Anda di halaman 1dari 4

JADUAL KEM BINA JUARA j-QAF PERINGKAT DAERAH DUNGUN 11-12 NOVEMBER 2008 SELASA (11 NOVEMBER 2008)

08.00 am 08.30 pm - Pendaftaran dan Pembahagian Kumpulan MODUL 1 (AL-QURAN) 08.30 am 09.30 am LDK 1 - Pengenalan Jenis Tarannum Bayati !l-Ba"arah# !yat $-%) - &atih Tubi Jenis Tarannum Bayati !l-Ba"arah# !yat $-%) - Penilaian Jenis Tarannum Bayati !l-Ba"arah# !yat $-%) 09.30 am $0.30 am LDK 2 - Pengenalan Jenis Tarannum '(ba !l-Ba"arah# !yat )-$0) - &atih Tubi Jenis Tarannum '(ba !l-Ba"arah# !yat )-$0) - Penilaian Jenis Tarannum '(ba !l-Ba"arah# !yat )-$0) - *ehat dan Kudapan LDK - Pengenalan Khat +asa,h - &atih Tubi Khat +asa,h - '(lat .(h(r dan /a,an Tengahari LDK ! - Penilaian Jenis Tarannum Bayati !l-Ba"arah# !yat $-%) LDK " - Penilaian Jenis Tarannum '(ba !l-Ba"arah# !yat )-$0) LDK # - Penilaian Khat +asa,h

$0.30 am $$.00 am MODUL 2 (JAWI) $$.00 am 0$.00 pm

$.00 pm -.00 pm -.00 pm -.0% pm -.0% pm 3. 00 pm 3.00 pm 0.30 pm

RABU (12 NOVEMBER 2008) 08.00 am 08.30 pm - Pendaftaran dan Pembahagian Kumpulan MODUL (BAHASA ARAB) 08.00 am 08.30 pm - Pendaftaran dan Pembahagian Kumpulan 08.30 am 09.30 am 09.30 am $0.30 am $0.30 am $$.00 am $$.00 am 0$.00 pm $.00 pm -.00 pm -.00 pm 3.00 pm 3.00 pm 0.00 pm 0.00 pm 0.30 pm LDK 1 - Pengenalan 12adithulyaum3 LDK 2 - &atih Tubi /emba4a Te,s 12adithulyaum3 - *ehat dan Kudapan LDK - &atih Tubi /enyampai,an Te,s 12adithulyaum3 - '(lat .(h(r dan /a,an Tengahari LDK ! - &atih Tubi /enyampai,an Te,s 12adithulyaum3 LDK " - Penilaian Te,s 12adithulyaum3 /a5lis Penutup

KEM BINA JUARA j-QAF PERINGKAT DAERAH DUNGUN 11-12 NOVEMBER 2008 MODUL AL-QURAN (TARANNUM)

LANGKAH 1 LANGKAH 2 LANGKAH

Peserta mendengar ba4aan ayat !l-6uran yang bertarannum dari guru# pita ra,aman atau 78 9asilitat(r memper,enal,an 5enis-5enis lagu yang biasa diguna,an dalam pemba4aan !l-6uran 9asilitat(r menerang,an 4ara ba4aan Bayati:'(ba dan memperdengar,an 4(nt(h ba4aan Peserta memba4a ayat $-% dari 'urah al-Ba"arah LANGKAH Bayati) dan ayat )-$0 dari 'urah !l-Ba"arah '(ba) ! se4ara bertarannum mengi,ut fasilitat(r dalam ,umpulan dan indi;idu 9asilitat(r membimbing peserta memba4a ayat $-% LANGKAH dari 'urah al-Ba"arah Bayati) dan ayat )-$0 dari " 'urah !l-Ba"arah '(ba) se4ara bertarannum dalam ,umpulan dan indi;idu Peserta memba4a ayat $-% dari 'urah al-Ba"arah LANGKAH Bayati) dan ayat )-$0 dari 'urah !l-Ba"arah '(ba) # se4ara bertarannum dalam ,umpulan dan indi;idu

9(t(state Kem Bina Juara ms -0 -) -< -9 30 3$ 333 30 3% 3) 3< Jum $% $% $% $% $% $% $% $% $% $% $% $%