Anda di halaman 1dari 14

SCE 3110 AKTIVITI 2

LOH YI SHU NAWWAR PRAMELA

LAPORAN AMALI 2
O Tajuk: Kelajuan Gelombang Dan Kedalaman

Air
O Tujuan: Untuk menyiasat hubungan antara

kelajuan gelombang dan kedalaman air

O Latar belakang teori: 1. Gelombang adalah ayunan yang

bergerak melalui ruang dengan pemindahan tenaga. 2. Gelombang hanya menghantar tenaga bukan jisim air 3. Kelakuan gelombang bergantung kepada hubungan antara saiz gelombang dan kedalaman air di mana ia bergerak.

4. Kebanyakan gelombang di permukaan

lautan dijana oleh angin. 5. Air bergerak dalam orbit yang mana zarah air bergerak dalam bulatan tertutup apabila gelombang merambat menerusinya. 6. Di tempat yag cetek, orbit gelombang akan menjadi bentuk elips menyebabkan ketinggian bertambah tetapi kelajuan dan panjang gelombang berkurangan. 7. Dalam air cetek, kelajuan gelombang berkurang kerana mempunyai seretan geseran di bahagian bawah dulang.

Pada tempat yg dalam, gelombang


orbit jauh daripada dasar, jadi geseran antara gelombang dan dasar adalah sangat sedikit. Oleh itu, kelajuan gelombang tidak

dijejaskan.

Dalam air cetek, kelajuan gelombang berkurang

kerana mempunyai seretan geseran di bahagian bawah dulang.

O Hipotesis: Semakin tinggi kedalaman

dulang, semakin tinggi kelajuan gelombang merambat.


O Radas dan bahan: 1. Dulang 2. Air 3. Dua kayu yang berbeza kepanjangan 4. Jam randik 5. Pembaris

O Prosedur: 1.

Dulang diisi dengan air sedalam 1cm.

2.

Sekeping panjang kayu digunakan pada


satu hujung untuk bertindak sebagai pemantul. Sekeping kayu yang lebih pendek digunakan untuk sebagai satu denyutan gelombang dengan menjatuhkan atau menolak kayu ke dalam air pada satu hujung di dalam dulang.

3.

4. Masa bagi gelombang berambat

sepanjang dulang diambil.


5. Keputusan dicatat dalam jadual. 6. Mengulang eksperimen dengan

kedalaman 2cm, 3cm, 4cm dan 5cm.


7. Pemerhatian dicatat

O Keputusan:
Water Depth (cm)
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Time (s) 1
1.25 1.22 0.94 0.62 0.63

2
1.62 0.97 0.60 0.71 0.56

4
1.40 1.07 0.97 0.59 0.69

Averag e
1.42 1.09 0.84 0.64 0.63

Velocity (cm/s)

0.70 1.83 3.57 6.25 7.94

Velocity (cm/s) 9 8 7 6 5 4 3 2

Graft Kelajuan Gelombang dengan Kedalaman Air

1
0 1 2 3 4 5

Kedalaman (cm)

Kedalama Pemerhatian terhadap kelajuan gelombang O air Pemerhatian: n (cm)

1.0
2.0

Kelajuan gelombang adalah sangat rendah dan masa yang dicatat adalah 1.42 saat iaitu paling lama.
Kelajuan gelombang adalah rendah dan masa yang dicatat adalah 1.09 saat iaitu lama sedikit.

3.0

Kelajuan gelombang adalah sederhana dan masa yang dicatat adalah 0.84 saat .
Kelajuan gelombang adalah pantas dan masa yang dicatat adalah 0.64 saat iaitu cepat. Kelajuan gelombang adalah sangat pantas dan masa yang dicatat adalah 0.63 saat iaitu paling cepat.

4.0

5.0

O Perbincangan:

O Langkah berjaga-jaga: O Kipas harus sentiasa ditutup supaya tidak

menjejaskan keputusan experimen kerana angin dari kipas dapat mempengaruhi gelombang air. O Selain itu , tekanan tangan di atas kayu yang sama harus diberikan keseluruhan eksperimen supaya tidak mempengaruhi masa dicatat. O Sentiasa memastikan tiada pergerakan dalam air sebelum mulakan pengambilan bacaan.

O Kesimpulan:
kedalaman air mempengaruhi kelajuan ombak.