN ETNIK
Melayu Bumiputera lain Cina

2000
11 680 400 2 567 800 5 691 900

2006
13 475 100 2 931 400 6 219 600

India
Lain-lain JUMLAH

1 680 100
269 700 21 889 900

1 858 900
318 900 24 803 500

DEMOGRAFI KELOMPOK DI MALAYSIA


Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama.

Kaum Melayu merupakan etnik terbesar


Golongan bumiputera yang merupakan kaum asal Malaysia pula terdiri daripada pelbagai kaum seperti

Dayak, Melayu, Iban, Kadazan dll di Sabah dan Sarawak. Kelompok orang Melayu adalah penduduk asal di alam Melayu. Kelompok-kelompok kecil seperti Minang, Krian, Kerinci berusaha memperteguhkan identiti masingmasing dan usaha ini bagaikan menenggelamkan identiti kelompok Melayu

KONSEP MELAYU
Terdiri daripada pelbagai kelompok sosial

yang menyatakan identiti masing-masing sebagai sub budaya bagi budaya Melayu yang lebih luas. Konsep Melayu sebagai penduduk asal di alam Melayu dikaitkan dengan sejarah peradaban Melayu itu. Di Malaysia, pengertian Melayu dinyatakan dengan khusus dalam perlembagaan Malaysia yang mempunyai kepentingan sosial dan politik.Pengertian itu berasaskan kepada prinsip bahasa, budaya dan Islam. Pelbagai kelompok sosial yang merupakan penduduk asal seperti orang asli yang tidak beragama Islam tidak dapat mencakupi pengertian perlembagaan itu.

Sejarah

peradaban melayu yang berasaskan perkembangan budaya Melayu di alam Melayu merupakan fenomena penting dalam pembinaan identiti Melayu. Etnik Melayu sebenarnya terdiri daripada orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu yang berasal dari keturunan mereka yang mendiami Nusantara. Penduduk asal alam Melayu telah membina asas peradaban yang mantap sebelum bertembung dengan peradaban India dan kemudiannya Islam dan melalui proses difusi budaya. Identiti budaya Melayu tidak hilang walaupun telah bercampur dengan budaya lain.

ORANG CINA
Kehadiran orang Cina di Tanah Melayu dapat dikesan sejak zaman

Kesultanan Melayu Melaka tetapi penghijrahan secara besarbesaran hanya berlaku sejak kedatangan British terutamanya setelah penubuhan Negeri-negeri Melayu Bersekutu.

Faktor penghijrahan orang Cina berpunca daripada

a.faktor penolak - kesukaran hidup di negara asal seperti ketidakstabilan politik, kebuluran dll. b.faktor penarik peluang pekerjaan dan kemakmuran Tanah Melayu serta galakan oleh British
Orang Cina kemudiannya menguasai ekonomi Tanah Melayu

berbanding kaum lain Keperluan untuk berpolitik menyebabkan tertubuhnya parti MCA, Parti Progresif Rakyat dan Parti Tindakan Rakyat.

ORANG INDIA
Kedatangan orang India ke Tanah Melayu bermula

lama sebelum penjajahan British kerana wujudnya hubungan perdagangan antara India dengan Tanah Melayu
Pembukaan Pulau Pinang (1786) dan seterusnya

penubuhan Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu menggalakkan penghijrahan besarbesaran masyarakat India ke Tanah Melayu untuk bekerja di sektor perladangan.
MIC merupakan parti yang memperjuangkan nasib

bangsa India di Malaysia.

PENDUDUK PRIBUMI SABAH DAN SARAWAK


Terdapat pelbagai etnik yang mendiami Sabah dan

Sarawak.
Etnik-etnik ini dapat dibezakan dari segi kawasan

kediaman, ekonomi, sosial dan budaya.


Terdapat 23 suku kaum di Sabah dengan etnik yang

terbesar terdiri daripada Kadazan, Bajau,, Murut, Suluk dan orang Brunei.
Di Sarawak, kaum terbesar ialah Melayu, Melanau,

Iban, Bidayuh, Penan dan Kelabit.

ORANG ASLI
Orang asli boleh dibahagikan kepada tiga rumpun bangsa iaitu :

a. Senoi b. Negrito c. Melayu asli Terdapat 18 jenis suku kaum di dalam kesemua rumpun bangsa ini Bancian pada tahun 2006 mendapati terdapat 141 230 orang asli di Malaysia. Ekonomi orang asli berasaskan pertanian dan bersifat sara diri Kepercayaan mereka berasaskan animisme Pencapaian mereka dalam pelbagai bidang masih jauh ketinggalan contohnya dlam bidang pendidikan

PERTEMBUNGAN BUDAYA
Usaha berterusan perlu dijalankan untuk membentu masyarakat yang

saling memahami antara satu sama lain terutamanya apabila berlaku pertembungan budaya.
Usaha membentuk masyarakat yang bersatu padu melibatkan

beberapa proses : a. proses integrasi-penyatuan kelompok yang berbeza latar belakang dan menjadi satu entiti yang terikat oleh norma dan nilai serta kepentingan bersam -bertujuan menyatupadukan pelbagai kelompok masyarakat dengan menghilangkan perbezaan identiti. -perbezaan budaya, bangsa, agama dll menjadi penghalang kepada proses perpaduan, penyatuan dan pembinaan bangsa Malaysia.

b. Proses segresi -pemisahan antara etnik dalam sesebuah negara dari sudut tempat tinggal, sistem persekolahan, pengangkutan dan kemudahan awam.
c. Proses akomodasi - satu keadaan apabila satu kelompok yang berkonflik bersetuju untuk mengelakkan konflik dengan adanya interaksi secara aman -Hal ini berlaku apabila pelbagai etnik mahu mempertahankan budaya masing-masing tetapi dalam masa yang sama memberi ruang kepada budaya lain untuk wujud. - dalam aspek tertentu seperti ekonomi dan pendidikan mereka saling bergantungan antara satu sama lain.

d. Proses akulturasi / asmilasi budaya Satu proses yang terjadi apabila kumpulan minoriti menerima norma, nilai dan pola-pola tingkah laku dan budaya golongan majoriti tanpa mengubah unsur-unsur budaya asal. e. Asimilasi -proses percantuman dan penyatuan antara kelompok dan individu yang berlainan kebudayaan dan identiti supaya wujud satu kelompok yang mempunyai persamaan identiti. f. Proses Amalgamasi budaya Proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercantum/ bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang baru.

FAKTOR-FAKTOR PENGHALANG INTEGRASI

Kejahilan tentang kumpulan etnik lain Proses pemasyarakatan yang terbatas

Politik perkauman
Perbezaan sosio-ekonomi Perbezaan kebudayaan Segregasi / Pemisahan fizikal

USAHA KE ARAH PERPADUAN


Usaha politik

-Penggubalan undang-undang -Penubuhan agensi tertentu seperti Jabatan Perpaduan


Usaha ekonomi

-Penubuhan agensi pembangunan, dasar kerajaan


Usaha sosial dan kebudayaan

-kebudayaan nasional -sistem pendidikan kebangsaan