Anda di halaman 1dari 6

Bab 4 : FIRMA SEBAGAI PENGELUAR

4.1

Firma dan Pengeluaran

1.

Nyatakan maksud firma.

..

2.

Nyatakan matlamat sesebuah firma.


Firma swasta : ..
Firma kerajaan: ..

3.

Nyatakan maksud pengeluaran.


.
.

4.

Apakah matlamat pengeluaran.


.
.

5.

Terangkan maksud bagi konsep yang berikut.


a.
Pengeluaran jangka pendek.

..
b.

Pengeluaran jangka panjang.

..

c.

Nyatakan perbezaan pengeluaran jangka pendek dengan pengeluaran jangka panjang.


Pengeluaran jangkan pendek

6.

Pengeluaran jangka panjang

Pengeluaran sesuatu barang melibatkan penggunaan input. Nyatakan dua jenis input dan berikan
contohnya.
Input

Contoh
a.
b. ..

Modul EA/bab 4/mahanisaad

Contoh
a. .
b. .

7.

Jadual 1 menunjukkan fungsi pengeluaran sebuah firma.


Input tetap
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
a.

b.

Input berubah
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jumlah keluaran
Keluaran purata
Keluaran sut
0
6
18
32
48
62
72
78
78
72
Jadual 1
Nyatakan jangka masa pengeluaran ini dan berikan alasan anda.
.
.
Nyatakan rumus (formula) untuk mengira keluaran purata dan keluaran sut.

Keluaran Purata =

Keluaran sut =

c.

Lengkapkan jadual 1 dengan menghitungkan keluaran purata dan keluaran sut.

d.

Nyatakan tingkat pengeluaran yang paling cekap untuk firma ini dan berikan alasan anda.
..
..

e.

Pada bilangan input berubah yang manakah keluaran sut mencapai nilai maksimum?
..

f.

Pada bilangan input berubah manakah keluaran sut mencapai nilai sifar?
..

g.

Pada bilangan input berubah yang manakah keluaran sut mencapai nilai negatif?
.

8.

Nyatakan maksud kos pengeluaran.

..

9.

Nyatakan maksud kos tetap.


..
..

10.

Nyatakan dua ciri kos tetap.


a.
.
b.
.

Modul EA/bab 4/mahanisaad

11.

Nyatakan maksud kos berubah.

12.

Nyatakan dua ciri kos berubah.


a.
...
b.
.....

13.

Jadual di bawah menunjukkan kos pengeluaran jangka pendek bagi sebuah kilang kasut. Nyatakan sama
ada kos yang berikut kos tetap atau kos berubah.
Kos
Cukai jualan
Bil air dan elektrik
Kos pengangkutan
Faedah atas pinjaman modal
Upah buruh
Kos bahan api
Gaji pengurus kilang
Kos bahan mentah
Sewa kilang
Susut nilai kenderaan
Perbelanjaan membaiki bangunan
Bayaran untuk membeli jentera baru
Bil telefon
Kos pengiklanan

14.

Jenis Kos

Lengkapkan jadual di bawah yang menunjukkan perbezaan antara kos tetap dan kos berubah.
Kos tetap
Bayaran untuk penggunaan input tetap

Kos berubah

Wujud dalam pengeluaran jangka pendek.


Tidak perlu ditanggung jika tiada output
dikeluarkan.
Tidak berubah mengikut bilangan output yang
dikeluarkan.
Contohnya: sewa kilang

Modul EA/bab 4/mahanisaad

4.2

Penawaran

1.

Nyatakan maksud penawaran.


.
.
.

2.

Nyatakan hukum penawaran.

3.

Jadual 1 menunjukkan kuantiti ikan yang ditawaroleh Pak Ali pada pelbagai tingkat harga.
Harga (RM /kg)
30
25
20
15
10
5
a.
b.
c.
d.

Jadual 1
Pada tingkat harga RM 10, berapakah kuantiti ikan yang ditawarkan oleh Pak Ali?
..
Jika harga meningkat kepada RM 30 berapakah kuantiti ikan yang ditawarkan oleh Pak Ali?
..
Apakah hubungan antara harga dengan kuantiti ikan yang ditawar oleh Pak Ali?

Apakah matlamat Pak Ali sebagai seorang pengeluar?

e.

Lukiskan keluk penawaran ikan pada kertas graf yang dilampirkan.

f.
-

Terangkan pembentukan keluk penawaran bagi ikan tersebut.


apabila harga ikan RM 5, kuantiti ditawar ialah kg. ditanda titik .
apabila harga ikan RM 10, kuantiti ditawar ialah .kg, ditanda titik ..
apabila harga ikan RM 15, kuantiti ditawar ialah . kg, ditanda titik
apabila harga ikan RM 20, kuantiti ditawar ialah kg, ditanda titik
apabila harga ikan RM 25, kuantiti ditawar ialah . kg, ditanda titik .
apabila harga ikan RM 30, kuantiti ditawar ialah . Kg, ditanda titik ..
Keluk penawaran terbentuk apabila titik , , , , .. dan
.. disambungkan dan dilabel SS.

g.

4.

Kuantiti yang ditawar (kg)


20
18
16
14
10
5

Jelaskan dua ciri keluk penawaran yang anda lukis.


- Keluk penawaran mencerun ke atas dari . Ke
- Keluk penawaran mempunyai hubungan . antara harga dan kuantiti yang
ditawar.
Selain daripada harga barang itu, nyatakan empat factor lain yang boleh mempengaruhi penawaran
untuk kasut sekolah.
a.
..
b.
..
c.
..
d.
..

Modul EA/bab 4/mahanisaad

5.

Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan sama ada penawaran perabot tempatan akan meningkat atau
menurun.
Pernyataan
Penawaran perabot tempatan
a. Harga kayu meningkat.
b. Pengeluar menjangkakan bahawa harga perabot tempatan akan
meningkat pada masa hadapan.
c. Penggunaan teknologi canggih dalam industri perabot.
d. Kerajaan membenarkan import pekerja asing dari Bangladesh.
e. Pengeluar menjangkakan bahawa harga perabot tempatan akan
menurun pada masa hadapan.
f. Kerajaan mengumumkan kenaikan cukai jualan untuk perabot.
g. Kos pengeluaran perabot tempatan meningkat.

6.

Tentukan sama ada peristiwa berikut akan menyebabkan keluk penawaran computer beralih ke kanan
atau ke kiri.
Peristiwa
Keluk penawaran beralih ke kanan / kiri
a. Kerajaan menaikkan cukai jualan untuk komputer.
b. Harga komponen komputer menurun.
c. Upah pekerja di industri komputer meningkat
d. Penggunaan teknologi lebih canggih oleh industri komputer
e. Harga komputer dijangka meningkat.
f. Harga komputer dijangka menurun.
g. Kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar komputer
tempatan.
h. Pengeluar komputer ingin meluaskan saiz pasaran.
i. Pengeluar komputer ingin memaksimumkan keuntungan

4.3

Keanjalan Harga Penawaran

1.

Nyatakan maksud keanjalan harga penawaran.

..

2.

Nyatakan rumus (formula) untuk mengira keanjalan harga penawaran.

3.

Apabila harga barang M naik daripada RM 4 kepada RM 5, kuantiti yang ditawar akan naik daripada 10
unit kepada 15 unit.
a.
Nyatakan Po, P1, Qo dan Q1.
..
b.

Hitungkan pekali keanjalan harga penawaran untuk barang M.

Modul EA/bab 4/mahanisaad

Modul EA/bab 4/mahanisaad

Anda mungkin juga menyukai