Anda di halaman 1dari 2

BORANG PEMANTAUAN / PENAMBAHBAIKAN PBS PERINGKAT SEKOLAH NAMA PEMANTAU MATA PELAJARAN GURU : : : KETUA PANITIA :

_______________________ :

TAHUN

____________

TARIKH PEMANTAUAN DIJALANKAN

__________________

BIL DAPATAN ADA 1 FAIL MURID : a) Kod eviden setiap mata pelajaran dalam tahun yang sama diselaraskan. b) Eviden murid untuk setiap topik/tema dalam tahun yang sama adalah selaras. c) Jumlah bilangan eviden bertulis, lisan, pemerhatian, buku tulis dan buku aktiviti mesti sama dengan kod eviden borang pentaksiran murid. d) Tarikh pentaksiran eviden sama dengan catatan tarikh dalam borang pentaksiran murid. e) Penggunaan borang pentaksiran bertulis dan lisan adalah selaras mengikut format yang ditetapkan. f) Borang pentaksiran murid mestilah lengkap ditanda mengikut topik/tema seperti DSK dan semua sukatan DSP perlu dilengkapkan sehingga habis semua sukatan dalam DSK. g) Cara penulisan dalam borang pentaksiran lisan, pemerhatian, bahan tulis dan aktiviti adalah selaras untuk semua mata pelajaran mengikut tahun / aliran. FAIL SHOWCASE : a) Borang pentaksiran murid adalah mengikut format yang ditetapkan. b) Eviden terbaik untuk setiap deskriptor.

TIADA

CATATAN

SEMAKAN EVIDEN : a) Dilengkapkan untuk tempoh setahun. b) Selaras untuk setiap guru mata pelajaran.

FAIL GURU : 1

a) Semua instrumen bertulis, lisan, pemerhatian, buku latihan, buku tulis dan buku aktiviti ada dalam fail guru masingmasing. b) Borang data transit murid untuk semua subjek mengajar. c) Dokumen Standard Kurikulum (DSK) dan Dokumen Standard Prestasi (DSP) INSTRUMEN : a) Pembinaan instrumen selaras mematuhi kehendak DSP. b) Menggunakan nama SK Haji Mahmud di bahagian atas kertas saiz A4. Catatan menguasai dan belum menguasai perlu dicatatkan.

MAKLUM BALAS / CADANGAN :

Tanda tangan pemantau : .

Tarikh :

______________