Anda di halaman 1dari 18

1

BAB 1 Soalan 1 berdasarkan pernyataan di bawah.

Sejarah sering dikaitkan dengan tarikh, peristiwa, nama dan tokoh yang terkenal yang perlu diingat dan dihafal 1 Berdasarkan pernyataan di atas, mengapakah pelajaran sejarah perlu dipelajari?

A Sejarah membolehkan kita mengingati peristiwa sedih dan membangkitkan semangat menentang penjajah B Sejarah adalah matapelajaran yang diwajibkan kepada setiap pelajar di sekolah menengah C Sejarah membentuk keperibadian masyarakat supaya mengenali dan memahami bangsa sendiri D Sejarah merupakan peristiwa-peristiwa yang membolehkan kita mengenal jati diri

Soalan 2 berdasarkan maklumat di bawah

Sejarah merujuk kepada peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau

Sumber sejarah yang memberikan difinasi tersebut ialah A Herodotus B Ensiklopedia C Kamus Dewan D Prof. Dato Dr. Muhammad Yusoff Hashim

Soalan 3 berdasarkan senarai di bawah

Hari kemerdekaan pada 31 OGOS 1957 Pasukan badminton negara menjadi juara Piala Thomas Seorang pelajar mendapat hadiah

Apakah kepentingan senarai peristiwa di atas kepada rakyat Malaysia? A Boleh menjadi panduan, pengajaran dan kebanggaan kepada kita B Boleh kita berbangga dengan peristiwa yang mereka lalui C Membolehkan pemimpin menjalankan tugas secara bijaksana D Membolehkan kita menghadapi cabaran barat untuk mencapai kemerdekaan

Soalan 4 berdasarkan maklumat di bawah Sumber pertama adalah bahan asal yang belum diolah oleh sejarawan

Pilih sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan maklumat di atas. I Fosil II Buku sejarah III Majalah IV Orang sumber A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

Soalan 5 berdasarkan pernyataan di bawah

Pemberita menemubual seorang tokoh negara dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia.

Berdasarkan pernyataan di atas, sumber yang diperoleh boleh dikategorikan sebagai A Sumber primer B Sumber sekunder C Sumber lisan D Sumber bertulis

Soalan 6 berdasarkan rajah di bawah.

JEPUN Menakluki ki

TANAH MELAYU

Rajah di atas berkaitan dengan peristiwa penaklukan Jepun ke atas Tanah Melayu. Apakah pengajaran daripada peristiwa tersebut?

A Kita mestilah menentang penjajahan asing secara habis-habisan B Kita mestilah merancang dengan lebih teliti untuk melancarkan serangan ke atas Jepun C Kita mestilah mewujudkan perpaduan melalui sikap bekerjasama

D Kita mestilah bersatu-padu, berwaspada dan sentiasa menjaga keamanan negara

Soalan 7 berdasarkan rajah di bawah SUMBER KEDUA

TULISAN X 7 Maklumat di atas berkaitan dengan sumber sejarah. Apakah sumber yang mewakili X? A Arkeologi B Pembuatan C Dokumentari D Artifak Soalan 8 berdasarkan senarai di bawah.

LISAN

o o o o

Dokumen Buku Gambar Suratkhabar

Berdasarkan senarai di atas, dari manakah sumber tersebut dapat diperolehi?

A Perpustakaan Awam dan Muzium B Perpustakaan Sekolah C Arkib Negara D Dewan Bahasa dan Pustaka

Soalan 9 berdasarkan senarai di bawah.

o o

Sumber Primer Sumber Sekunder

Berdasarkan senarai di atas, antara berikut manakah yang berkaitan dengan sumber sekunder?

A Cerita dalam cerita, ucapan dan diari B Cerita dalam cerita, jurnal dan catatan harian C Cerita dalam cerita, filem sejarah dan buku teks D Cerita dalam cerita, fosil dan laporan tahunan

Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah

Menyimpan dokumen asal, buku-buku lama dan TEMPAT X surat perjanjian untuk kajian sejarah.

10 Berdasarkan rajah di atas, tempat X mungkin sekali A Muzium Negara B Perpustakaan Negara C Arkib Negara D Dewan Bahasa dan Pustaka

SOALAN OBJEKTIF: 1. D 2. C 3. A 4. D 5. C

6. D 7. C 8. A 9. C 10. C

BAB 2 Soalan 1 berdasarkan maklumat di bawah. Gua Niah Gua Cha 1 Gua Kepah Gua Madai

Berdasarkan senarai di atas, apakah keistimewaan gua-gua tersebut terhadap sejarah perkembangan kebudayaan manusia? A B C D Hasil tinggalan manusia prasejarah Tembikar dan bekas air Zaman Neolitik Loceng yang dibuat pada Zaman Logam Tulisan-tulisan pada dinding-dinding gua

Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah. ZAMAN BATU AWAL

ZAMAN NEOLITIK

ZAMAN LOGAM 2 Berdasarkan rajah di atas, X mewakili A Zaman Hoabinh B Zaman Paleolitik C Zaman Batu Akhir D Zaman Batu Kapur

Bagaimanakah manusia pada Zaman Neolitik berinteraksi antara sesama sendiri? A B C D Melalui sistem pertukaran barang Melalui jalan air dan darat Melalui sistem pertanian yang dijalankan Melalui sistem matawang

Apakah pendapat ahli arkeologi mengenai Zaman Logam di negara kita? A B C D Tahap bermulanya Zaman Logam di negara kita masih belum jelas Zaman Logam di negara kita berkembang dengan pesat Peralatan yang dihasilkan amat berkualiti Masyarakat pada Zaman Logam sudah pandai membuat peralatan daripada logam

Pilih pernyataan yang tepat mengenai pelabuhan entrepot. A Tempat pertemuan pedagang-pedagang B Pusat pengumpulan dan pengedaran barang C Tempat barang dagangan disimpan D Tempat membaiki kapal
Kerajaan awal di Asia Tenggara telah berkembang maju. Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan awal menjadi maju dan berkembang?

A B C D

Percukaian yang sistematik Sistem perwarisan takhta yang bersifat autokratik Sistem pemerintahan yang teratur dan pentadbiran yang cekap Perlindungan daripada China

Soalan 7 berdasarkan maklumat di bawah. Kegiatan perdagangan dijalankan dalam keadaan aman dan kapal-kapal dagang bebas singgah di pelabuhan.
7 Apakah implikasi daripada perkembangan pelabuhan entrepot?

A B C D 8

Perkembangan pengaruh agama Hindu dan Buddha Ancaman daripada Siam dan Majapahit Masalah dalam pengurusan pedagang asing Menarik kehadiran pedagang asing

Pelabuhan Merbok, Kuala Muda terletak di utara Tanah Melayu. A B C D Pusat perdagangan utama yang menghubung timur dan barat Pusat persinggahan utama di Kepulauan Melayu. Pusat pertukaran barang-barang dagangan dari serata dunia Pusat penyebaran agama Hindu

Apakah fungsi utama pelabuhan tersebut?

9 Apakah dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan Srivijaya untuk memastikan bekalan barang dagangan di pelabuhan mencukupi? A B C D Dasar pengecualian cukai Dasar menjalin hubungan diplomatik Dasar perluasan kuasa dan wilayah Dasar penguasaan jalan perdagangan di timur dan barat

10 Di manakah penempatan-penempatan Zaman Neolitik di negara kita yang telah dapat dikenalpasti sehingga ke hari ini? I. II III IV A B C D Gua Cha Sungai Tembeling Gua Madai Gua Bukit Tenku Lembu I dan II II dan III III dan IV I dan IV

JAWAPAN BAB 2 SOALAN OBJEKTIF: 1. A 2. C 3. B 4. A 5. B

6. C 7. D 8. A 9. C 10. D

BAB 3 A. Untuk soalan 1 hingga 10, tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu yang terbaik. 1. Tokoh X adalah dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab menjadikan Melaka pelabuhan terpenting di Selat Melaka selepas Srivijaya dan Majapahit. Tokoh X ialah A B C D Patih Gajah Mada Raja Sailendra Parameswara Raja Hayam wuruk .

2. Peristiwa yang telah mendorong Parameswara untuk menjadikan Melaka sebuah negeri ialah A B C D Seekor pelandok ditendang oleh anjing Anjing ditendang oleh seekor pelanduk Parameswara kagum melihat pokok Melaka Parameswara berehat di bawah pokok Melaka

3. Mengapakah Parameswara bertindak membunuh Tamagi di Temasik A B C D Untuk Menguasai Kepulauan Melayu Untuk Mengukuhkan kedudukannya di Kepulauan Melayu Untuk Memperluaskan empayarnya di Kepulauan Melayu Untuk Membentuk sebuah kerajaan sendiri

Soalan 4 berdasarkan pernyataan di bawah Parameswara tidak mendirikan kerajaan di Melaka Temasik walaupun beliau amat menyukainya 4. Mengapakah beliau berbuat demikian? A Temasik dikuasai oleh Melaka B Temasik dikuasai oleh Majapahit C Temasik dikuasai oleh Siam D Temasik dikuasai oleh Srivijaya

Soalan 5 berdasarkan pernyataan di bawah


-

Suma Oriental Sejarah Melayu

5. Apakah yang diceritakan oleh dua sumber di atas tentang pemerintah Melaka? A B C D Pemerintah Melaka berasal dari Pulau Jawa Pemerintah Melaka berasal dari Palembang Pemerintah Melaka berasal dari Majapahit Pemerintah Melaka berasal dari keturunan Raja Iskandar Zulkarnain

6. Antara berikut merupakan perkara yang berkaitan dengan sistem perundangan Negeri Melaka semasa pemerintahan Parameswara I Agama II Pertanian III Jenayah IV Perdagangan A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II , III dan IV

Soalan 7 berdasarkan pernyataan di bawah Parameswara merupakan seorang pemerintah yang bijak dan cekap dalam mentadbir Melaka 7. Apakah tindakan yang diambil oleh Parameswara untuk memastikan pentadbiran Negeri Melaka berjalan dengan teratur? A B C D Menggalakkan rakyat Melaka bekerja secara sukarela Menjalankan pemerintahan mutlak Memegang semua jawatan utama dalam negeri Melaka Mewujudkan beberapa jawatan pembesar

10

Soalan 8 berdasarkan pernyataan di bawah

Baik tempat ini, sedang pelanduknya lagi gagah , baik kita berbuatkan negeri di sini. 8. Petikan di atas adalah diambil daripada sumber A B C D Sejarah Melaka Sejarah Melayu Mitos Hindu Istilah Arab

9. Mengapakah Parameswara memilih Kuala sungai Bertam sebagai tapak Kerajaan Kesultanan Melaka? i. ii. iii. iv. untuk memudahkan kapal berlabuh untuk memudahkan pembinaan kota untuk memudahkan mengawal Selat Melaka untuk memudahkan hubungan dengan srivijaya

A I , II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 10. Manakah antara berikut merupakan perubahan yang diperkenalkan oleh Parameswara dalam sistem pemerintahannya? I memperkenalkan sistem perundangan II menubuhkan jemaah menteri III menubuhkan jabatan-jabatan pentadbiran IV Mewujudkan jawatan menteri, bentara dan biduanda kecil

A B C D

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

11

JAWAPAN 1. C 2. B 3. D 4. C 5. B 6. D 7. D 8. B 9. A 10. D BAB 4 A. Untuk soalan 1 hingga 10, tiap-tiap soalan diikuti o leh empat pilihan jawapan. Pilih satu yang terbaik. 1. Golongan kiwi memainkan peranan penting dalam urusan perdagangan di pelabuhan Melaka iaitu

A Menjadi pengurus gudang


B Menjadi orang tengahC Menjadi pemungut cukai D Menjadi pembantu nakhoda

Soalan 2 berdasarkan senarai di bawah

wang emas wang perak wang timah

2. Apakah sebabnya penggunaan pelbagai mata wang tersebut di Melaka pada kurun ke-15? A. Kemudahan urusan jual beli B. Kesukaran dalam sistem barter C. Kunjungan pedagang asing

D. Kekayaan dalam pelbagai jenis logam

12

3. Duit syiling pertama Melaka dicatatkan pada masa pemerintahan A B C D Sultan Muhamad Syah Sultan Muzaffar Syah Sultan Ahmad Syah Sultan Alauddin Riayat Syah

4. Antara berikut adalah berkenaan dengan cukai yang dikenakan oleh kerajaan Melaka I Pedagang dari Kepulauan Melayu dikenakan cukai sebanyak 3% II Cukai dikenakan mengikut tempat III Pedagang dari sebelah barat dikenakan cukai sebanyak 6% IV Pedagang dari China dikenakan cukai sebanyak 1% A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Soalan 5 berdasarkan senarai di bawah Batu Delima Sampang Kayu Brazil 5. Senarai di atas merupakan hasil perdagangan antara Melaka dengan A B C D Kembayat Koromandel Myanmar Banggala

Soalan 6 berdasarkan maklumat di bawah Hubungan Melaka dengan Kepulauan Ryukyu terjalin pada tahun 1460-an hingga 1480-an. 6. Siapakah sultan yang pernah menghantar surat kepada Raja Rukyu berkaitan Dengan pedagangnya yang melanggar undang-undang Melaka A B C D Sultan Mansur Syah Sultan Alauddin Riayat Syah Sultan Mahmud Syah Sultan Muzaffar Syah

13

7. Hubungan Melaka dengan Pasai bermula disebabkan factor A. Persahabatan

B Perdagangan C Penaklukan D Perkahwinan

Soalan 8 berdasarkan pernyataan di bawah Sebelum menjalankan urusan jual beli, pedagang perlu mendapatkan Surat berniaga di Melaka 8. Apakah kepentinganKebenaran pengeluaran surat kebenaran kepada kerajaan Melaka A Pedagang bebas berjual beli B Sebagai sumber pendapatan C Menyatakan peraturan jual beli di Melaka D Sebagai tarikan kepada pedagang 9. Pelabuhan Melaka mempunyai beberapa orang syahbandar yang penting. Antara berikut, yang manakah tugas-tugas syahbandar? I II III IV A B C D I I I II Mentadbir soal cukai Menjaga kebajikan pedagang Mengawal nilai mata wang Mencegah kegiatan lanun

II dan III II dan IV III dan IV III dan IV

10. Parameswara telah memulakan hubungan antara Melaka dengan kerajaan China pada kurun ke-15. Antara berikut, yang manakah kesan daripada hubungan tersebut? I II III IV A. B C D I I I II Raja Melaka menerima pengiktirafan daripada Maharaja china Melaka tidak menghantar ufti kepada Raja Siam Melaka berkembang sebagai pusat perdagangan antarabangsa Tentera Melaka dapat menewaskan tentera Majapahit

II dan III II dan IV III dan IV III dan IV

14

BAB 4 JAWAPAN 1. D 2. C 3. B 4. A 5. C 6. A 7. D 8. B 9. A 10. A BAB 6 : MELAKA PUSAT PENGAJIAN ISLAM

SOALAN OBJEKTIF
1 Apakah kesan pengislaman pemerintah Melaka ? A Gelaran Sultan digunakan oleh pemerintah Melaka B Sultan menyambut baik kedatangan pendakwah ke Melaka C Sultan menyediakan kemudahan tempat tinggal kepada ulama yang datang berdakwah ke Melaka D Sultan menggalakkan ulama datang ke Melaka 2 Mengapakah Melaka digelar Serambi Makkah ? A Sebelum ke Makkah seseorang itu akan belajar urusan haji di Melaka B Sebelum ke Makkah seseorang itu perlu mendaftar di Melaka C Sebelum ke Makkah seseorang itu akan membeli kelengkapan haji di Melaka D Sebelum ke Makkah seseorang itu perlu mendapatkan kebenaran Sultan Melaka

15

3 Soalan 3 berdasarkan senarai di bawah Hikayat Muhammad Ali Hanafiah Hikayat Amir Hamzah Hikayat Iskandar Zulkarnain Berdasarkan senarai di atas , bahan tersebut dapat diperolehi di istana Melaka.Ini menjelaskan bahawa A Sultan akan mendapat pengiktirafan luar Negara B Sultan mengambil berat mengenai perkembangan Islam C Sultan bijak menggunakan peluang pembelajaran D Sultan dan rakyat mudah membuat rujukan

Syurga dan segala isi itu kekalkah ia di dalam syurga dan isi neraka itu kekalkah ia di dalam neraka Petikan dari Sejarah Melayu 4 Petikan di atas jelas membuktikan

A Sultan sangat berminat dalam perkembangan agama Islam B Sultan menawarkan hadiah emas kepada sesiapa yang dapat memberikan jawapan tersebut C Ingin membandingkan kedudukan Melaka lebih baik daripada Pasai dari segi penyebaran Islam D Sultan ingin menguji kebolehan Dato Bija Wangsa 5 Kadi Maulana Sayid Syarif Makhdum

Senarai di atas merupakan golongan yang berpengaruh di Melaka semasa zaman pemerintahan Sultan Mansur Syah. Golongan tersebut ialah golongan A Ulama B Santeri C Pegawai istana D Pawang

16

6 Sultan Alaudin Riayat Syah mencontohi pentadbiran Kalifah Umar al-Khattab apabila baginda sering menyamar diri keluar pada waktu malam untuk mengetahui keadaan sebenar rakyat.Ini membuktikan bahawa A Melaka telah melaksanakan undang-undang jenayah Islam dalam pemtadbirannya B Sultan gemar menyamar diri pada waktu malam untuk menangkap pencuri C Sultan ingin mencari kesalahan Temenggung yang tidak menjalankan tugas dengan baik D Sultan ingin menjaga keamanan Melaka dengan caranya sendiri 7 Pemerintah Melaka memakai gelaran Sultan menggantikan gelaran raja yang digunakan sebelum ini Pernyataan di atas membuktikan bahawa A Islam agama yang suci B Islam agama yang adil C Islam diterima sebagai agama resmi Melaka D Islam agama yang mudah difahami

8 Melaka menyebarkan agama Islam dengan cara I Perkahwinan antara puteri-puteri Sultan Melaka dengan negara lain II Golongan pendakwah dihantar berdakwah ke negeri di kepulauan Melayu III Peranan askar upahan Melaka IV Agama Islam mudah dipelajari A I,II dan III C II,III dan IV B I,III dan IV D I,II,III dan IV

17

9 Bahasa Melayu menjadi lingua franca dalam bidang pendidikan dan pengajian Islam. Berdasarkan pernyataan di atas bagaimanakah bahasa Melayu memainkan peranan dalam pengajian agama A Tulisan jawi diperkemas dan diubahsuai B Karya sastera saduran Islam ditulis dalam bahasa Melayu sepenuhnya C Buku agama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu D Kitab dan karya sastera ditulis dalam bahasa Arab

10 Sayid Abdul Aziz Karim al-Makhdum

Muhammad Kabungsuan Tun Muhammad

Senarai ulama di atas membayangkan peranan Melaka sebagai A Pusat tumpuan pedagang Islam B Pusat ilmu tasawuf Islam C Pusat penyelesaian permasalahan agama Islam D Pusat perbincangan dan pengajian mengenai Islam

Jawapan Soalan Objektif 1.A 6.D 2.B 7.C 3.B 8.A 4.A 9.C 5.A 10.D

18