Anda di halaman 1dari 2

Menurut Zhukovskiy V. I. & Pivovarov D. V.

(2008), pemikiran visual merupakan salah satu bentuk pemikiran yang tidak verbal (hasil buah fikiran yang tidak mampu ditakrifkan dengan tepat melalui kata-kata) yang membolehkan sesorang individu melihat sesuatu yang berbentuk abstrak dan kemudiannya menjadi suatu terjemahan yang bersifat ilmiah. Pemikiran Visual membantu kita untuk menganalisis suatu pemikiran yang bersifat abstrak-lisan, ini bermakna perkara yang abstrak akan jelas kelihatan melalui pandangan mental. Adalah perlu ditekankan bahawa pemikiran visual adalah sebuah hasil sintesis pengalaman dan pemikiran abstrak-lisan sebelum diterjemahkan kepada sesuatu bentuk pemikiran yang bersifat ilmiah. Jadi terjemahan imej pemikiran visual bukanlah sekadar terbentuk melalui apa yang dilihat. Imej yang terbentuk berubah secara radikal. Pemikiran visual mampu untuk meramalkan peristiwa masa hadapan. Apabila seseorang pelukis memulakan karyanya, mungkin beliau tidak tahu keputusan rasional akhir yang beliau akan perolehi. Tetapi jika dia selesai kerja-kerja, beliau sepatutnya menjadi seseorang yang paling arif mengenai hasil karya beliau. Sudah tentu beliau mempunyai pandangan beliau sendiri mengenai karyanya, ia tidak bermakna bahawa karya seni adalah satu sistem tertutup. Sistem ini adalah terbuka untuk imaginasi penonton, dan kadang-kadang penonton mempunya pandangan yang berbeza dan boleh menemui sesuatu yang pengkaryanya sendiri tidak menyedarinya. Oleh sebab itu, seni terbentuk dalam arah berbeza akibat penembusan bersama, keseimbangan dan kecenderungan ke arah naturalistik dan simbolistik. Sekarang kita mahu menggambarkan dan membuktikan sedikit lakaran konsep pemikiran visual dalam kegiatan seni. Apabila kita melihat lukisan kanak-kanak yang boleh kita katakan sebagai lukisan yang kebudak-budakan, kita sering berkata bahawa mereka perlu melukis dengan lebih gigih untuk menyempurnakan lukisan mereka. Terdapat perbezaan antara pemikiran orang dewasa dan kanak-kanak. Kanak-kanak tidak akan dapat berfikir sebagaimana orang dewasa berfikir. Kanak-kanak tidak mampu memahami tanggapan orang dewasa.

Sebagai contoh, apabila disebut meja kanak-kanak hanya membayangkan sebuah meja kayu yang mempunyai empat kaki yang lurus, manakala apabila perkataan meja disebut pada orang dewasa, mereka mungkin akan membayangkan sebuah meja berkaki satu, yang mempunyai tapak yang lebar, dan diperbuat daripada kaca. Perkara ini berlaku kerana pengalaman dan kemasukan idea-idea daripada luar. Namun, pemikiran ini adalah pemikiran yang boleh dikatakan sebagai telah dipengaruhi. Seorang kanak-kanak telah membina imej rasional yang dilihat dan ini ialah kreativiti peribadi sebenar. Kanak-kanak yang berlainan latar belakang boleh membaca dan memahami lakaran yang telah dihasilkan oleh golongan sebaya mereka. Orang dewasa melihat lakaran ini dengan palsu dan ramai yang tidak memahaminya. Orang dewasa telah tersalah apabila cuba membetulkan lakaran ini menjadi suatu lukisan yang sama dengan perkara-perkara yang biasa. Orang dewasa menganggap lukisan kanak-kanak tersebut tidak siap dan tidak betul. Kanak-kanak biasanya tidak akan membaiki manamana bahagian lakaran yang telah mereka siapkan, dan gambar mereka menjadi lebih naturalistik. Kanak-kanak dijadikan contoh yang paling nyata dalam menerangkan tentang pemikiran visual ini. Bukan kerana orang dewasa kurang menggunakan pemikiran visual, tetapi kanak-kanak jelas menggunakan pemikiran visual mereka yang bersifat naturalistik itu untuk meluahkan buah fikiran mereka dalam bentuk termudah dan tidak mampu untuk ditakrifkan dengan tepat melalui kata-kata. Kanak-kanak mempunyai suatu bentuk pemikiran mental yang tidak verbal yang membolehkan mereka melihat sesuatu dari suatu sudut yang berbentuk abstrak dan kemudiannya melahirkan pemikiran mereka itu dalam bentuk suatu terjemahan yang bersifat ilmiah.

Anda mungkin juga menyukai