Anda di halaman 1dari 2

NAMA: BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR ILMU 1

KELAS:

Mengetahui asas identity diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan jenis cabaran masa depan BIDI GIGIH MEYAKINKAN MELIHAT ORANG LAIN KEKUATAN DIRI Mengetahui aspek kecemerlangan diri KEPAKARAN B1D1E1 SEDAR MEMPENGARUHI KELEMAHAN ORANG LAIN Menyatakan empat aspek kecemerlangan diri DIRI - pendidikan - perwatakan - kemahiran berkomunikasi - kemahiran membuat refleksi 1. Guru meminta pelajar meyenaraikan ciri-ciri dalam aspek kecemerlangan diri. 2. Pelajar memilih jawapan yang telah disediakan oleh guru.

BERANI EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

ITEM

Guru meminta pelajar mengisi tempat kosong berdasarkan jawapan yang telah diberikan.

B1D1E1 Menyatakan empat aspek kecemerlangan d r ! pend d kan" per#atakan" kema$ ran %erk&m'n kas dan kema$ ran mem%'at re(leks

arikh Menguasai !a idak

NAMA:

KELAS:

ASPEK KECEMERLANGAN DIRI

ASPEK KECEMERLANGAN DIRI

PENDIDIKAN

PERWATAKAN TERPUJI

KEMAHIRAN KOMUNIKASI

KEUPAYAAN MEMBUAT REFLEKSI

1. __________ 2. ___________

1. __________ 2. ___________

1. __________ 2. ___________

1. __________ 2. ___________

Anda mungkin juga menyukai