17/06/2013

Kata pujangga
Syukurilah dengan apa yang kita miliki, bersukacitalah seadanya kerana apabila kita sedari bahawa kita tidak kekurangan apa-apa, dunia ini menjadi milik kita seorang.
1 17/06/2013 Hak cipta © Donatus Justin 2013 2

SCE 3104
Penilaian Dalam Pengajaran Sains PISMP Sains Semester 6 Semester 2, 2013 Pengenalan (17 - 21 Jun 2013)

17/06/2013

Hak cipta © Donatus Justin 2013

Belajar secara bijak
Memerlukan komitmen penuh dan dedikasi dalam pembelajaran anda. Anda bertanggungjawab ke atas
§ § § § Pengurusan masa anda Tempat anda belajar Menyiapkan tugasan KKBI Menyesuaikan dengan sewajarnya masa untuk belajar dan masa untuk tanggungjawab lain.

Pengenalan Kursus
Penilaian dalam Pengajaran Sains Kod Kursus SCE 3111 Kredit 3 (3+0) Jam Interaksi 45 jam Bahasa Pengantar Bahasa Melayu Nama Kursus Prasyarat Kemasukan Tiada

Mencari bahan rujukan tambahan dan mendapatkan bimbingan daripada punca atau sumber lain.
17/06/2013 Hak cipta © Donatus Justin 2013 3

17/06/2013

Hak cipta © Donatus Justin 2013

4

Hasil Pembelajaran
a) Menerangkan maksud ujian, penilaian dan pentaksiran dalam konteks pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah b) Meneroka pelbagai alat pentaksiran yang sesuai untuk pengajaran pembelajaran sains sekolah rendah c) Membina jadual spesifikasi ujian bagi sesuatu ujian berasaskan sukatan sains sekolah rendah. d) Membina item ujian yang sesuai untuk mentaksir pencapaian pelajar. e) Mentadbir, memeriksa dan menjalankan moderasi kertas ujian seperti UPSR atau PEKA . f) Membuat analisis dan pentafsiran skor ujian.

Pro Forma Kursus
Sila klik di sini. Kuliah 2 jam 2x seminggu.
§ Isnin (11.00 am – 1.00 pm) § Selasa (7.30 – 9.30 am)

Tutorial 1 jam 2x seminggu.
§ Khamis (7.30 – 8.30 am) § Jumaat (7.30 – 8.30 am)

17/06/2013

Hak cipta © Donatus Justin 2013

5

17/06/2013

Hak cipta © Donatus Justin 2013

6

1

P. (4th Edition).. & Lehmann. (1998) Science educator’s guide to assessment. Chan. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur: Unit Peperiksaan & Penilaian. Everything you Must Know to Pass Science. J. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. J. Martin. Asas Pendidikan 3.E. Lee Shok Mee dan Mok Soon Sang (1989). Lasim (1995). (1991). Jadual penentuan ujian.. 17/06/2013 Hak cipta © Donatus Justin 2013 11 Tenaga Pensyarah Nama: En. Poh Swee Hiang. & Tamir. Penilaian Dalam Proses Pendidikan. Singapore : Casco Publication Pte. Bahagian Pendidikan Guru. Rinehart and Winston..com 17/06/2013 Hak cipta © Donatus Justin 2013 12 2 . (1997). R. Ebel. Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (2001). A. Sample of the UPSR Science examination paper. Fort Worth: Holt. (1996).edu. & Fribie D.. Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum. Chapman. R. (2002). Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1998).17/06/2013 Pentaksiran Kerja Kursus (Projek) Peperiksaan 50% (4 – 6 minggu) 50% § 20 soalan § 20 markah Peperiksaan Masa: 2 jam 30 minit Bahagian A – Objektif Bahagian B – Struktur Tugasan KKBI akan diedarkan kepada pelajar pada 1 Julai 2013 (Isnin) dan tarikh penghantaran ialah pada 5 Ogos 2013 (Isnin). (2004). I. Tan Hui Leng. R.my Laman web: donatusjustin. & Swartz E. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Boston: Allyn and 17/06/2013 Hak cipta © Donatus Justin 2013 10 Rujukan lain Alsagap Hj. Donatus Justin Jabatan: Penyelidikan (Ext: 130) Telephone: 087-331 444 H/P: 019-861 3653 (Maxis) E-mail: donatus. L. London: David Fulton Naylor. Pedagogi Sains 5: Penilaian & Pengurusan Kurikulum Sains. Kementerian Pendidikan Malaysia Sophie Leu (1990). Bacon. Measurement and evaluation in education and psychology. Doran.justin@ipgm.. 17/06/2013 Hak cipta © Donatus Justin 2013 9 Rujukan tambahan Multiple assessments for Multiple Intelligences. New Jersey: Merill Prentice Hall. Essentials of educational measurement. Publishers Ltd. & Goldsworthy. Virginia: National Science Teachers Association. USA :IRI /SkyLight Training and Publishing. Inc. C. A.S. C.. Teaching science for all children-Methods for constructing understanding. J. Bhd. Cain. Illinois.yolasite. Sexton. S. Ltd. 4th Edition. London: Prentice Hall. § 4 soalan § 4 x 10 markah = 40 markah Bahagian C – Esei § 3 soalan § Jawab mana-mana 2 soalan sahaja § 2 x 20 markah = 40 markah Jumlah markah = 100 17/06/2013 Hak cipta © Donatus Justin 2013 7 17/06/2013 Hak cipta © Donatus Justin 2013 8 Rujukan utama Active assessment. A. Ee Ah Meng. Bhd. Mehrens. Inc. (2002). F. Keogh. W. Bellanca. Sciencing. (1991). Gerlovich. B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful