Anda di halaman 1dari 2

.

RUSDI IBRAHIM MUROD


Jln. Dl. Panjaitan Gang Nusa Eka, RT.32, RW.10, No.1675

K lu!a"an 16 #lu
PALEMBANG Kepada Yang Terhormat Bapak/Saudara

,- Agu"tu" ,.(*

di _____________

Tempat

ASSALAMUUALAIKUM WR.WB Dengan Rahmat Taufik Hidayah Allah SWT kami mengundang Bapak/I u/Sauda!a untuk e!"ilatu!ahmi dalam !angka ke e!angkatan i u K#!diah Binti An$a! Raden Saleh menunaikan I adah Ha%i di Tanah Su&i Mekkah Al'Mukka!ahmah tahun ()*) H yang In"ya Allah dilak"anakan pada + Ha!i + Minggu Tanggal + ,- Agu"tu" ,.(* /am + .0+.. WIB "/d (,+.. WIB Tempat + /ln. Dl. 1an%aitan 2ang 3u"a 4ka5 RT.*,5 RW.(.5 3#.(67-5 Kelu!ahan (6 Ulu 1alem ang. Be"a! ha!apan kami ata" kehadi!an dan D#8a Bapak/I u/Sauda!a ata" pe!hatiannya kami mengu&apkan Te!ima Ka"ih.

Hormat kami ttd

M.RUSDI IBRAHIM MUROD SEKELUARGA

NB : Acara tersebut berakhir menjelang kedatangan kami

Kel. ANTON SUYONO


Jl. Kemayoran I/7B Pamekasan PAMEKASAN

Kepada Yang Terhormat Bapak/Saudara

di _____________
Kamis, 09 Desember 2004 9!eated y Kemuning.&#m

Pamekasan

Dengan mengharap Rahmat serta Ridha Allah SWT, kami mengharap kehadiran Bapak/Saudara dalam rangka Tasyakkuran atas keberangkatan Istri kami AZIZAH ke tanah Suci

Makkah Al-Mukarromah dan Madinatul Munawwaroh


ang Insya Allah dilaksanakan pada ! Hari Tanggal $am Tempat

! "amis #malam $um%at& ! '( Desember )''* ! +,-'' WIB #Ba%dha .aghrib& ! Rumah kami, $l- "emayoran I//B 0amekasan

.erupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami sekeluarga apabila Bapak/Saudara berkenan hadir untuk memenuhi 1ndangan kamiAtas kehadiran Bapak/Saudara kami haturkan $a2a%akumullah khairun katsiran-

Hormat kami ttd

ANTON SUYONO