Anda di halaman 1dari 2

NAMA: ..

BAND PERNYATAAN STANDARD

KELAS: 1 Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta b leh melaksanakan kemahiran si!ik dengan baik "#$% "erinteraksi dengan cara yang baik "#$%E% "erk munikasi secara berhemah dalam kalangan warga sek lah & s pan santun & lemah lembut & beradab %. 'uru meminta pela(ar bersikap (u(ur ). 'uru meminta pela(ar menilai sikap rakan disebelah 'uru mengedarkan b rang ka(ian

DESKRIPTOR EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

CONTOH ITEM

NAMA: ..

KELAS: Tarikh Menguasai Ya Tidak

B3D1E1 Berkomunikasi secara er!ema! "a#am ka#an$an %ar$a seko#a! & s pan santun & lemah lembut & beradab NAMA *ELA+A, -AN' $.N.LA. : ..

/andakan 0 1 2 pada pernyataan yang benar Adakah rakan anda memberi salam ketika memasuki kelas Adakah rakan anda mempunyai ramai kenalan Adakah rakan anda meminta kebenaran sebelum menggunakan barang anda

Anda mungkin juga menyukai