Anda di halaman 1dari 2

Sejarah Tingkatan 2 Bab 5 & 6 Bab 5 1. Soalan 1 berdasarkan jadual di bawah.

Tahun Peristiwa 1877 Perjanjian dengan Sultan Brunei 1878 Perjanjian dengan Sultan Sulu Berdasarkan jadual di atas, Syarikat Overbeck dan Dent menandatangani perjanjian tersebut untuk A. Memohon kebenaran membuka loji di Sabah B. Memohon kebenaran ubtuk berdagang di Sabah C. Mengukuhkan penguasaan ke atas pentadbiran Sabah D. Mengembalikan hubungan yang baik dengan pemerintah tempatan 2. Soalan 2 berdasarkan carta di bawah. Institusi Mahkamah di Sabah

Mahkamah Majistret

Mahkamah Anak Negeri

Apakah fungsi Mahkamah Anak Negeri di atas? A. Menasihati hakim mahkamah majistret B. Menggubal perlembagaan negeri Sabah C. Menguruskan kes yang berkaitan hukum syarak D. Menasihati Gabenor berkaitan peraturan adat

Bab 6 3. soalan 3 berdasarkan jadual di bawah. Pekembangan Tanaman Getah di Tanah Melayu Tahun Keluaran (ekar) 1901 5695 1904 19 239 1908 240 000 1912 642 000 Berdasarkan jadual di atas, mengapakah berlakunya peningkatan yang mendadak terhadap keluasan kawasan penanaman getah? I. Penurunan harga kopi II. Penurunan cukai eksport getah III. Penglibatan pembesar tempatan IV. Penduduk tempatan membuka A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I dan IV

4. soalan 4 berdasarkan jadual di bawah. Kaum Melayu India Cina Pekerjaan Petani Penoreh getah Pelombong dan peniaga

Apakah kesan pengasingan kaum di atas oleh penjajah British? A. Sukar membangunkan kemudahan asas B. Perkembangan kegiatan ekonomi terbantut C. Sistem pendidikan sukar diseragamkan D. Perpaduan masyarakat berbilang kaum sukar dicapai

Jawapan 1. 2. 3. 4. C C A D